Medewerkers van de klimaatneutrale gemeentewerf maken gebruik van een elektrische auto. foto Margôt Brakel.
De gemeente Hilversum heeft het doel haar bedrijfsvoering in 2020 klimaatneutraal te hebben, foto gemeente Hilversum.

Een duurzaamheids-programma met ambitie

_BT Clear

 

Ambitieus doel

Een gemeente kan tegenwoordig niet zonder een gedegen duurzaamheidsprogramma. Dat geldt ook voor Hilversum. In het Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 stelt de gemeente zich een ambitieus doel: Hilversum moet in 2050 klimaatneutraal zijn. Maar hoe gaan we er voor zorgen dat dit daadwerkelijk lukt? Wethouder Nicolien van Vroonhoven legt uit hoe Hilversum het gestelde doel wil behalen.

Duurzaamheid wint terrein

“Om te zorgen dat Hilversum in 2050 inderdaad klimaatneutraal is, moeten we samenwerken. Dit is niet alleen iets van de gemeente, maar van álle Hilversummers. Gelukkig merk ik de afgelopen tijd een enorme draagvlakverbreding. Het is mooi om te zien dat steeds meer inwoners graag zelf de duurzaamheidsslag willen maken. Dat begon in de Hilversumse Meent waar het wijkinitiatief Meentkracht werd opgestart. Later volgden HeiKRACHT en Seinkracht. Het verspreidt zich als een olievlek over Hilversum, nu ook in de Bloemenbuurt, Astronomische buurt en de Liebergen. Steeds meer inwoners zetten zich hier actief voor in, voor de verduurzaming van hun wijk, straat of VvE.

Een mooi voorbeeld is de inzet van inwoners van Hilversumse Dudok-wijken om ook in beschermd stadsgezicht zonnepanelen mogelijk te maken. Dat steunen we als gemeente. Bewoners krijgen hiervoor kostenloos een vergunning, mits ze zich aan een eenvoudige esthetische richtlijn houden. Ik ben dus ontzettend blij dat wij niet alleen als gemeente actief zijn op dit gebied, maar dat het belang van duurzame maatregelen breed wordt gevoeld en gedragen.”

Minder CO2-uitstoot

“Om onze ambities waar te maken, ligt onze focus allereerst op een vermindering van de CO2-uitstoot met 20% vóór 2020. Dat is een verschil van 100 kiloTon CO2 in vergelijking met 2015. Uiteraard kunnen we dit als gemeente niet alleen realiseren. We willen graag dat inwoners, bedrijven én maatschappelijke instellingen hier aan bijdragen. De grootste CO2-winst in Hilversum is te behalen in de bebouwde omgeving. Er staan veel huizen in Hilversum en juist daar wordt de meeste energie verbruikt. Dat betekent dat we bewoners willen uitdagen om minder te gaan verbruiken en dat de energie die ze verbruiken duurzaam is. Om dit aan te pakken, is het slim om ervoor te zorgen dat de warmte en energie binnen blijven. Als een woning dubbele beglazing heeft en goed geïsoleerd is, dus ook de spouwmuren, kruipruimte en zolder, hou je alles wat je stookt binnen. Hiervoor zijn talloze oplossingen waar bijvoorbeeld Hoom of het Duurzaam Bouwloket (zie pagina Wijkaanpak, red.) goed bij kunnen helpen.”

De gemeente geeft het goede voorbeeld

“Als gemeente hebben we natuurlijk een voorbeeldfunctie. We zijn het aan onze eigen stand verplicht onze bedrijfsvoering klimaatneutraal te houden. Ook binnen gemeentelijke projecten, in ons inkoopbeleid en in de openbare ruimte. We hebben een deadline gesteld: onze organisatie moet vóór 2020 klimaatneutraal zijn. Daar zijn we al sinds 2012 mee bezig en eigenlijk gaat dat hartstikke goed. Inmiddels kunnen we met trots zeggen dat de gemeentewerf ons eerste klimaatneutrale gemeentelijke gebouw is. Natuurlijk lopen wij, net als onze inwoners en bedrijven, bij het doorvoeren van duurzaamheid binnen onze organisatie ook tegen problemen aan. Neem bijvoorbeeld het woon-werkverkeer van onze eigen ambtenaren. Daarop is nu onze grootste aandacht gericht. Idealiter zou iedereen op de fiets of met trein en bus komen en alleen voor afspraken ver buiten de deur gebruik maken van een energiezuinige bedrijfsauto of het openbaar vervoer.”

Hilversumse iconen gaan duurzaam

“Niet alleen inwoners moeten hun steentje bijdragen aan de verduurzaming van onze gemeente; dit geldt ook voor enkele Hilversumse iconen. Eén daarvan is het Media Park. Daar zijn we veel mee in gesprek omdat we dolgraag een Green Deal met ze willen sluiten waarin we afspraken over duurzaamheid vastleggen. Om duurzaamheid op het Media Park te stimuleren, is begin dit jaar MediaGroen opgericht. Daarvan is iMMovator op het Media Park de uitvoerder, met steun van het Stadsfonds en de gemeente. De deal is er nog niet, maar we werken er hard aan. MediaGroen heeft dit jaar al wel geleid tot inkoop van duurzame stroom van Hollandse Wind op het Media Park en bijvoorbeeld de conferentie “Focus op Groen” over duurzame mediaproducties. Ook hebben we nauw contact met ziekenhuis Tergooi, dat de wens heeft om met de nieuwbouw het duurzaamste ziekenhuis van Nederland te realiseren. Tenslotte ben ik trots op onze oude gemeentewerf, Werf 035. Vroeger was dit onder meer onze werkplaats voor de buitenruimte met onder meer opslag van bestratingsmateriaal. Inmiddels is Werf 035 een plek die veel creatieve ondernemers trekt die ook innovatief bezig zijn met duurzaamheid.”

_BT Clear