_BT Clear

Heb je al een (levens)testament?

Levenstestament

In het levenstestament wijs je een vertrouwenspersoon aan die tijdens leven namens jou beslissingen neemt als je dat zelf, tijdelijk (bijvoorbeeld gedurende ziekte of coma) of definitief (bijvoorbeeld bij dementie), niet meer kunt of wilt.

Door het levenstestament worden praktische problemen voorkomen. De vertrouwenspersoon kan zelfstandig alle bankzaken voor je regelen, zo nodig jouw huis verkopen, de administratie bijhouden, belastingaangiften doen, enzovoorts. Het is ook mogelijk dat je meerdere personen samen aanwijst als vertrouwenspersoon. Door een levenstestament worden jouw naasten niet geconfronteerd met rechters en bewindvoerders. Die gaan namelijk wél een rol spelen als je niks geregeld hebt!

Vaak wordt in het levenstestament opgenomen dat de erfenis eventueel al eerder onder de erfgenamen verdeeld mag worden. Bijvoorbeeld bij opname in een verpleeghuis. Hierdoor kunnen hoge bijdragen in een verpleeghuis worden voorkomen en belasting worden bespaard.

Testament

In een testament regel je allerlei zaken voor ná je overlijden. Bijvoorbeeld hoe en onder wie jouw erfenis wordt verdeeld en wie alles na jouw overlijden regelt. Een testament zorgt vaak voor besparing van erfbelasting en eventueel toekomstige zorgbijdragen.

Niet onbelangrijk is nog steeds de uitsluiting van ‘de koude kant’. Zo blijft de erfenis die jouw erfgenamen hebben ontvangen, ook bij scheiding, alleen van henzelf en hoeft dit niet gedeeld te worden met de (ex-)partner.

Steeds vaker zien we ook dat kleinkinderen in een testament voorkomen. Zij mogen ongeveer € 21.000 belastingvrij van opa en oma erven. Uiteraard kan er opgenomen worden dat er iemand wordt aangewezen die nog even ‘de hand op de knip’ houdt.

Heb jij jouw (notariële) zaken goed geregeld? Laat dit eens in de vijf jaar beoordelen.

Als je eerder al een keer een (levens)testament hebt opgesteld, adviseren wij je deze eens in de vijf jaar door ons te laten beoordelen. Er kan in de loop van de tijd veel veranderen in de persoonlijke sfeer of qua wetgeving!

Meer weten over het levenstestament of een afspraak maken?

www.pphnotarissen.nl

In twee jaar twee diploma’s zorg en welzijn op zak? Het kan!

Werken en leren in de Zorg en Welzijn. Voor Britt (23) zorgde deze combinatie voor een persoonlijk succesverhaal. Zij behaalde in twee jaar tijd de driejarige opleiding woonzorgbegeleider. Een extra knappe prestatie: de opleiding is namelijk dubbel gekwalificeerd. Britt heeft hiermee in één klap twee diploma’s op zak: die van Verzorgende (IG) en Begeleider maatschappelijke zorg.

Eigen regie pakken

Tijdens de opleiding Woonzorgbegeleider op De Leijgraaf doen (bbl-)studenten praktijkervaring op bij een zorginstelling. Als woonzorgbegeleider verzorg en begeleid je mensen in hun dagelijkse leven. Je geeft advies, instructies en voorlichting en soms voer je verpleegtechnische handelingen uit. Zo ook Britt: zij ging één dag in de week naar school en werkte daarnaast vier dagen bij BrabantZorg. Een spannende en leerzame periode waarin van haar verwacht werd om zelf de regie te pakken en verantwoordelijkheid te nemen in haar eigen leerproces.

Britt gebruikte de praktijksituaties bij BrabantZorg als vertrekpunt voor haar leren. Hierdoor kon zij al snel een eigen individueel ontwikkelplan opstellen. Ze leerde werksituaties herkennen: wat kan ik al? Wat nog niet? Wat moet ik leren? Hoe pak ik dat aan en wie heb ik daarbij nodig?
Wanneer het studenten lukt om vanuit deze aanpak te werken, leren zij om wendbaar, ondernemend en creatief met situaties om te gaan. In elke nieuwe situatie kunnen zij dan ook de regie pakken en aan de slag gaan.

Betekenisvol

Ook haar stagebedrijf BrabantZorg staat volledig achter dit onderwijsconcept. Hierdoor was het voor Britt mogelijk om binnen twee jaar haar opleiding af te ronden. Doordat het onderwijs samen met de opdrachtgever en het werkveld gevormd wordt, staat het dicht bij de praktijk, is het flexibel en vernieuwend. Samen wordt er zorg gedragen voor een leerzame periode: de lijnen tussen de praktijk en het onderwijs zijn kort en de student is betrokken. Op deze manier sluit de onderwijssituatie altijd direct aan bij de werkvloer en de werkpraktijk. Dit maakt het onderwijs, en dus ook het werk van Britt, heel betekenisvol.

Wil jij ook zelf de regie pakken in jouw opleiding Zorg en Welzijn? Kijk dan op www.leijgraaf.nl.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear