INFORMATIEKRANT

_BT Clear

BEDRIJVEN UIT NOARDEAST-FRYSLÂN EN DANTUMADIEL E.O. AAN HET WOORD

_BT Clear

Financieel misbruik ouderen

Veel ouderen hebben hulp nodig; voor huishoudelijke taken, maar ook voor hun financiële administratie. Doordat veel geldzaken tegenwoordig via internet gaan, is het voor ouderen vaak nog lastiger geworden om hun eigen financiën bij te houden.

Dit maakt ouderen afhankelijk van anderen. Helaas zijn er mensen die deze afhankelijkheid misbruiken. Bijvoorbeeld bij het pinnen of internetbankieren. De pleger kan een (klein)kind van de oudere zijn, een andere mantelzorger of een professionele zorgverlener.

Financieel misbruik onopgemerkt

Veel ouderen schamen zich om te erkennen dat iemand die zij vertrouwen, misbruik maakt van die afhankelijkheid. De schaamte kan zo groot zijn dat ze er liever niet over praten. Daardoor blijft financieel misbruik onopgemerkt voor kinderen of zorgverleners. Op die manier kan het misbruik lang doorgaan.

Een oplossing vraagt maatwerk en samenwerking tussen verzorgers, zorginstellingen en financiële dienstverleners. Ook de rol van mantelzorgers en familie is belangrijk.

Signalen die kunnen duiden op financieel misbruik:

  • Plotselinge of onverklaarbare geldopnames bij de bank
  • Het verdwijnen van waardevolle spullen uit huis
  • Het weigeren van informatie over de financiële situatie

Wat kunt u doen?

Financieel misbruik van ouderen tegengaan, begint met er open over te praten. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u ook contact opnemen met Regiobewind BV uit Kollum. Zij neemt deel in een Lokale Alliantie tegen Ouderenmishandeling in Leeuwarden en omstreken en is samen met andere ketenpartners ook bezig om een Lokale Alliantie op te zetten in de gemeente Noardeast Fryslân.

Kijk voor meer info: www.regiobewind.nl of bel met 0511-760014.

_BT Clear

Voorschoolse Educatie

op de peuteropvang

_BT Clear

Voor jonge kinderen is het leuk en leerzaam om al spelend te leren over de wereld om hen heen. Op de peuterspeelzalen in Noardeast-Fryslân zijn hier verschillende mogelijkheden voor. Kinderen kunnen er naar hartenlust veilig spelen, terwijl ze in contact komen met andere kinderen, volwassenen en ander spelmateriaal. Spelen, ontdekken en uitgedaagd worden, daar leren kinderen van en daar worden ze groot van. Het versterkt hun vertrouwen in zichzelf.

VVE-programma Piramide

De pedagogisch medewerkers in Noardeast-Fryslân bieden de kinderen een stimulerende en vertrouwde omgeving, zodat kinderen zich thuis voelen. Zij werken met de methode Piramide, een speels programma voor kinderen van nul tot en met vier jaar. Via de thema’s van Piramide, komen kinderen in aanraking met allerlei nieuwe materialen en begrippen. Zo worden de kinderen voorbereid op de basisschool.

Volgen van kinderen en tutoring

Jonge kinderen ontwikkelen zich nog heel verschillend. De pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van de kinderen en signaleren het wanneer een kind meer uitdaging nodig heeft of juist een duwtje in de rug. In het laatste geval krijgt een kind iets meer begeleiding van een tutor. De tutor en het kind doen, eventueel samen met een paar andere kinderen, bijvoorbeeld spelletjes, puzzels of lezen samen boeken. Dit wordt tutoring genoemd. Uiteraard worden ook de ouders hierbij betrokken. Samen werken ze er naar toe dat het kind een goede start heeft op de basisschool.

Andere hulp nodig?

Soms heeft een kind meer nodig dan een duwtje in de rug. Wanneer ouders of de pedagogisch medewerkers dat signaleren, weten we snel waar we hulp in kunnen roepen.

En verder…

We werken nauw samen met de basisscholen. Met hen praten we over hoe we het beste een doorgaande lijn voor jonge kinderen kunnen realiseren. We zorgen voor een overdracht van de kinderen, zodat de leerkracht van groep 1 het kind niet helemaal opnieuw hoeft te leren kennen.

We maken ook gebruik van Tomke en van de Sânglês-rige. Tomke spreekt namelijk Frysk. Meertalig opvoeden hebben we hoog in het vaandel, omdat uit onderzoek blijkt dat dit goed is voor de ontwikkeling van de hersenen.

Wilt u meer weten?
Kijk op www.tikokinderopvang.nl of bel naar 0511-543017.

_BT Clear

‘Ik zou niet goed in het team passen

_BT Clear

‘Na een tijdje uit de running te zijn geweest, ben ik nu op zoek naar een baan. Ik heb veel ervaring in de ICT en administratie. Er zijn veel vacatures en ik solliciteer erop los. Daarom was ik ook zo blij toen ik werd uitgenodigd voor een gesprek.’

‘Tot mijn verbazing werd ik tijdens het gesprek niet gevraagd naar mijn ervaring en competenties, maar kreeg ik uit het niets de vraag of ik ook een ziektebeeld heb. Dit overviel me. Ik antwoordde dat ik ADD heb. Aan hun gezichten kon ik aflezen dat ze eigenlijk klaar waren met het gesprek. Ik ging met een heel naar gevoel naar huis. Toch bleef ik hoop houden, want ik voldeed aan al hun eisen en ik had goed uitgelegd dat mijn ziekte geen belemmering zou zijn in het uitvoeren van de werkzaamheden. Zoals ik al vermoedde, belde men me met de mededeling dat ze niet verder met me wilden. Ik zou niet goed in het team passen.’

‘Het gevoel van onrechtvaardigheid vloog over me heen. Ik was zó teleurgesteld. Het toeval wilde dat een kennis van mij daar ook werkte. Zij heeft nog nagevraagd hoe het gesprek was. ‘O, die man met ADD?’, luidde het antwoord.

Ik heb een melding gedaan bij Tûmba, discriminatiemeldpunt voor Friesland. Ik heb mijn verhaal verteld en zij legden mij uit wat ik kon doen. Ik wilde graag een gesprek met de werkgever om mijn verhaal te doen en om hen te laten weten dat de afwijzing volgens de wet niet mag.

Tûmba vroeg een gesprek aan bij de werkgever. Wij gingen samen in gesprek. Zij vertelden mij waarom ze bang waren mij aan te nemen en ik kon ze die zorgen wegnemen door te vertellen wat ik wél kon, niet wat ik niet kon. Ik werk hier nu al een jaar met veel plezier.’

www.tumba.nl

foto: © Unsplash/Gregory Hayes

_BT Clear