Samen pakken we het aan
 
Peuteropvang voor alle Venrayse peuters
 
Voorlezen in 't Rommelhöfke.

De gemeente Venray wil voor alle Venrayse peuters kwalitatief goede en betaalbare peuteropvang mogelijk maken. Daarom investeert ze de komende jaren extra in peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie.

Het is belangrijk dat kinderen gezond opgroeien. Dat ze zich in alle opzichten goed kunnen ontwikkelen en actief worden betrokken bij de samenleving. Dat gaat niet vanzelf, kinderen moeten in hun ontwikkeling gestimuleerd worden. Dit geldt met name voor de eerste levensjaren van een kind. In deze periode wordt namelijk het fundament gelegd voor het sociaal-emotioneel functioneren en het zich aanpassen aan de wereld om zich heen. De peuteropvang is veilige omgeving waar kinderen dat kunnen leren.

Van peuterspeelzaal naar peuteropvang

In Venray gaan de meeste kinderen tussen de 2 en de 4 jaar enkele dagdelen per week naar de peuterspeelzaal. Anderen gaan ook wel naar een kinderdagverblijf. Van oudsher richt het peuterspeelzaalwerk zich voornamelijk op het ontmoeten van andere kinderen, het stimuleren van ontwikkeling en het inspelen op achterstanden. De kinderopvang daarentegen is in eerste instantie gericht op het bieden van opvang aan kinderen van werkende ouders. Hierdoor bereikt de peuterspeelzaal vaak andere kinderen dan de kinderdagopvang. Dit wordt verder versterkt doordat alleen ouders die arbeid en zorg combineren in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag. De Rijksoverheid harmoniseert echter per 1 januari 2018 de verschillende regels voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Vanaf dat moment spreken we ook niet meer over peuterspeelzalen, maar over peuteropvang. Peuteropvang wordt voortaan aangeboden aan kinderen van 2 tot 4 jaar op de plek waar nu een peuterspeelzaal zit, maar óók binnen de kinderopvang.

Ouderbijdrage en subsidie

Wethouder Martijn van der Putten: “We zien graag dat alle kinderen de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. De voorschoolse periode is een zeer belangrijke tijd om te investeren in de ontwikkeling van kinderen en om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren. Voor kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand hebben we als gemeente met het aanbod van voor- en vroegschoolse educatie (vve) altijd een stevig vangnet geboden. Dat programma gaan we nog breder inzetten. Daarmee maken we kwalitatief goede en betaalbare peuteropvang mogelijk voor álle Venrayse peuters.” Om de financiële drempel voor ouders te verlagen, wordt in Venray op alle locaties gewerkt met een inkomensafhankelijke ouderbijdrage die gelijk is aan de ouderbijdrage voor ouders met kinderopvangtoeslag. De gemeente verstrekt vanaf 1 januari 2018 alleen nog subsidie aan ouders met peuters die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Daarnaast blijft de gemeente subsidie verstrekken voor het derde en eventueel vierde dagdeel voor peuters met een vve-indicatie, ongeacht of ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Martijn van der Putten: “Daarmee stimuleren we dat peuters met een risico op een taal- of ontwikkelingsachterstand ook daadwerkelijk gebruik maken van voor- en vroegschoolse educatie.”

‘Leren van elkaar’

Fanny Sleegers uit Oostrum onderschrijft het belang van goede peuteropvang. Haar kinderen gaan heel graag naar ‘t Rommelhöfke, de peuterspeelzaal in Oostrum. Faas is net doorgestroomd naar groep 1, Dax moet nog een half jaartje wachten, maar Duuk gaat al een jaar met groot enthousiasme naar peuterspeelzaal. “Ze leren andere kinderen kennen, leren samen spelen én leren van elkaar. En ik ben altijd weer verbaasd over hoeveel ze hier al oppikken. Ik lees zelf ook veel voor, doe spelletjes en zing liedjes met ze. Maar liedjes die je zelf niet kent, kun je ze ook niet leren. De knutselwerkjes die ze maken, bieden ook weer handvatten voor thuis. Andere keren brengen ze weer een boekje mee om thuis te lezen. Je kunt het niet altijd zelf bedenken! Leuk is ook dat er vaak met thema’s wordt gepeeld. Zoals nu de herfst. Lekker naar buiten, gekleurde blaadjes aan de bomen, eikeltjes rapen, maar ook verhaaltjes en herfstknutselwerkjes. Een heel groot pluspunt is ook dat de peuterspeelzaal in hetzelfde gebouw zit als de school. Ze kennen de andere kinderen en de docenten al. Dat maakt de doorstroom naar school zó veel makkelijker!”

Venray, focus op mensen
 
_BT Clear