INFORMATIEKRANT

_BT Clear

Kindpakket: vergoedingen voor sport, muziekles, schoolreisje of verjaardag

_BT Clear

Het kan voorkomen dat u als ouder(s) geen geld heeft om uw kind(eren) mee te laten doen aan bijvoorbeeld sport, muziekles, het vieren van een verjaardag of een schoolreisje. U bent niet alleen! Zo kan in Nederland één op de acht kinderen door financiële beperkingen niet meedoen aan voor het kind belangrijke activiteiten.

Wat de reden ook is…

Het kan komen omdat u geen of te weinig werk heeft, door een uitkering, een scheiding, ziekte of gewoon door pech. Wat de reden ook is, uw kind kan meedoen!

Voor wie?

Is uw inkomen lager dan 120% van het minimumloon? Of zijn er hoge lasten waardoor er netto te weinig overblijft? Dan is er kindpakket.nl.

Fondsen

Kindpakket.nl werkt namens de fondsen Leergeld, Jarige Job, Nationaal Fonds Kinderhulp en het Jeugdfonds sport & cultuur.

Hoe werkt het? Hoe doet u een aanvraag?

Wilt u een aanvraag doen? Doe dit dan via www.kindpakket.nl. Wanneer u uw postcode invoert, dan ziet u wie er in aanmerking komt en wat aangevraagd kan worden.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is. Geld voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Voor die kinderen betaalt deze organisatie de volledige contributie en lesgelden en eventuele kleding en attributen.

Zijn er meerdere kinderen in uw gezin die iets willen doen? Geen probleem! Aanvragen kunnen door zowel ouders als intermediairs (bijvoorbeeld gebiedsteam medewerker, buurtsportcoach, leerkracht, huisarts, schuldhulpverlener, enz.) gedaan worden via kindpakket.nl.

Kijk voor meer informatie en de spelregels over de fondsen op www.jeugdfondssportencultuur.nl.

Leergeld

Als ouder wilt u dat uw zoon of dochter mee kan doen. Met een excursie, met sport, met school. Leergeld helpt met sportschoenen, een ouderbijdrage of contributie als daar even geen geld voor is.  Want kinderen die sporten zijn gezonder en maken nieuwe vriendjes. Muziekles helpt kinderen om hun creativiteit te ontwikkelen. Samen naar school kunnen fietsen, maakt dat je er als kind bij hoort. Leergeld zegt: nu meedoen, is straks meetellen!

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen? Doe dit dan via www.kindpakket.nl. Wanneer er een postcode wordt ingevoerd, ziet u wie er in aanmerking komt en wat aangevraagd kan worden. Er zijn aanvragen die via ons als Leergeld gaan, maar ook aanvragen die wij doorsturen naar het jeugdsport en cultuurfonds. Ook werken wij samen met jarige job en Kinderhulp. Leergeld komt bij u thuis. U hoeft dus niet naar een loket. Thuis bekijkt een medewerker van Leergeld uw situatie. Wat zijn de dingen waar uw kind nu niet aan mee kan doen? Wat kunnen andere instanties, zoals de gemeente, voor u betekenen? En wat kan Leergeld voor u doen?

_BT Clear

Stapje voor stapje werken aan beter lezen en schrijven

_BT Clear

Het lijkt heel gemakkelijk. Een whatsappje met je mobiel versturen en een verhaal uit de krant of op internet lezen. Of voorlezen aan (klein)kinderen of een kaart schrijven. Maar voor veel mensen is dit moeilijk.

Wie moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden kan laaggeletterd zijn. Dit kan veel invloed op uw leven hebben en stress geven.

Jezelf redden

We gebruiken steeds meer computers en robots. Dit maakt het voor ‘laaggeletterden’ niet eenvoudiger.

Veel overheidsinstanties gaan helemaal digitaal. Afspraken bij de kapper maken we via een app op onze smartphone. Dit betekent dat mensen zich steeds meer zelf online moeten kunnen redden. Als dat niet goed lukt, dan kunt u moeilijk contact maken en belangrijke zaken regelen.

Schaamte

Mensen die niet goed kunnen lezen, schamen zich daar soms voor. Ze zeggen dan dingen zoals: ‘Ik ben mijn bril vergeten of ik lees het thuis wel na.’ Laaggeletterden kunnen bijvoorbeeld ook moeite hebben met op tijd komen. Ook vinden zij het soms moeilijk om veel vragen te beantwoorden en te benoemen wat er aan de hand is.

Wat kunt u doen

U kunt op verschillende manieren iets aan dit –verborgen– probleem doen. Het is belangrijk om over uw probleem te praten en hier hulp bij te zoeken. Dan kunt u met de juiste hulp stap voor stap leren lezen, schrijven of rekenen, of waar u ook moeite mee heeft.

Digi-Taalhuis

De bibliotheek biedt een cursus aan door het Digi-Taalhuis. Dat gebeurt in samenwerking met de Stichting Lezen & Schrijven, bibliotheken en het Friesland College. In het Digi-Taalhuis kan iedereen terecht die aan de slag wil met basisvaardigheden. U kunt hier informatie krijgen over welke (digi)taalcursus het beste bij u past. Ook zijn er vaak computers om op te oefenen. Door deze cursus in het Digi-Taalhuis kunt u stap voor stap werken aan laaggeletterdheid.

Voor deelname kunt u bellen met 088-1656123 of mailen naar [email protected]. Kijk voor meer informatie op www.ontdekdebieb.nl onder het kopje leren en doen. 

_BT Clear