INFORMATIEKRANT

_BT Clear

Het Gebiedsteam

Iemand kan zomaar voor problemen komen te staan. Het gebiedsteam kijkt mee en helpt om verlichting in de situatie te brengen.

Wilt u gewoon eens praten over uw persoonlijke situatie? Of heeft u meteen hulp nodig? U kunt met uw vragen terecht bij het gebiedsteam voor advies of concrete ondersteuning. Wij zijn er om mee te denken en u verder te helpen. Samen met u bekijken wij de situatie. Kunt u zelf nog iets doen, binnen het gezin of met hulp van familie of bekenden? Of is er toch meer hulp nodig en in welke vorm dan?

Wat doet het gebiedsteam?

Het gebiedsteam is een onderdeel van de gemeente. Het team ondersteunt mensen van jong tot oud, van -9 maand tot en met 110 jaar. We zijn er niet alleen om problemen op te lossen, maar willen ook graag met u meedenken om problemen te voorkomen op het gebied van:

 • Opvoeden en opgroeien;
 • Mantelzorg en ondersteuning;
 • Relaties of eenzaamheid;
 • Geldproblemen of problemen met inkomen;
 • Wonen, denk aan een aanpassing in de woning of het aanvragen van huurtoeslag;
 • Werk, zoals werkloosheid of arbeidsongeschiktheid;
 • Onderwijs en problemen op school;
 • Verwerking bij bijvoorbeeld rouw, echtscheiding en mishandeling;
 • Gezondheid, zoals ziekte, spanning, beperkingen of een opname in een verzorgingshuis;
 • Verslaving aan internet, alcohol, drugs of gokken;
 • Vervoer en mobiliteit.

Het Aanmeldteam

Het Aanmeldteam is onderdeel van het gebiedsteam en bestaat uit Marijke, Gerda, Christien en Martje. Zij hebben allemaal een achtergrond in de hulpverlening en beschikken over veel praktijkervaring. Zij horen uw vraag aan, proberen deze te verhelderen en bespreken met u waarmee u het beste geholpen bent. Soms bent u met één telefoongesprek al enorm geholpen. Nadat u uw vraag hebt gesteld of uw probleem hebt uitgelegd, proberen zij u meteen al tips en adviezen te geven. Misschien kunt u dan alweer zelf verder.

Is er meer nodig? Dan maken wij een aanmelding. Een medewerker van het gebiedsteam neemt dan contact met u op.

Hoe komt u met ons in contact?

Gebiedsteam Noardeast-Fryslân en Dantumadiel
Telefoon: (0519) 29 88 88
E-mail: [email protected]
Bezoekadres: gemeentehuis Damwâld, Hynsteblom 4
Website: www.noordoosthelpt.nl

Op www.noordoosthelpt.nl is meer informatie te vinden over het gebiedsteam.

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. De gemeente regelt de lichtere vormen van ondersteuning thuis, via de Wmo. De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners die alleen met hulp thuis kunnen wonen of mee kunnen doen aan de samenleving. 

Steeds meer ouderen en kwetsbare inwoners doen een beroep op de gemeente voor hulp vanuit de Wmo. Redenen zijn de vergrijzing en het beleid van de regering om mensen langer thuis te laten wonen. Maar ook door de verlaging van de eigen bijdrage is de zorg vanuit de Wmo voor een grotere groep inwoners toegankelijk geworden. Door dit abonnementstarief betalen huishoudens en gezinnen niet meer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, maar maximaal een bedrag van € 19,- per maand.

Hierdoor geeft de gemeente de laatste jaren wel fors meer geld uit dan dat het Rijk beschikbaar stelt. Daarom moet de gemeente maatregelen treffen om de zorg en ondersteuning aan inwoners anders te organiseren, en daar waar het verantwoord is, te bezuinigingen. Dit alles doen we uiteraard in overleg en samenwerking met de zorgaanbieders.

Op dit moment richten de maatregelen zich vooral op een nieuwe norm voor de huishoudelijke hulp. We blijven uitgaan van een ‘leefbaar en schoon huis’, maar kijken ook of dat in sommige gevallen ook bereikt kan worden met iets minder uren. Sommige van u zullen dus gaan merken dat deze hulp en ondersteuning minder wordt. Ook worden bepaalde financiële (compensatie) regelingen lager, niet meer aangeboden, of op een andere manier geregeld.

Zo kan het zijn dat de gemeente in de toekomst een financiële tegemoetkoming aanbiedt, zodat u zelf kunt bepalen hoe u uw huishoudelijke hulp en ondersteuning kunt regelen. Op die manier zouden we de kosten misschien kunnen verlagen en mogelijke versobering van de zorg tegengaan.

_BT Clear

Lagere PGB tarieven Jeugdhulp en Wmo

Elders in deze krant hebt u kunnen lezen dat Dantumadiel en Noardeast-Fryslân maatregelen hebben moeten nemen om toegenomen zorgkosten te beheersen. Het verlagen van tarieven voor het pgb (persoonsgebonden budget) is daar één van. Deze verlaging van tarieven is per 2020 ingegaan. Het gaat hierbij om de tarieven voor de inzet van mensen uit het eigen sociale netwerk en niet-professionele hulpverleners. Voor beide gold voorheen een tarief van maximaal € 20,- per uur. Dit is per 1 januari 2020 verlaagd naar € 12,40 per uur (het minimum-uurloon).

De verlaging van tarieven is inmiddels ingegaan, maar geldt niet direct voor lopende rechten op een pgb. Bij lopende pgb’s houden de gemeenten namelijk rekening met een overgangsperiode. Mensen op wie dat betrekking heeft, hebben inmiddels bericht ontvangen.

_BT Clear