natuur, cultuur, flevoland, erfgoed, water, kids, shoppen

Het grootste inpolderingsproject aller tijden! Beetje bij beetje werd de Zuiderzee drooggelegd.

VAN ZEE NAAR DE GROOTSTE POLDER

Het aanleggen van een dijk midden in de Zuiderzee, het was een gedurfd plan van Ir. Cornelis Lely. Een onmogelijke klus leek het, maar na de watersnood in 1916 en de hongersnood in 1918 was de tijd rijp voor het megaproject ‘de Zuiderzeewerken’. In 1932 werd het laatste gat in de Afsluitdijk gedicht. Beetje bij beetje werd het gebied drooggelegd. Duizenden pioniers begonnen aan het zware werk van de inpoldering.

Op 13 december 1940 werd de Ringdijk bij Nagele gesloten. Langzaam verdween het water en werd de zeebodem zichtbaar. Op 9 september 1942 was de Noordoostpolder offi cieel droog en kon de inrichting beginnen. Oostelijk Flevoland volgde en als laatste viel Zuidelijk Flevoland droog in 1968. Meer informatie: ookflevoland.nl/inpoldering

 

NATIONAAL WERELDERFGOEDWEEKEND ‘OP REIS’

Op terp Emmeloord van UNESCO Werelderfgoed Schokland vinden op zaterdag 13 juni verschillende activiteiten plaats in het kader van het Werelderfgoedweekend. Eeuwenlang lag Schokland als een kwetsbare veenrug in een vaak woeste Zuiderzee. Door zeespiegelstijging en stormvloeden werden steeds weer stukken van het eiland weggespoeld. Uiteindelijk bleef slechts een kleine, langwerpige strook land over. Nu is Schokland een eiland op het droge, dat nog altijd boven het polderlandschap ‘uitstijgt’. Schokland is het eerste Nederlandse Werelderfgoed. Meer informatie: ookflevoland.nl/schokland

SCHOKBETONSCHUREN MODERN EN FUNCTIONEEL

Schokbetonschuren vormen met hun hoge witgrijze gevels onder een groot meestal rood pannendak een zeer herkenbaar en karakteristiek onderdeel van het landschap van de Noordoostpolder. Het gaat hier om gebouwen uit geprefabriceerde betonelementen, een bouwwijze die uit nood was geboren om in betrekkelijk korte tijd veel boerderijen op te kunnen leveren. Eén van de schokbetonschuren is verplaatst naar Museum Nieuw Land. Meer informatie: ookflevoland.nl/schokbetonschuren


Meer informatie over Erfgoed in Flevoland vind je op ookflevoland.nl/erfgoed of kijk op de overzichtskaart

GEMALEN BELANGRIJK VOOR FLEVOLAND

Gemalen zijn belangrijk voor het op peil houden van de waterstand in Flevoland. Gemaal Wortman aan de Oostvaardersdijk in Lelystad staat in het diepste deel van de polder. Het gemaal is net als de andere twee gemalen in Oostelijk Flevoland door Dirk Roosenburg ontworpen. Op 13 september 1956, enkele uren na de sluiting van de dijk stelt koningin Juliana het dieselgemaal in werking. Tegelijkertijd begonnen ook de gemalen Colijn bij Ketelhaven en Lovink bij Biddinghuizen met het leegmalen van de polder.

Het gemaal de Blocq van Kuffeler bij Almere is het jongste gemaal van Flevoland. Het werd ontworpen door ingenieur K.F.G. Spruit samen met de Dienst der Zuiderzeewerken. Het dieselgemaal is het grootste van Nederland. Op 25 oktober 1967 stelde koningin Juliana het gemaal in werking door het luiden van een in Oostelijk Flevoland gevonden scheepsbel. Meer informatie: ookflevoland.nl/gemalen

ROUTE 8317 RECREATIEROUTE KRAGGENBURG MET PIONIERSMUSEUM

Kom streekeigen producten en cultuurhistorische waarden ontdekken, beleven, proeven, ruiken en voelen. Deze 25 kilometer lange fi etsroute verbindt alle toeristisch interessante locaties rondom Kraggenburg met elkaar. Ontdek de historie van het gebied in het Pioniersmuseum met mooie beelden over de drooglegging van de Zuiderzee, het ontstaan van de Noordoostpolder en de komst van de eerste werkers, de pioniers. Meer informatie: ookflevoland.nl/route8317

OUD KRAGGENBURG

Het rode dak van de vuurtoren bovenop het lichtwachtershuis is al van verre zichtbaar. De terp Oud Kraggenburg ligt hoog verheven boven de akkers en ver verwijderd van de doorgaande wegen. De basaltdijken rond de terp vormen een beschermende vesting rondom het schilderachtige huis met zijn witte topgevel en groene luiken. Binnenshuis vind je de waterput, een uitzonderlijk detail in het interieur. Op zaterdag 6 en zondag 7 juni tijdens het kampeerweekend Uit-jeTent is Oud Kraggenburg open voor bezoekers. Meer informatie: ookflevoland.nl/oudkraggenburg

ZUIDERZEE EILANDEN FIETSROUTE OUDE CULTUUR IN NIEUW LAND

Het Rivierduingebied is een afwisselend agrarisch landschap met grasland en kleine bossen net boven Lelystad. Bij de aanleg van dit gebied stuitte men op een prehistorisch landschap. Er bleek onder een laag klei een gebied te liggen van oude rivierduinen waar men heeft geleefd, de restanten van de Swifterbant-cultuur. Wil je terug naar 6000 jaar geleden? Wandel de interactieve wandeling met QR-codes (4,5 of 7 km). Via je smartphone krijg je allerlei informatie, zoals foto’s en fi lmpjes en kom je er achter hoe dit gebied er duizenden jaren geleden uit zag en hoe de mensen toen leefden. Voor wie geen smartphone heeft zijn er ook borden geplaatst met informatie. Meer informatie: ookflevoland.nl/rivierduingebied

MUSEUM NIEUW LAND

Maak een reis door de tijd! Kom meer te weten over de prehistorie in Flevoland, de strijd tegen het water en de inpoldering. Leer zelf een dijk bouwen of ga op zoek naar een schat in de bodem van de zee. Nieuw Land is hèt museum, archief en studiecentrum over de geschiedenis van de grootste polder ter wereld: Flevoland. Meer informatie: ookflevoland.nl/nieuwland