Veilig Leven krant gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen

Wees voorbereid
op een ramp

_BT Clear

Bij een ramp in uw omgeving moet u verschillende maatregelen treffen. Bijvoorbeeld ramen en deuren sluiten als u de sirene hoort. Op de website crisis.nl vindt u bij een ramp belangrijk nieuws, informatie of aankondigingen.

Algemene maatregelen bij een ramp

  • Iedere ramp of noodsituatie is anders. Maar bij elke noodsituatie moet u een aantal dingen doen:
  • Hoort u de sirene? Ga naar binnen en sluit deuren en ramen.
  • Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving.
  • Bent u gewond of verkeert u in direct gevaar? Alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp te vragen
  • Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen.
  • Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de regionale rampenzender Omroep Gelderland of kijk op crisis.nl.

Kijk op crisis.nl voor informatie over een ramp

Bij rampen en noodsituaties is het belangrijk dat u snel weet wat er aan de hand is en wat u moet doen. Nederlandse overheidsinstanties kunnen bij noodsituaties crisis.nl inzetten. Ze gebruiken de website dan voor belangrijk nieuws, informatie of aankondigingen. De afzender van de crisisinformatie vindt u altijd op de homepage van crisis.nl. Dat kan een gemeente of veiligheidsregio zijn, maar ook Rijksoverheid.

Voorbereiden op een ramp of noodsituatie

Crisis.nl biedt ook informatie over hoe u zich kunt voorbereiden op verschillende rampen en noodsituaties.


NL-ALERT

Wat is NL-Alert?

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat precies wat er aan de hand is. Maar ook wat u op dat moment het beste kunt doen.

Waarom NL-Alert?

Met het alarmmiddel NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving met een tekstbericht informeren. De meeste mensen hebben altijd een mobiele telefoon bij zich. Daardoor worden met NL-Alert meer mensen bereikt tijdens een noodsituatie.

Hoe werkt NL-Alert?

De overheid zendt een tekstbericht naar de mobiele telefoons in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. De berichten worden alleen uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Je naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend.

In welke situaties wordt NL-Alert gebruikt?

NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een dreigende overstroming, of noodweer.Op maandag 7 december 2015 rond 12.00 uur stuurt de overheid een controlebericht. Wanneer u het controlebericht ontvangt, weet u zeker dat uw mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert.

Instelhulp en meer informatie

Wilt u meer informatie over NL-Alert? Ga dan naar www.nl-alert.nl. Daar vindt u ook een handige instelhulp voor uw mobiele telefoon.

Gebruik van sirene stopt in 2018

Wist u dat het gebruik van de sirene stopt in 2018? Vanaf 2018 wordt langzaam gestopt met het gebruik van de sirenes. Hiertoe heeft de minister in 2006 besloten. Andere alarmeringsmiddelen komen hiervoor in de plaats: NL-Alert, crisis.nl, calamiteitenzenders, sociale media en eigen middelen van veiligheidsregio’s.

Een van de grootste voordelen van modernere crisiscommunicatiemiddelen is dat mensen specifieker en duidelijker geïnformeerd kunnen worden. De sirene biedt altijd hetzelfde advies: “Ga naar binnen, sluit ramen en deuren, en luister naar de calamiteitenzender”. Naast het stijgend aantal mensen dat NL-Alert op hun eigen mobiele telefoon kan ontvangen, blijkt ook uit onderzoek dat mensen bij een noodsituatie elkaar actief informeren.

_BT Clear