Budgetondersteuning en Budgetbeheer Oss (BB-Oss)

Vindt u het lastig om uw geldzaken op orde te krijgen of te houden? Wacht niet te lang. Kom in actie! Met Budgetondersteuning en Budgetbeheer Oss (BB-Oss) krijgt u meer inzicht en overzicht in uw inkomsten en uitgaven. Uw vaste lasten worden op tijd betaald. In dit artikel leest u meer over BB-Oss.

_BT Clear

Wat is BB-Oss?

Bij BB-Oss helpt een consulent van de gemeente Oss u met budgetondersteuning en budgetbeheer. BB-Oss is gratis.

Budgetondersteuning

De consulent kijkt samen met u naar uw inkomsten en uitgaven. Klopt het uitgavenpatroon met uw inkomsten? Komt er genoeg geld binnen om alle rekeningen te betalen? Maakt u gebruik van alle regelingen? We proberen samen met u meer inzicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven.

Budgetbeheer

Budgetbeheer betekent dat uw inkomen op de rekening van BB-Oss komt en niet op uw eigen bankrekening. Samen met de consulent maakt u een begroting en afspraken over het betalen van de vaste lasten. De consulent betaalt deze vaste lasten voor u. Als het kan, reserveren we geld om te sparen. En als het nodig is om schulden af te betalen. U krijgt een afgesproken bedrag om boodschappen en andere dingen van te kopen.

Voor wie is BB-Oss?

BB-Oss is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. U kunt meedoen met BB-Oss als u:

  • gemotiveerd bent. U levert rekeningen en andere documenten die nodig zijn bij ons aan.
  • wilt leren hoe u zelf uw geldzaken kunt regelen.

Hoe lang duurt BB-Oss?

Dat is voor iedereen verschillend. Misschien heeft u uw geldzaken snel op orde en inzichtelijk. Dan kunt u uw geldzaken weer zelf regelen. Maar lukt dat niet, dan blijft uw consulent helpen. BB-Oss helpt zolang u het nodig heeft.

Hoe kan ik me aanmelden?

Kunt u deze hulp goed gebruiken? En wilt u meer informatie of u aanmelden? Stuur dan een e-mail naar [email protected]. U kunt ook bellen naar 14 0412 (toets 2).

_BT Clear

Geldzorgen? Kom in actie en voorkom schulden!

Zijn uw kosten vaak hoger dan uw inkomsten? En is het daardoor lastig om elke maand de rekeningen te betalen? Of heeft u daardoor schulden? Gemiddeld wachten mensen vijf jaar voordat ze hulp zoeken. Geldproblemen worden alleen maar groter. Wacht dus niet. Kom in actie!

_BT Clear

Uw geldzaken weer op orde

Lukt het niet om uw geldzaken goed op orde te krijgen of heeft u geldproblemen? Zoek dan hulp! Niets doen verergert uw situatie. Familie, vrienden, kennissen en buren willen vast helpen. Vindt u het fijner als een onbekende u helpt? Dan zijn er ver­schillende organisaties waarbij u terecht kunt.

SchuldHulpMaatje
Bij SchuldHulpMaatje Oss kunt u met een vrijwilliger over uw geldzorgen praten. Vrij­willigers bieden u een luisterend oor en bespreken met u waar u tegenaan loopt. De vrijwilliger geeft tips, advies, maar kijkt ook samen met u wat u zelf kunt doen om uw geldzaken weer op orde te krijgen. En dat is vaak meer dan u denkt!

Wilt u contact met SchuldHulp­Maatje Oss? Stuur dan een e-mail naar [email protected]. Zet daarin uw naam en telefoonnum­mer. Een vrijwilliger belt u terug. Kijk voor meer informatie ook op www.uitdeschulden.nu.

Sociaal Raadslieden
Sociaal Raadslieden helpen u de weg vinden in het doolhof van sociale voor­zieningen, wetten, regelingen, formu­lieren en instellingen. Ze geven sociaal juridisch advies, hulp en bemiddeling.

Denk aan:

  • Belastingzaken (aangiftes, belastingaanslagen en voorlopige teruggaven, zorg- en huurtoeslagen)
  • Uitkeringen (bijstand en WIA)
  • Wonen (huur, huurtoeslag)
  • Uw arbeidscontract en ontslagrege­lingen
  • Personen- en familierecht (echtschei­ding en alimentatie)
  • Vreemdelingenrecht (verblijfsvergun­ning, naturalisatie)

Heeft u meer gespecialiseerde vragen? Dan verwijzen ze u door naar bijvoorbeeld het Juridisch Loket, het Zorgloket of een advocaat. Meer weten? Kijk op www.ons-welzijn.nl of bel naar de Toe­gang Zorg en Welzijn: 14 0412 (toets 1).

Schuldhulpverlening
Heeft u geldzorgen, betalingsachterstanden of schulden? Wacht niet te lang en maak een afspraak met een schuldhulpverlener van de gemeente Oss. Bel naar 14 0412 (toets 2). U kunt ook een afspraak maken via onze website: www.oss.nl/hulpbijschulden. Of stuur een e-mail naar: [email protected]. Een consulent schuldhulpverlening neemt contact met u op. Samen bekijken we wat nodig is om uit de geldzorgen of geldproblemen te komen. Denk aan het geven van tips en adviezen, helpen bij het (terug)krijgen van inzicht en overzicht in uw geldzaken, het treffen van betalingsregelingen of het (tijdelijk) beheren van uw inkomsten en uitgaven.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear