Zelfstandig blijven wonen en actief blijven

_BT Clear

Hulp(middelen) via de Wmo

Hebt u (tijdelijk) hulp nodig in uw dagelijks leven om zelfstandig te kunnen wonen of ‘gewoon’ mee te kunnen doen in Utrecht? Bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel, taxivervoer (Regiotaxi), een traplift of hulp bij het huishouden? Dan hebt u misschien recht op hulp uit de Wet maatschappe­lijke ondersteuning (Wmo). Hieronder leest u in het kort welke soorten hulp en hulpmiddelen u via de gemeente kunt krijgen. In een persoonlijk gesprek kijken we samen met u wat de mogelijkheden zijn.
Maak hiervoor een afspraak via 030 - 286 95 00 of online via utrecht.nl/wmo. We helpen u graag verder.

HULP BIJ HET HUISHOUDEN

Kunt u zelf uw huis niet meer schoonhouden en de was doen? En kent u niemand die u hierbij kan hel­pen? Vraag dan een gesprek aan bij de gemeente. Wij kijken samen of u hulp kunt krijgen.

HULPMIDDELEN IN EN OM HET HUIS

Kunt u moeilijk lopen? Is traplopen te zwaar geworden? Soms kan een hulpmiddel een oplossing zijn. Denk bijvoorbeeld aan een traplift of tillift, of een rolstoel. Ook het aanpassen van uw woning kan een oplossing zijn. Bijvoorbeeld het verbreden van deuren of het weghalen van drempels. Denkt u dat u korter dan zes maanden een hulpmiddel nodig heeft? Dan kunt u vaak (gratis) hulpmiddelen lenen bij de thuiszorgorganisatie via uw zorgverzekering. Gaat het om een langere periode? Dan bespreken wij met u de mogelijkheden.

VERVOER

Als u niet kunt reizen met het openbaar vervoer, dan kunt u misschien gebruik maken van de regiotaxi. Regiotaxi Utrecht is voor vervoer in Utrecht en de omlig­gende gemeenten. Met een Wmo-pas krijgt u korting op de ritprijs. Meer informatie leest u op Regiotaxiutrecht.nl. Wilt u buiten de regio reizen en kunt u dit niet met het openbaar vervoer? Dan is vervoer met Valys mis­schien iets voor u. Meer informatie leest u op Valys.nl.

TIPS OM EEN VAL TE VOORKOMEN

Een ongeluk zit in een klein hoekje… En daar hoort vallen helaas ook bij. Vallen is de belangrijkste oorzaak van letsel bij ouderen. Wat kunt u doen om een val te voorkomen? Gelukkig een heleboel. Hieronder zes tips:

1. Evenwicht en spierkracht trainen
Lichamelijke fitheid is belangrijk om een val te voorkomen. Om jezelf (net op tijd) op te kunnen vangen. Bovendien vergroot fitheid je zelfvertrouwen om in beweging te blijven.

2. Medicijnen laten controleren
Sommige medicijnen zorgen voor duizeligheid, slaperigheid, slappe spieren en traagheid. Hierdoor kan je uit balans raken en vallen.

3. Lekker en gezond eten
Met voldoende vitamines, eiwitten en andere bouwstoffen zorg je voor een gezond en sterk lichaam.

4. Ogen laten controleren
Als je goed kan zien, dan blijft de kans op een val klein.

5. Goed passende schoenen dragen
Om struikelen te voorkomen. Denk ook aan loszittende veters…

6. Het huis en de omgeving veilig maken
Het gaat om de inrichting binnenshuis, bijvoorbeeld drempels, snoeren en natuurlijk “het losliggende kleedje waarover je kan uitglijden”. Maar ook buiten, bijvoorbeeld gladde stoepen in voor- of achtertuin.

mantelzorg

Mantelzorg overkomt je. Een familielid of vriend wordt (chronisch) ziek en je voelt je verantwoordelijk. Voor hen zorgen is vaak erg intensief, want ook werk, studie, gezin en vrienden vragen om aandacht. Wanneer u hiervoor graag advies en hulp krijgt, kunt u terecht bij het buurtteam. Het Steunpunt Mantelzorg geeft man­telzorgers advies en hulp in de vorm van voorlichtingsbijeenkomsten of trainingen. Dit steunpunt is onderdeel van U Centraal. Bel 030 – 236 17 40 of kijk op
www.U-centraal.nl/mantelzorg. Voor mantelzorgers die zorgen voor iemand die in Utrecht woont, is het nu ook mogelijk de zorg even over te dragen. Dit is belangrijk om deze zorg langer vol te houden. Via de organisatie Mantelaar kunt daarom voor maximaal 40 uur iemand vragen die deze zorg kosteloos van u overneemt.  Bel 030-249 42 24 voor meer informatie of kijk op: www.mantelzorgutrecht.nl/respijt.

ZIN IN CONTACT

Of u nu een gezelligheidsdier bent of goed alleen kan zijn, het is fijn om contact te hebben met andere mensen. Zoekt u iemand om mee te wandelen of heeft u behoefte aan een luisterend oor? De medewerkers van DOCK Utrecht en NIZU helpen u graag. Bel 030 – 236 17 45 (op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur) of kijk op Nizu.nl. Hebt u meer hulp nodig? Praat dan eens met uw huisarts of ga langs bij het buurtteam in uw wijk. U vindt de adresgegevens op pagina 5.

NEDERLANDS LEREN

Wilt u de Nederlandse taal (beter) leren spreken, lezen of schrijven? In Overvecht, Zuilen, Leidsche Rijn, Binnenstad, Vleuterweide, Kanaleneiland en Hoograven kunt u terecht bij het gratis inloopspreekuur van het DigiTaalhuis in de bibliotheek. Samen met u bekijken we wat voor u geschikt is: een cursus, een leesgroep, een taalgroep of een taalmaatje. We kunnen u helpen bij het aanmelden voor een taal- of computercursus. Kijk op www.digitaalhuisutrecht.nl voor alle inloopspreekuren.

_BT Clear
_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear