Duurzaam wonen

Gemeente Putten

Voorwoord

Als u deze krant leest, bent u waarschijnlijk geïnteresseerd in het verlagen van uw maandelijkse energielasten, het comfortabeler wonen of in de vraag: wat kan ik doen voor een schoner milieu? Via deze informatiekrant over ‘Duurzaam wonen’ informeren en inspireren wij u om duurzame maatregelen te nemen in uw woning.

Ons doel is om zo snel mogelijk onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Dat kan alleen lukken als iedereen meedoet, dus helpt u mee?
Velen van u hebben de afgelopen jaren al veel gedaan. Voorbeelden daarvan vindt u terug in deze krant, maar ook op ons energieloket
www.veluweduurzaam.nl/energieloket-putten. Op www.putten.nl/duurzaamheid kunt u steeds de meest actuele informatie vinden over rege-lingen, die u over de drempel kunnen helpen om maatregelen te nemen.

Ook veel Puttense ondernemers dragen hun steentje bij aan het verduurzamen van Putten. Loop eens bij een van hen binnen als u vragen hebt over maatregelen in of aan uw woning. Zij kunnen u van deskundig advies voorzien.

Eén Puttens initiatief breng ik graag bij u onder de aandacht. ‘Onuitputte(n)lijk Duurzaam’ is een samenwerkingsverband van diverse Puttense ondernemers, die samen werken aan verduurzaming van de gemeente. Dit initiatief is genomineerd voor het Rabobank Samen Sterker Fonds. Een fonds dat initiatieven stimuleert die de economische vitaliteit, leefbaarheid of duurzaamheid in de regio versterken. Op de finaleavond op 30 november strijden zij tegen vier andere initiatieven uit Bunschoten, Ermelo, Harderwijk en Nijkerk. Stemt u op het Puttens initiatief? Dat kan vanaf eind oktober via Facebook of tijdens de finaleavond: www.raboportaal.nl/randmeren/samen-sterker-fonds.

Met een groene groet,
Ard Kleijer, Wethouder Milieu


Help mee Putten nog groener te maken!

Klimaatneutrale energievoorziening in 2050

Duurzaamheid is voor de gemeente Putten een belangrijk onderwerp. De gemeente onderschrijft de landelijke doelstelling om een klimaatneutrale energievoorziening in 2050 te hebben. Klimaatneutraal betekent dat een product of dienst niet bijdraagt aan klimaatverandering. We willen onafhankelijk worden van fossiele energie. De ambitie is uitgewerkt in een beleidsplan, dat te vinden is op de website van gemeente Putten,
www.putten.nl/duurzaamheid.

Besparen en duurzaam opwekken

Voor woningen in Putten geldt dat zij voor eenderde van de totale CO2-uitstoot zorgen. Er kan veel energie bespaard worden. Dat kan op twee manieren. De eerste stap is het besparen op energie door het gebruiken van minder energie. Een van de maatregelen die daarbij past is het isoleren van de woning, waardoor er minder warmte verloren gaat.

Of bijvoorbeeld door korter te douchen en de verwarming een graadje lager te zetten. De tweede stap is om de energie die gebruikt wordt zoveel mogelijk duurzaam op te wekken. Dit kan bijvoorbeeld door zonnepanelen of een zonneboiler op het dak van de woning te plaatsen.

Denk mee, doe mee!

De gemeente vraagt ook inzet van bewoners. Duurzame investeringen in de woning zorgen voor comfort, zijn op lange termijn goed voor uw portemonnee en dragen bij aan een beter milieu. Iedereen kan helpen om Putten nog groener te maken. Elke duurzame zet is een stap in de goede richting!

_BT Clear

_BT Clear