INFORMATIEKRANT

_BT Clear

Beste inwoner,

Voor u ligt de 2e informatiekrant Zorg en Welzijn voor onze gemeenten. De gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Deze krant verschijnt in een bijzondere en ook spannende periode voor al onze inwoners, waarin we ook zien dat we kwetsbaar zijn en andere mensen nodig hebben! En waarin mooie nieuwe initiatieven ontstaan waarbij inwoners elkaar helpen. Onze waardering voor iedereen die een bijdrage levert in deze tijd! In deze krant willen we u graag informeren over de verschillende mogelijkheden die er in “normale” tijden zijn om u te ondersteunen, als meedoen lastig is. Deze mogelijkheden zijn er op gebied van zorg, welzijn of bijvoorbeeld inkomen.

_BT Clear

De gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân zorgen, waar nodig, voor ondersteuning. We bekijken goed wat u nodig heeft en wat u eventueel zelf kunt regelen, mogelijk met hulp van anderen. Soms bent u al geholpen met informatie en advies over de mogelijkheden die in onze gemeenten beschikbaar zijn. Het kan ook zijn dat er meer nodig is. Onze gebiedsteammedewerkers denken graag met u mee om oplossingen te vinden. We zien steeds meer dat onze inwoners behoefte hebben aan sociale contacten. Voor deze inwoners zijn er Buurtkamers en andere inloopvoorzieningen. Op die manier kunt u in contact komen met andere mensen, eventueel met wat ondersteuning.

Voor kinderen is het belangrijk om, ook als er minder geld beschikbaar is, mee te kunnen doen met activiteiten. Ook voor hen zijn mogelijkheden beschikbaar, waarover u meer leest in deze krant.

Dit jaar gaan we verder werken met ervaringsdeskundigen uit diverse doelgroepen, om van u te horen wat er nog meer nodig is om mee te kunnen doen. Zodat we kunnen blijven werken aan verbeteringen. We vinden het ook belangrijk dat ons aanbod betaalbaar is en blijft en van een goede kwaliteit is. We willen dat er voldoende mogelijkheden blijven voor inwoners die niet zonder onze ondersteuning kunnen. Daarom kijken we goed of voorzieningen wel bij die mensen terecht komen, die daarvoor in aanmerking komen. Ook controleren we of we de kwaliteit geleverd krijgen, die we mogen verwachten. Dat helpt om ook in de toekomst de benodigde ondersteuning te kunnen blijven leveren.

We hopen dat deze krant u goed wegwijs maakt in de verschillende mogelijkheden en wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
wethouders van het Sociaal Domein.

Gemeente Dantumadiel:
Rommy Kempenaar
Kees Wielstra
Gerben Wiersma

Gemeente Noardeast-Fryslân:
Jelle Boerema
Jouke Douwe de Vries

_BT Clear

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel.

Teksten en redactie

&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Juni 2020

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear