Opvang en begeleiding vanuit een menselijke maat

Het is een drukte van belang deze ochtend. Er komen telefoontjes binnen van mensen die vragen om een opvangplaats. Dat kan zijn door allerlei oorzaken en (tijdelijke) problemen.

_BT Clear

Vaak zijn er veel problemen die allemaal samen komen; schulden, geen (t)huis, gezondheidsproblemen, psychische problemen, relatieproblemen, geen werk, weinig mogelijkheden om (nog) een beroep te doen op familie en vrienden, enzovoort.

Dan is er soms tijdelijk en soms voor langere tijd een plaats nodig binnen de maatschappelijke opvang waar je even tot rust kunt komen. Ook wordt op alle genoemde gebieden samen met je gekeken wat er nodig is in de periode na binnenkomst.

Soms kan dat zelfs maar een nacht of weekend zijn als dat genoeg is. Soms een paar weken of enkele maanden.

Ook kan het zijn dat je op je eigen woonplek of een tijdelijke woonplek van het Verdihuis zelfstandig woont met begeleiding bij die zaken die nodig zijn om weer zelfstandig verder te kunnen.

Daarnaast biedt het Verdihuis beschermd wonen voor mensen die psychische problemen ervaren en in een wat meer beschutte woonomgeving tot rust kunnen komen.

Jaarlijks doen er zo wel 800 mensen uit de regio een beroep op het Verdihuis. Niet iedereen kunnen we helpen, soms verwijzen we door naar een beter passende plek of kunnen we volstaan met het geven van alleen advies en informatie.

Door het grote beroep dat gedaan wordt op opvang en begeleiding kan het ook voorkomen dat er (tijdelijk) niet meteen een opvangplek is. Er zijn dagelijks zo’n 300 mensen die tijdelijk of langer verblijven in een van de voorzieningen van het Verdihuis die door de hele regio aanwezig zijn.

Al 40 jaar verzorgt het Verdihuis opvang en begeleiding vanuit een menselijke maat, want ieder mens telt en niemand zou zonder (t)huis moeten zijn!

Stichting Verdihuis Oss

Heb je hulp nodig? Bel 0412 63 63 51 of kijk op verdihuis.nl

_BT Clear

Verder met hersenletsel

Mensen die getroffen worden door hersenletsel raken heel veel kwijt. Wonen, werken, gezinsleven, vrijetijd: niets is meer vanzelfsprekend. Hersenletsel gaat nooit over, maar je wilt wel graag verder met je leven. SWZ kan je daarbij ondersteunen.

_BT Clear

Begeleiding van mens tot mens

Twee keer per week krijgt Ilona Bourgonjen begeleiding van Monique Schellekens. “Zonder die ondersteuning zou ik niet zelfstandig kunnen wonen,” zegt ze.

Ilona werkte in 2007 bij een woongroep voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Op weg naar haar werk werd ze door een auto van achteren aangereden. “Het heeft lang geduurd voordat ik kon accepteren, dat het niet goed met me ging”, vertelt ze. Op haar werk probeerde Ilona aanvankelijk te maskeren, dat ze zelf ook hersenletsel heeft. Dat bleek niet houdbaar. Ilona kampt met overprikkeling en geheugenproblemen. Ze kan niet schakelen als er iets verandert. Bovendien heeft ze zenuwpijnen, die verhevigen als ze niet tijdig rust.

Haar oude werkgever biedt al zeven jaar wekelijks ambulante begeleiding. Begeleider Monique komt nu drie jaar bij Ilona thuis. “Ze laat me het zelf uitzoeken, op mijn manier. Eigen regie is eigenwaarde”, beaamt ze.

Een ambulant begeleider komt op vaste momenten bij je thuis om te helpen met overzicht houden en het aanbrengen van structuur.

Naast begeleiding aan huis bieden we online begeleiding. De begeleider biedt houvast op het moment dat dit nodig is, zowel op afstand als van dichtbij.

Ambitie

Voor veel mensen met hersenletsel is een betaalde baan niet meer haalbaar. “Toch hebben velen nog steeds de ambitie om te werken”, vertelt Maarten van Doremalen. Als trajectbegeleider van het SWZ-onderdeel Ambitie kijkt hij samen met de cliënt naar wat iemand wél kan. “De één kan aan de slag als vrijwilliger, een ander staat in een lunchroom of winkel. Ook kan Ambitie meekijken op de werkvloer als iemand na een hersenbloeding terugkeert naar zijn oude, vertrouwde werkplek.”

Kook Kunst Tinks aan de Noordkade in Veghel is één de locaties waar werktrainingen worden aangeboden. Het is een leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tinks bestaat uit een atelier waar schalen, kaarsen, schorten, tassen, schilderijen en kaarten door cliënten worden gemaakt en een winkel waar deze producten worden verkocht samen met allerlei keukenspullen zoals pannen, theepotten, kookboeken en tafelkleden.

SWZ

Nieuwstraat 70
5691 AG Son
tel. 0499-471 241
www.swzzorg.nl

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear