In de gemeente Gorinchem

Wmo-loket Gorinchem:

hulp als het u zelf niet lukt

_BT Clear

Heeft u door ziekte, een handicap of ouderdom hulp nodig bij uw dagelijks leven? Bijvoorbeeld aangepast vervoer of maaltijdverzorging? Of kan een voorziening zoals een rolstoel of een traplift in huis ervoor zorgen dat u langer zelfstandig kan wonen? De gemeente kan helpen via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). We zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • rolstoelen
 • vervoer
 • woningaanpassingen
 • dagbesteding
 • huishoudelijke ondersteuning
 • individuele begeleiding 
 • en kortdurend verblijf zoals logeer-, weekend- en vakantieopvang 

De medewerkers van het Wmo-loket informeren, geven voorlichting en advies, ondersteunen en verwijzen door.

Eerst hulp uit uw omgeving

Heeft u hulp nodig in uw dagelijks leven? U vraagt eerst hulp uit uw directe omgeving: meestal kunnen familieleden, vrienden, kennissen en buren helpen. Zoals brengen naar een doktersafspraak of de bridgeclub. Als u behoefte heeft aan een gezellig uitje dan kan de gemeente u verwijzen naar buurthuizen en organisaties in de stad waar iedereen welkom is. En soms kunt u zelf iets kopen of lenen dat uw dagelijks leven wat makkelijker maakt. Lukt het écht niet om uw problemen op die manier op te lossen? We kijken of hulp via de Wmo nodig is. Dit kan op de volgende manier:

 • doe een melding via de website van de gemeente.

Let op: u heeft hierbij uw DigiD nodig. Heeft u hierbij hulp nodig? Neem dan contact op met het Wmo-loket. Wij helpen u graag verder.

Keukentafelgesprek: samen onderzoeken wat écht nodig is

In een keukentafelgesprek, bespreekt de Wmo-zorgadviseur van de gemeente samen met u welke ondersteuning er nodig is. In dit gesprek gaat het over:

 • uw persoonlijke situatie
 • wat u zelf al heeft gedaan om de problemen op te lossen
 • wat u zelf nog kunt doen
 • wat mensen om u heen voor u kunnen doen
 • wat de gemeente in aanvulling hierop nog voor u kan betekenen.

INFORMATIE

Het Wmo-loket werkt op afspraak. Bel of mail voor het maken van een afspraak:   
 
(0183) 659 535 
[email protected] 
www.gorinchem.nl/wmo 

_BT Clear

Van baby tot bejaarde:

het sociaal team helpt een leven lang

Het Sociaal Team is er voor iedereen tussen 0 en 100+ jaar. Wij zijn er voor u en uw omgeving als u behoefte heeft aan ondersteuning. Heeft u vragen over zorg, gezondheid, dagbesteding, uw gezin, opvoeding, wonen, werk en financiën of uw relatie? Het Sociaal Team helpt u graag op weg!

Afspraak met het Sociaal Team

Klopt u bij ons aan dan neemt een medewerker van het Sociaal Team contact met u op voor een afspraak – het liefste – bij u thuis. Aanmelden kan telefonisch of via de website, maar het Sociaal Team heeft ook inloopspreekuren. In het eerste gesprek stelt de medewerker vragen en kunt u vertellen waar u behoefte aan heeft. Daarna maakt u samen een plan van aanpak die bij uw situatie past. Natuurlijk zijn alle gesprekken met het Sociaal Team vertrouwelijk. En we vragen altijd uw toestemming als we informatie delen.

Kennis van het Sociaal Team

Het Sociaal Team bestaat uit maatschappelijk werkers, cliëntondersteuners, jeugdprofessionals, ouderenadviseurs en schoolmaatschappelijk werkers. We hebben elk onze eigen kennis en ervaring op het gebied van financiën, gezondheid, opvoeden & opgroeien, veiligheid, relaties, eenzaamheid en wonen. We werken intensief met elkaar samen.

Sinds 2022 zijn er hulpverleners met diverse expertisen aan het Sociaal Team toegevoegd. Hierdoor is het minder vaak nodig om naar andere zorgaanbieders door te verwijzen. Waar dit wel noodzakelijk of wenselijk is doet het sociaal team de toeleiding samen met u naar de best passende hulpverleningsorganisatie.

Ons netwerk

We kennen veel hulpverleners in Gorinchem. Denk aan huisartsen, scholen, woningbouwcorporaties, geestelijke gezondheidszorg, jongerenwerk, vrijwilligersorganisaties en Rivas en Avres. Zij kunnen, als u het goed vindt, ingeschakeld worden om u te ondersteunen.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear