INFORMATIEKRANT

_BT Clear

BEDRIJVEN UIT NOARDEAST-FRYSLÂN EN DANTUMADIEL E.O. AAN HET WOORD

_BT Clear

Home-Start biedt ouders steun op diverse terreinen

Home-Start is er voor gezinnen met jonge kinderen en biedt opvoedondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact. Het is laagdrempelig, gelijkwaardig en sluit aan bij de behoefte van ouders.

Vrijwilligerswerk

Home-Start is een gecertificeerd programma en wordt al zeven jaar succesvol aangeboden in Noordoost Friesland. Een ouder die overbelast is of geen netwerk heeft om op terug te vallen, kan veel steun ervaren van een vrijwilliger die een luisterend oor biedt. Het helpt een ouder om weer positiever om te kunnen gaan met de situatie. Vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen en zetten hun persoonlijke kwaliteiten in voor hun gezin. Zij zijn gemotiveerd om zich wekelijks voor een jaar tot anderhalf jaar te verbinden aan een gezin. Een goede klik tussen ouder en vrijwilliger vormt de basis, waardoor al snel een vertrouwensband ontstaat. Vrijwilligers bemoedigen ouders om dingen te ondernemen met de kinderen en richten zich op dingen die goed gaan. Er wordt gekeken waar aansluiting gevonden kan worden bij het eigen netwerk, zodat een vrijwilliger zich op termijn weer terug kan trekken. Vrijwilligers bieden hulp zonder voorwaarden en laten door eigen voorbeeldgedrag zien hoe het soms effectiever kan.

De basistraining

Nieuwe vrijwilligers volgen na inschrijving een basistraining van zes ochtenden. Daarin komt de werkwijze van Home-Start aan bod en wordt er geoefend met allerlei praktijksituaties. In terugkom bijeenkomsten kunnen vrijwilligers hun ervaringen (anoniem) delen. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom in alle deelnemende gemeenten! Het programma sluit goed aan bij de professionele hulpverlening met als doel om zwaardere hulpverleningstrajecten te voorkomen. De tevredenheid van ouders is groot. Ze zeggen: ‘’Ik ben heel blij met deze hulp. De vrijwilliger laat zien hoe ze iets aanpakt. Daar kan ik wat mee. Ik kon alles met haar delen. Ik heb veel gehad aan haar luisterend oor en voelde me begrepen.’’ Daar doen we het voor! Want als een ouder zich goed voelt, heeft dat een positief effect op de kinderen.

Els Spaanstra is sinds 1 april met pensioen, Lara Harkema is haar opvolger als coördinator.

Informatie over Home-Start kan verkregen worden bij:

[email protected], 06- 35 11 38 52, www.home-start.nl

Samen voor
een sterke samenleving

Samen met lokale partners zetten Welzijn Het Bolwerk en Timpaan Welzijn zich in voor een leefbare en sterke samenleving. Inwoners die ondersteuning kunnen gebruiken én van betekenis willen zijn, kunnen bij hun terecht.

In maart riepen we alle inwoners van beide gemeenten op met: “Wat kunnen wij samen doen in deze moeilijke tijd?” In de stad en de dorpen is een prachtig palet van initiatieven ontstaan. Veel mensen zijn bereid hulp te bieden aan hun buurtgenoten, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het is een uitdaging deze kracht in de samenleving vast te houden. Als Welzijnswerk nemen we hier een stimulerende en ondersteunende rol in.

Onze welzijnswerkers zijn vaak het eerste aanspreekpunt. Door de crisis ontdekken we hoe kwetsbaar we allemaal zijn. Ook mensen die weinig problemen ervaren. Plots is er onzekerheid en angst voor verlies van werk en inkomen. We zijn ons bewust hoe belangrijk contact is en dat eenzaamheid iedereen kan treffen. De welzijnswerkers bieden laagdrempelig een luisterend oor en kunnen goed helpen of doorverwijzen indien nodig.

Mensen met elkaar verbinden

Mensen met elkaar in contact brengen is de belangrijkste taak voor het welzijnswerk. Ondersteunen van initiatieven in de dorpen en mensen met elkaar verbinden waar dat niet vanzelf ontstaat. Met hulp van vrijwilligers worden de eenmalige klussen of de zoektocht naar een maatje gedaan.
Veelvuldig wordt een beroep gedaan op de Doarpsomtinkers, de Burenhulp en de Formulierenbrigade.

Stimuleren van vrijwilligerswerk

Wij stimuleren het vrijwilligerswerk op allerlei manieren; met de vacaturebank, trainingen, informatie en social media. Vrijwilligers zijn onmisbaar; vele voorzieningen kunnen er niet zonder.

Mantelzorgers ondersteunen

We informeren over mogelijkheden die voor hen belangrijk zijn. Organiseren mantelzorgcafés, Dag van de Mantelzorg, Respijtweekenden en uitjes. We geven informatie gericht op preventie of verwijzen door naar collectief aanbod. Via Fawaka is er speciaal aandacht voor de jongere mantelzorgers.

Jongerenwerk

Jongerenwerkers helpen bij de jongeren-activiteiten, zoals een jeugdsoos. Ze zoeken jongeren op; op straat, in winkelcentra, in en rond school en in de buurt. Daarnaast geven ze voorlichting op scholen over belangrijke onderwerpen en zijn ze een praatpaal als jongeren het moeilijk hebben. Ze geven raad en advies of verwijzen door waar gepaste hulp wordt geboden.

Welzijn Het Bolwerk en Timpaan Welzijn zijn te vinden op de site www.noordoosthelpt.nl of kijk op: www.het-bolwerk.eu &www.timpaanwelzijn.nl.

U kunt ook bellen:
Het Bolwerk 0519 - 29 22 23 of
Timpaan Welzijn 0513 – 43 39 33

_BT Clear