Hulp bij geldzorgen

Hoe eerder financiële problemen worden aangepakt, hoe beter. Daarom komen wij graag zo snel mogelijk in contact met inwoners die te maken hebben met betalingsachterstanden. Wij kunnen dan vertellen hoe wij kunnen helpen.

Onze collega’s van Schuldhulpverlening krijgen van de woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en waterbedrijf Vitens meldingen van betaalachterstanden.

Inwoners met een betaalachterstand ontvangen een brief met informatie. Daarna zoeken wij persoonlijk contact om te bespreken wat nodig is om verdere geldproblemen te voorkomen.


Minimaregelingen
gemeente Zevenaar

Heeft u een minimuminkomen? Dan kunt u voor bepaalde kosten van de gemeente een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen.

Woonkostentoeslag

Heeft u te maken met flink minder inkomen en kunt u de huur of hypotheek niet meer betalen? Misschien komt u in aanmerking voor woonkostentoeslag. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Financieel Trefpunt in Zevenaar (zie de groene kolom op deze pagina). Zij kijken graag met u mee.

Bijzondere bijstand

Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand. De gemeente kan bijvoorbeeld helpen bij kosten voor:

 • brillen en/of lenzen
 • steunzolen
 • gehoorapparaten
 • reiskosten voor bezoek aan familie die in het ziekenhuis ligt
 • eigen bijdrage tandheelkunde

Benieuwd naar de voorwaarden?

Kijk dan op www.zevenaar.nl/zorg.

Regelingen voor inwoners met inkomen tot 110% bijstandsnorm

Heeft u 12 maanden een laag inkomen en kunt u dit inkomen niet verhogen? Dan heeft u mogelijk recht op individuele inkomenstoeslag.

 • Echtparen/samenwonenden met of zonder kinderen/alleenstaande ouders: € 535,-.
 • Alleenstaanden: € 375,-.

Meer informatie vindt u op www.zevenaar.nl/zorg.

Regelingen voor inwoners met inkomen tot 120% bijstandsnorm

Hoort u tot de groep inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm? Dan bieden wij verschillende soorten hulp:

Kindpakket:

Alle kinderen moeten de mogelijkheid hebben om mee te doen op school, bij de sportvereniging en buitenschoolse activiteiten, los van de financiële omstandigheden van het gezin waar het kind in opgroeit. Daarom heeft de gemeente Zevenaar het Kindpakket. Dit pakket bestaat uit vergoeding van:

 • Reiskosten van schoolgaande kinderen met meer dan 8 kilometer reisafstand > maximaal € 400,-
 • Schoolkosten voortgezet onderwijs (denk aan schriften, boekentas, regenpak, gymkleding en excursies) > € 100,- per kind
 • Computerregeling > € 500,- per kind (10-18 jaar)
 • Identiteitskaart
 • Kosten zwemles > € 500,- per kind

Meer informatie vindt u op www.zevenaar.nl/kindpakket

Gelrepas

Met de Gelrepas kunt u met flinke kortingen, en in sommige gevallen zelfs gratis, meedoen aan diverse activiteiten zoals een dagje uit, het volgen van cursussen, bezoek aan theater of concert of lid worden van een sportvereniging. De Gelrepas is gratis. Kijk voor alle activiteiten en de nieuwsbrief op www.gelrepas.nl. Er is ook een app voor op uw mobiel waar u snel en makkelijk kunt zien wat u kunt ondernemen met de Gelrepas.

Collectieve ziektekostenverzekering

Wij bieden een gemeentepolis aan. Dit is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen en/of hoge zorgkosten, chronische ziekte of beperking. Dit doen wij in samenwerking met Menzis. Dit is de Menzis Garant Verzorgd verzekering. Hiermee worden uw kosten beperkt. De gemeente betaalt mee aan uw premie. Meer weten over de voordelen? Kijk dan op www.zevenaar.nl/zorg.

Tip!

Heeft u beginnende schulden? Neem dan eens een kijkje op www.zelfjeschuldenregelen.nl. Hier kunt u eenvoudig een overzicht maken van uw schulden. U vindt er ook veel tips en adviezen om van uw betalingsachterstanden af te komen.

Hulp van gemeente bij schulden

Wij helpen inwoners die schulden hebben. Er zijn verschillende soorten hulp:

Budgetbeheer

Bij budgetbeheer beheert een schuldhulpverlener het inkomen en zorgt voor de betalingen. Zo ontstaan er geen nieuwe schulden of betalingsachterstanden. meer weten? Kijk dan op www.zevenaar.nl/schuldhulpverlening

Budgetadvies

Een schuldhulpverlener geeft advies over het op orde houden van inkomsten en uitgaven. meer weten? Kijk dan op www.zevenaar.nl/schuldhulpverlening

Financieel Trefpunt

Bij het Financieel Trefpunt in Zevenaar kan elke inwoner zonder afspraak terecht met vragen over geld, inkomen, digitale zaken en administratie. Het Financieel Trefpunt wordt verzorgd door vrijwilligers van de Formulierenbrigade van Caleidoz, de Sociaal raadslieden van Santé Partners en de bibliotheek van Kunstwerk!.

Samen beantwoorden zij vragen van inwoners over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld:

 • Kom ik in aanmerking voor toeslagen?
 • Mijn financiële situatie is veranderd, wat moet ik nu?
 • Ik ben mijn baan verloren, wat moet ik nu?
 • Hoe kan ik kwijtschelding van de gemeentelijke belasting aanvragen?
 • Mijn administratie is een chaos, wie helpt me alles weer op orde te brengen?

Het Financieel Trefpunt is elke dinsdag geopend van 9.00 tot 11.30 uur.
Locatie: Turmac Cultuurfabriek – spreekkamers tegenover het Filmhuis – Kerkstraat 27 in Zevenaar.

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen/belastingen

Inwoners met een minimaal inkomen kunnen vragen om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Dit betekent dat zij deze niet meer hoeven te betalen. Hiervoor gelden aparte (strengere) voorwaarden. Het kan zijn dat inwoners een gedeeltelijke kwijtschelding krijgen. Kwijtschelding van de hondenbelasting is ook mogelijk.

Kwijtschelding aanvragen?

Dat kan via www.zevenaar.nl/zorg.

Formulierenbrigade

Vindt u het lastig om formulieren in te vullen of administratie bij te houden? De formulierenbrigade van Caleidoz kan u daar bij helpen. Zij bestaan uit een groep vrijwilligers met veel verstand van geldzaken. Een medewerker komt bij u thuis of spreekt met u af op een locatie van Caleidoz. De hulp is gratis. Afspraak maken of meer informatie? Bel op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur: 0316- 24 32 04 of mail uw vraag naar
formulierenbrigadezevenaar@­caleidoz.nl

_BT Clear
_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear