_BT Clear

Een bewindvoerder is er niet alleen voor mensen met schulden!

Het is een misvatting dat een bewindvoerder alleen maar mensen met schulden of betalingsproblemen helpt.

Wanneer mensen bijvoorbeeld verslaafd of depressief raken, vergeetachtig worden of de Nederlandse taal niet goed spreken kan het verzorgen van betalingen en bijhouden van de administratie moeilijk zijn. Daarnaast gaan we steeds meer digitaliseren. Huishoudens die niet mee kunnen komen in dit digitale tijdperk of geen internet hebben krijgen steeds meer last van administratieve problemen. Een bewindvoerder ondersteunt ook deze huishoudens. Huishoudens met spaargeld en een goed inkomen kunnen ook rekenen op hulp van een bewindvoerder.  

In eerste instantie wordt er binnen het netwerk gekeken of er iemand is die kan helpen waar nodig. Helaas is dit niet voor iedereen mogelijk. Het aanstellen van een bewindvoerder is dan een goede oplossing. De bewindvoerder gaat zoveel mogelijk samen met u regelen. 

Er wordt een plan gemaakt waarin alle inkomsten en uitgaven overzichtelijk naast elkaar worden gezet. Ook kan er gekeken worden of het mogelijk is om te reserveren/sparen. 
Mochten er schulden zijn dan begeleidt en ondersteunt de bewindvoerder u in het traject richting de schuldhulpverlening. Zo’n traject duurt tenminste 3 jaar. In die jaren blijft de bewindvoerder u bijstaan en ondersteunen. 

Een bewindvoerder wordt door de Rechtbank benoemd. Dat betekent dat de rechter controleert of de bewindvoerder zijn/ haar werk wel goed doet en zorgvuldig met uw geld omgaat. 

Tot slot: wanneer er geen noodzaak meer is om geholpen te worden door een bewindvoerder, kan de rechter op uw verzoek het bewind opheffen. U neemt dan zelf weer uw verantwoordelijkheid voor uw administratie.  

Een bewindvoerder is er dus voor iedereen!

Bewindvoering: hoe werkt het precies?

Financieel ouderenmisbruik:

een groter wordend probleem

Financieel ouderenmisbruik is in Nederland een veel voorkomende vorm van ouderenmishandeling. Binnen de Lokale Alliantie: Veilig Ouder Worden in Ede werken onder andere Veilig Thuis, politie, banken en notarissen samen om hun kennis te delen en financieel misbruik van ouderen tegen te gaan. Van Putten Van Apeldoorn notarissen maakt deel uit van de Alliantie. Notaris familierecht Liesbeth van den Brink-Baggerman en ouderencoördinator Marion ten Heuw-Hof vertellen meer over de problematiek in hun dagelijkse praktijk.

Vrije wil

Een testament naar eigen hand willen zetten of een bankpasje willen verkrijgen voor toegang tot de rekeningen. Het zijn volgens Liesbeth van den Brink-Baggerman slechts enkele voorbeelden van financieel ouderenmisbruik. Financieel ouderenmisbruik is wanneer iemand uit huiselijke kring ongewenst geld, goederen of bezittingen gebruikt van een oudere. De overheid gaat uit van minimaal 30.000 gevallen per jaar. “De vergrijzing neemt toe en hoe ouder je wordt, hoe afhankelijker je wordt van anderen, met alle gevolgen van dien. Als notarissen hebben wij de taak erop toe te zien dat onze cliënten wilsbekwaam zijn en hun beslissingen uit vrije wil nemen. Daarom volgen wij de protocollen vanuit onze beroepsorganisatie en vinden wij het belangrijk onze cliënten een-op-een te spreken.”

Aanspreekpunt voor ouderen

Om ouderen zo goed mogelijk te ondersteunen, is er bij VPVA Notarissen speciaal voor hen een aanspreekpunt. Register notarisklerk Marion ten Heuw-Hof is ouderencoördinator die in nauw contact staat met cliënten en de Lokale Alliantie: “Soms heb je een vermoeden van financieel ouderenmisbruik en kun je met partners uit de Lokale Alliantie overleggen hoe een situatie het beste kan worden aangepakt. Dat is de toegevoegde waarde van deze samenwerking.”

Levenstestament

Volgens deskundigen blijven veel gevallen van financieel ouderenmisbruik onopgemerkt, omdat de dader iemand is die het slachtoffer vertrouwt. De notaris adviseert ouderen goed na te denken over wie ze hun financiën toevertrouwen en dit vast te leggen in een levenstestament. In een dergelijke akte leg je bij de notaris vast wie jouw financiële en persoonlijke zaken mag regelen als je dat zelf niet meer kunt. “In een levenstestament is het mogelijk waarborgen in te bouwen, zoals een toezichthouder die de financiën controleert. Deze handvatten helpen om financieel misbruik te voorkomen.”

Meer informatie?
Wilt u meer weten over het opstellen van een (levens)testament? De notarissen van VPVA notarissen adviseren u graag. Kijk voor meer informatie op www.vpvanotarissen.nl of bel via telefoonnummer 0318-685 630.
_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear