U kunt uw vraag niet alleen telefonisch of per mail stellen; langskomen kan ook.

Geen gekke vragen

Het buurtteam helpt bij vragen waar u zelf niet uitkomt. En daarbij is geen vraag gek. Heeft u vragen over scheiding, opvoeding, schulden, werk of woonzorgen? Neem contact op met het buurtteam. U krijgt altijd antwoord!

_BT Clear

“Voor ons is inderdaad geen vraag gek”, vertelt Anna. Zij werkt als voordeurmedewerker bij het buurtteam. “Ik ben het eerste aanspreekpunt van het buurtteam. Dat betekent dat alle vragen van inwoners bij mij binnen komen. Dat kan via de telefoon zijn, of per mail. Maar ook doordat inwoners bij ons binnen lopen. Bij iedere vraag die binnenkomt kijk ik of dit een vraag is waar het buurtteam bij kan helpen. Meestal is dat zo! Soms niet, dan kijk ik welke andere organisatie de vraag kan beantwoorden. Ik laat dan aan degene die de vraag stelde weten met wie hij of zij het beste contact kan opnemen. Ik zal nooit antwoorden dat de vraag niet voor het buurtteam is en ‘succes er mee’ zeggen. Nee, ik probeer altijd een antwoord te geven waar iemand mee verder kan.”

Vijf dagen

Als de vraag door het buurtteam opgepakt wordt, volgt een (kennismakings)gesprek. “Het is afhankelijk van de soort vraag of mijn collega’s er gelijk mee aan de slag kunnen of niet”, vertelt Anna. “Als iemand zelf ruimte heeft in zijn of haar agenda, lukt het vaak om binnen vijf werkdagen een eerste afspraak te plannen. Sowieso heb ik altijd binnen vijf werkdagen contact met degene die de vraag stelde om tot een afspraak te komen.”

“Bij vragen over opvoeding, opgroeien en gezin is een eerste gesprek vaak een kennismaking”, vult Sophie aan. Zij is gezinswerker bij het buurtteam. “In het eerste gesprek bespreken we met ouders wat zij bijvoorbeeld zelf al hebben gedaan.

En echt hè, geen vraag is gek. Of het nu gaat om een kind van vijf jaar, waarbij het naar bed brengen elke avond een drama is of de vraag hoe je mogelijke negatieve gevolgen van je scheiding kunt voorkomen of beperken voor je kind. We werken met veel verschillende organisaties in de stad samen, zoals U Centraal en DOCK, die we kunnen inzetten naast de ondersteuning die wij zelf bieden.”

Van de daken

“Ik pak vooral vragen op van volwassenen: jongeren, werkenden en ouderen”, vertelt Marieke. Zij is buurtteammedewerker bij het buurtteam. “We krijgen praktische vragen, maar ook vragen die betrekking hebben op schulden, mantelzorg, eenzaamheid, wonen of pyscho-sociale vragen. Soms wil ik het wel van de daken roepen: stel uw vraag op tijd aan ons en wacht niet tot het water u al echt aan de lippen staat. Bijvoorbeeld omdat u door corona uw werk bent verloren en nu huurachterstand heeft, of omdat u als mantelzorger de zorg voor uw partner of ouder niet meer aan kan. Wij zijn er voor u!”

Het buurtteam kijkt altijd breder dan de gestelde vraag. “Het kan zijn dat een vraag verschillende terreinen in iemands leven raakt. Als iemand bijvoorbeeld schulden heeft en daar veel zorgen over heeft, dan heeft hij of zij mogelijk ook psycho-sociale klachten. Dus vragen we altijd hoe het verder met iemand gaat. Bijvoorbeeld met betrekking tot de woonsituatie, werk, gezondheid of financiën.

Daarover gaan we met elkaar in gesprek”, vertelt Marieke. “Wij geloven sterk in ‘empowerment’: we bespreken waar iemand versterking kan gebruiken. En dat kan zich uitstrekken over meerdere terreinen. Mijn ondersteuning is er altijd op gericht dat de inwoner zelf of met een passende vorm van begeleiding weer verder kan. Omdat het buurtteam samenwerkt met veel verschillende partners in de wijk en de stad, kan ik vanuit het buurtteam iemand ondersteunen daarin.”

Wijkgericht

“Het is zo fijn dat de buurtteams wijkgericht werken!”, vertelt Sophie. “We zitten op locaties in de wijk, we weten wat er speelt in de wijk, we kennen de huisartsen in de wijk en weten welke mogelijkheden er zijn in de wijk. Zeker in een grote stad als Utrecht is het soms moeilijk voor mensen om de juiste ondersteuning te vinden. Daarom zijn wij er: het buurtteam biedt zelf de ondersteuning die nodig is, of helpt om de juiste ondersteuning of hulp te vinden. Vaak is de ondersteuning door het buurtteam genoeg, soms is aanvullende hulp nodig. Ook in dat geval zijn wij betrokken, door als het ware de brug te zijn naar die specialistische zorg.”

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear