Jouw CJG

_BT Clear

Welkom bij
CJG Krimpen aan den IJssel

Jolanda Vrijhoef is locatiemanager van CJG Krimpen aan den IJssel en moeder van twee volwassen kinderen. Ze kijkt met plezier terug op haar ervaringen met destijds het consultatiebureau en de schoolartsendienst, maar ze is ook heel blij met de ontwikkelingen sinds die tijd. Ze vertelt graag iets over haar CJG.

Voor kinderen én jongeren

“De meeste mensen kennen ons vooral van het consultatiebureau. Hier kunnen ouders terecht om de groei en ontwikkeling van hun kind in de gaten te houden. Maar we doen veel meer dan dat. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en andere professionals zijn beschikbaar tot je kind 18 jaar is. We helpen je graag met allerlei opvoedings- en ontwikkelingsvragen die in die tijd opkomen. Of het nu gaat over gezondheid, scherm- of middelengebruik, seksualiteit, emoties of schoolprestaties: we denken graag met je mee.” Om te zorgen dat je vraag op de juiste plek terechtkomt, werken we nauw samen met andere organisaties in en buiten Krimpen.

Samen sterk

“Met veel opvoed- en opgroeivragen kunnen wij je zelf helpen, maar misschien is je vraag wat complexer. Ook dan gaan we samen op zoek naar de beste oplossing.

Denk aan het onderwijs, huisartsen, en vooral ook met onze partners van de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team. Daarbij is jouw privacy uiteraard heel belangrijk. Als wij hun hulp inschakelen, doen we dat altijd in overleg en afstemming met jou.”

Geen vraag is te gek!

“Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin geloven we in de kracht van ouders en gezinnen. We stemmen ons advies daarom goed af op jouw wensen en mogelijkheden. Wij hebben echter wel een zorgpunt: de lage vaccinatiegraad in Krimpen. Deze blijft steken rond de 85%, terwijl we voor groepsimmuniteit 95% nodig hebben. Wat je reden ook is om je kind wel of niet te vaccineren, je kunt hierover altijd met onze jeugdartsen of -verpleegkundigen in gesprek. Ook wat dat betreft geldt: geen vraag is te gek.”

“In het contact met ouders ligt nu veel meer nadruk op samenwerken. Met elkaar zorgen we voor een optimale ontwikkeling van hun kind.”

_BT Clear

  Groenendaal 1
   088 - 20 10 000
  centrumvoorjeugdengezin/krimpenaandenijssel

_BT Clear