Vlieg uit en ontwikkel,
ontwikkel en vlieg uit!

_BT Clear

Kinderopvang

Kinderen hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid om nieuwe dingen te ontdekken. Op de kinderopvang merkt je kind dat er naast thuis ook een andere omgeving is. Dat is belangrijk: het besef dat de wereld verder rijkt dan alleen het vertrouwde en dat daar andere regels kunnen gelden. Als je kind zich veilig en vertrouwd voelt op de opvang, bouwt het zelfvertrouwen op en kan het zich optimaal ontwikkelen. AVEM Kinderopvang is er niet alleen ter ondersteuning van werkende ouders bij het combineren van werken en de zorg voor kinderen van 0 tot 13 jaar, ook leveren wij een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen.

VVE bij het peuterwerk en de dagopvang

We hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid om gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen te creëren. Dit doen we o.a. door het aanbieden van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) aan kinderen van 2 tot 7 jaar en gesubsidieerde opvang. VVE is er voor kinderen om ontwikkelingsachterstanden te voorkomen en een goede start te bieden op de basisschool. Het consultatiebureau signaleert en indiceert kinderen met een (risico op een) ontwikkelingsachterstand.

Op de VVE locaties werken pedagogisch professionals die specifiek zijn opgeleid in taal en het VVE-programma Piramide. Zij bieden spelenderwijs en thematisch het VVE programma aan, waarmee de volledige ontwikkeling van elk kind gestimuleerd wordt. Als ouder wordt je nauw betrokken bij de ontwikkeling van je kind middels het ouderportaal en mentorgesprekken.

Ontwikkelingslijnen van het jonge kind

Zowel AVEM kinderopvang als het basisonderwijs binnen de gemeente Oss werken met KIJK!
KIJK! is een digitaal instrument waarmee we de ontwikkeling van jonge kinderen tussen 0 en 7 jaar volgen. KIJK! ondersteunt de pedagogisch professionals bij het observeren, registreren en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen. Met de ontwikkelingslijnen van KIJK! zorgt AVEM Kinderopvang voor een goede doorgaande leerlijn naar de basisschool. Als je kind naar de basisschool gaat zorgen wij voor een warme overdacht zodat je kind een goede start heeft op de basisschool.

Buitenschoolse opvang

Als je kind naar de basisschool gaat kan het bij ons spelen en ontwikkelen op de BSO. Onze locaties zijn verdeeld over bijna alle wijken in de gemeente Oss. Hierdoor kan je kind spelen met klasgenootjes en buurtgenootjes, dichtbij huis. De kinderen kunnen actief deelnemen aan activiteiten waar ze zelf ook inspraak in hebben. Door de huiselijke en vertrouwde omgeving kan je kind zich optimaal ontwikkelen. Ook bij de BSO worden de ontwikkelingslijnen van het jonge kind gevolgd met KIJK!

Samenwerkingspartner.

De fijne samenwerking met onze partners is essentieel om er samen voor te zorgen dat de kinderen gelukkig zijn, liefde en ondersteuning ervaren, positieve en sociale relaties hebben en zich deel voelen van de gemeenschap.

Samen bieden we kinderen de mogelijkheid om actief en betrokken te kunnen deelnemen aan activiteiten. We doen dit in samenwerking met: onderwijs Oss (SAAM, Filios, Optimus), SEC (sport expertisecentrum Oss), GGD, ONS welzijn, Kentalis, Unik, samenwerkingsverband primair onderwijs 30 06, gastouderopvang, bibliotheek Oss en gemeente Oss.

Pedagogiek & Kwaliteit

Om kinderen, ouders en pedagogisch professionals te ondersteunen bij allerlei ontwikkelingsvraagstukken, werken we bij AVEM Kinderopvang met team Pedagogiek & Kwaliteit. Dit team bestaat o.a. uit pedagogisch coaches, medewerker passende kinderopvang en een VVE coördinator. We maken deel uit van het expertiseteam passende kinderopvang van de gemeente Oss.

Met dit team proberen we de kinderopvang zo passend mogelijk te maken of een passende opvang te vinden voor elk kind. Het team bestaat uit professionals van verschillende samenwerkingspartners van: ONS welzijn, GGD, Unik, Kentalis en het samenwerkingsverband primair onderwijs 30 06.

Samen met de gemeente Oss zijn we continu in ontwikkeling om het VVE beleid en het beleid passende opvang zo goed mogelijk af te stemmen op de praktijk en de behoefte van kinderen en hun ouders.

Wil je meer weten?

AVEM Kinderopvang biedt opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Wil je meer weten over VVE in de kinderopvang of ben je op zoek naar dagopvang (0-4 jaar), peuterwerk (2-4 jaar) of buitenschoolse opvang (4-13 jaar)? Neem gerust contact met ons op, we zijn bereikbaar op: 0412 40 50 31 www.avem-kinderopvang.nl. Met ruim 50 locaties in gemeente Oss en gemeente Landerd is er altijd een locatie in de buurt.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear