Samen pakken we het aan
Beste inwoners van de gemeente Venray,
Colofon

Uitgave van Gemeente Venray
I: www.venray.nl
T: (0183) 35 65 77

Verzorgd door
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

Tekst- en beeldredactie
Gemeente Venray

Tekst
procommunicatie - Toos van Ool

Foto’s
gemeente Venray, Saskia Hoedemaekers, Henk Lammen, Toos van Ool, Laurens Eggens

Concept en vormgeving
ETT Media en Skitter

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits de gemeente Venray hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media en de gemeente Venray zijn niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

De ondersteuning van onze inwoners heeft in het gemeentehuis altijd onze aandacht. Want we willen dat iedereen naar beste vermogen kan meedoen in de samenleving. Daarom luisteren we goed naar wat inwoners nodig hebben. Dat doen we best goed, vindt de Participatieraad. Die houdt dat dan ook goed in de gaten. Daar leest u verderop in deze krant meer over.

We zetten bijvoorbeeld stevig in op positieve gezondheid. Daarbij gaat het niet om de af- of aanwezigheid van ziekte. Uitgangspunt is het vermogen van mensen om met uitdagingen in het leven om te gaan. Of dat nu fysieke, emotionele of sociale uitdagingen zijn. Zo hebben we samen met enkele partners de online zelfhulp van Evie ontwikkeld. Dat staat voor e-health voor iedereen. Het programma helpt je met klachten waar je niet direct mee naar een hulpverlener hoeft. Ook investeren we extra in peuteropvang en voorschoolse educatie. Want het is belangrijk dat kinderen gezond opgroeien. Dat ze zich in alle opzichten goed kunnen ontwikkelen en actief worden betrokken bij de samenleving. Daar dragen de buurtsportcoaches van Venray Beweegt overigens eveneens aan bij. Hun programma’s helpen het overgewicht onder jongeren terug te dringen. Verder besteden we in deze krant aandacht aan laaggeletterdheid. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat informatie voor iedereen toegankelijk is. Daar moeten we ons allemaal van bewust zijn.

Het is mooi om te zien dat in de gemeente Venray veel inwoners bijdragen aan een fijne leefomgeving. Samen met of met hulp van de gemeente. Ze maken onze samenleving mooier, beter, gezonder, toegankelijker en veiliger. Zo brengen inwoners van de wijk Noord-West verkeersonveilige plekken in kaart. Anderen inventariseren wensen van wijkbewoners tijdens een inloop in het wijkcentrum. In andere wijken is een Buurtcirkel actief. Meedoen aan een Buurtcirkel betekent dat je elkaar helpt. Vrijwilligers helpen in de bibliotheek anderen om beter te leren lezen. In Veltum helpen inwoners anderen om goed om te gaan met mensen met dementie. In Wanssum zorgen inwoners met een wensbus voor passend vervoer voor anderen.

Het zijn mooie voorbeelden van wat er zich in onze gemeente zoal afspeelt. Ik hoop dat ze u veel informatie en vooral ook inspiratie geven.

Anne Thielen
Wethouder Leven,
gemeente Venray

Venray, focus op mensen
 
_BT Clear