Huurwoningen effectief en betaalbaar verduurzamen


In de gemeente Zevenaar zijn drie woningcorporaties actief die samen ruim 5500 huurwoningen beheren: Baston Wonen, Plavei en Vryleve. Samen met de gemeente en huurdersverenigingen zetten zij zich in voor effectieve en betaalbare verduurzaming van deze woningen. Graag maken zij hun huurders attent op de kans een gratis huisbezoek met een energiecoach te maken. Zo kun je zelf ook wat doen aan energiebesparing en het drukken van je uitgaven!

_BT Clear

_BT Clear