De verhuiscoach en verhuisvergoeding

_BT Clear

Bent u ouder dan 55 jaar en woont u in een sociale huurwoning? En bent u op zoek naar een woning die beter bij uw woonwensen en levensfase past? Dan kan een verhuiscoach u helpen.

Ondersteuning op maat

De verhuiscoach gaat met u in gesprek over uw woonwensen en helpt u op weg. De coach laat zien welke huizen er beschikbaar zijn en wat er bij een verhuizing komt kijken. Uiteraard is het besluit om te verhuizen aan uzelf. Er is ook een verhuisvergoeding beschikbaar voor onkosten zoals een verhuisbedrijf en klusmaterialen. De verhuiscoach kijkt samen met u of u daarvoor in aanmerking komt. Goed om te weten: de verhuiscoach kan geen extra woningen regelen of invloed uitoefenen op bestaande voorrangsregelingen.

Betere doorstroming

De inzet van verhuiscoaches is een initiatief van de provincie Gelderland. Met de verhuiscoach kunnen 1500 ouderen (die dat willen) ondersteund worden bij het zoeken naar passende woning.

Bijvoorbeeld dichterbij winkels en naar een iets kleinere woning, omdat de kinderen het huis uit zijn. Hierdoor komen er weer sociale huurwoningen vrij voor starters en gezinnen.

Verhuizingen vanuit sociale huur

De verhuiscoaches zijn beschikbaar voor verhuizingen vanuit de sociale huur in Gelderland: van een grote huurwoning naar een kleinere woning. Provincie Gelderland betaalt deze ondersteuning. De uitvoering gebeurt samen met woningcorporaties, gemeenten en welzijnsorganisaties.

Meer weten over de verhuiscoach?

Neem dan een kijkje op: www.gelderland.nl/themas/actieplan-wonen/actie-10.

Verhuisvergoeding

De provincie biedt de subsidie Verhuisvergoeding Huurwoningen aan. Deze verhuisvergoeding is bedoeld voor mensen die met steun van de verhuiscoaches doorstromen van een ruime sociale huurwoning naar een beter passende huurwoning. Het gaat dan om een eenmalige vergoeding van € 2.000 als tegemoetkoming in de verhuiskosten. Denk aan kosten voor het opleveren van de huidige woning, inhuur van een verhuizer, het kopen van verf en nieuwe gordijnen. Zo wordt de financiële drempel om te verhuizen kleiner. U kunt de verhuisvergoeding alleen aanvragen vóórdat u gaat verhuizen. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/subsidies/­verhuisvergoeding-huurwoning.

_BT Clear

Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen

_BT Clear

Overweegt u om uw huis duurzamer, energiezuiniger of kwalitatief beter te maken? Deze investeringen kosten vaak veel geld. Wij bieden samen met provincie Gelderland de mogelijkheid om een aantrekkelijke lening af te sluiten voor verbetering van uw huis: de Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen.

Wat houdt de Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen in?
Met de stimuleringslening kunt u een aantrekkelijke financiering krijgen om uw woning toekomstbestendig te maken. De maatregelen die voor de lening in aanmerking komen:

  • Energiebesparing en -opwekking: denk aan isolatie, zonnepanelen, warmtepomp
  • Levensloopbestendigheid: bijvoorbeeld badkamer en slaapkamer op de begane grond
  • Kwaliteitsverbetering: bijvoorbeeld vernieuwing van een verouderde badkamer
  • Funderingsherstel en asbestsanering

Vier soorten leningen

Er zijn vier soorten leningen mogelijk. Afhankelijk van uw leeftijd, inkomen en of er wel of geen overwaarde is van uw woning, biedt de Toekomstbestendig Wonen Lening voor bijna iedere woningeigenaar in Gelderland een financieringsoplossing. Voor elke lening geldt dat minimaal één energiemaatregel onderdeel moet zijn van de voorgenomen investeringen.

Meer informatie over de Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen vindt u op www.zevenaar.nl/stimuleringslening. U kunt hier ook een aanvraag indienen.

_BT Clear
_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear