Deze pagina wordt mogelijk gemaakt door bedrijven en organisaties uit Gouda e.o.
_BT Clear

Kinderen scheiden mee

In Nederland eindigt 33 tot 40 procent van alle huwelijken in een echtscheiding. Recente cijfers ontbreken, maar in 2016 zijn ongeveer 50.000 stellen met minderjarige kinderen uit elkaar gegaan. Hierbij waren 86.000 minderjarige kinderen betrokken (www.nji.nl/scheidingen-achtergronden-cijfers). De impact van een scheiding is voor ieder kind groot. Kinderen hebben verschillende vragen, zoals: kan ik in dit huis blijven wonen? Hoe vier ik straks mijn verjaardag? Kan ik op mijn school blijven? Naast dit soort praktische vragen die kinderen kunnen hebben, kunnen zij ook te maken krijgen met (hoogoplopende) spanningen binnen het gezin.

Als advocaten en mediators zien wij verschillende soorten (echt)scheidingszaken. Sommige zaken verlopen heel heftig en eindigen in (soms zelfs meerdere) rechtszaken. Andere zaken kunnen zonder een rechtszaak worden geregeld, bijvoorbeeld in de vorm van mediation of overlegscheiding. Hoe een scheiding verloopt, hangt mede af van de wijze waarop de ouders het proces aanpakken.

Wij zien dat er soms een aanhoudende strijd is tussen ouders die zelfs zo heftig kan zijn dat deze uitmondt in ouderverstoting (één of meerdere kinderen wil geen contact met één van de ouders). De strijd kan voorafgaand, tijdens en jaren na een scheiding nog aan de gang zijn. Naar schatting lijden 16.000 kinderen onder een problematische en complexe scheiding van hun ouders. Kinderen kunnen slachtoffer worden van de strijd en in sommige gevallen zelfs ingezet worden in de strijd. Deze kinderen kunnen hier levenslang last van hebben.

De afgelopen jaren is er in de hulpverlening, politiek, rechtspraak en advocatuur steeds meer aandacht gekomen voor de negatieve gevolgen van deze strijd voor de kinderen en voor de effecten daarvan. Wij zien dat (mis)communicatie vaak de oorzaak is van de conflicten die ontstaan. Om die reden besteden wij bij de begeleiding en advisering van scheidende ouders veel aandacht aan de communicatie en de effecten daarvan. Wij zijn ervan overtuigd dat de juridische dienstverlening niet los gezien kan worden van het proces dat gaande is tussen de ouders en van hun onderlinge communicatie. Wij werken nauw samen met professionals in de hulpverlening voor ouders en kinderen en kunnen hen, indien dat gewenst is, met elkaar in contact brengen.

Gelukkig zien wij ook heel vaak dat ouders bij een scheiding open staan voor overleg en in het belang van hun kinderen samen goede afspraken willen maken. Wij bespreken dan de opties mediation en overlegscheiding.

In de rol van mediator begeleiden wij beide ouders bij het maken van afspraken en leggen wij deze vast. Bij een overlegscheiding heeft iedere ouder een eigen advocaat, maar wordt wel vooraf afgesproken dat de ouders niet naar de rechter zullen gaan en er in overleg uit willen komen. Eventueel kunnen daarbij ook andere professionals worden ingeschakeld, bijvoorbeeld een kindercoach. Bij beide methodes is er veel aandacht voor de communicatie en de belangen van de kinderen.

Voor ouders is het van groot belang om vooraf na te denken over de te maken keuzes in de aanpak van het scheidingsproces. Met de juiste begeleiding kan veel leed worden voorkomen.

Elise Sondorp, Nicole van Leeuwen, Patricia van Eck-Molenaar Sectie Familierecht Bos Van Eck Advocaten Mediators www.bosvaneckadvocaten.nl

Opvoedvragen Advies en ondersteuning

Als ouder weet je wat het beste is voor je kind. Toch heb je weleens vragen over opvoeden en opgroeien. Elke fase, van zwangerschap tot jongvolwassene, kent zijn eigen uitdagingen, vragen en soms problemen.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar jongeren, ouders en professionals terecht kunnen voor informatie en vragen over opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld over slapen, voeding, ontwikkeling, pesten, vaccinaties, relaties, seksualiteit en alcohol/drugs. Het CJG denkt graag mee, biedt deskundig advies/tips en begeleiding als dat nodig is.

“Ik word gek van de driftbuien van mijn peuter!’

“Mijn zoons hebben zo vaak strijd met elkaar...”

“Waarom gamet mijn puber alleen maar?”

Je bent niet de enige

In de podcast ‘Is dit normaal? Hoe kinderen zich ontwikkelen en de vragen die ouders erbij hebben’ praten ouders en professionals over veelvoorkomende situaties bij en met kinderen. Weten dat je als ouder niet de enige bent met deze opvoeduitdaging(en), en het gedrag van je kind daarnaast hartstikke normaal is, helpt vaak al. Met aanvullende tips en adviezen van professionals krijg je als ouder(s) handvatten om met de situatie om te gaan. Zo kunnen we elkaar inspireren en van elkaar leren. De afleveringen duren ongeveer een half uur en zijn op ieder moment van de dag te beluisteren: tijdens huishoudelijke klusjes, een wandeling of in de auto. Je luistert ze via cjggouda.nl/podcasts.

Contactgegevens
Telefoon: 088 2542384
Op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur
E-mail: [email protected]
Facebook: www.facebook.com/CJGGouda

Website ouders/verzorgers: www.cjggouda.nl
Website jongeren (12+): www.hoezitdat.info/gouda
Website professionals: www.cjgprof.nl/gouda

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear