In de gemeente Gorinchem

_BT Clear

Eva Dansen & Marjo Molengraaf
Wethouders Sociaal Domein gemeente Gorinchem

“We zien dat omzien naar elkaar steeds belangrijker wordt”

In Gorinchem doet iedereen ertoe en kijken we actief naar elkaar om. Want alleen samen maken we het verschil. Dus werken we aan een gezonde leefstijl, een prettige leefomgeving en zorgen we dat iedereen kan meedoen en passende ondersteuning en zorg krijgt.

Meedoen

Corona heeft ons meer dan ooit doen inzien dat sociale verbondenheid en omzien naar elkaar heel belangrijk is. Het is prettig om mensen te kunnen ontmoeten, samen leuke dingen te ondernemen en voor elkaar klaar te kunnen staan als dat nodig is. Ook is het heel belangrijk dat wanneer iemand op enig moment in zijn of haar leven wat extra hulp- of ondersteuning nodig heeft, je weet waar je dan terecht kunt. In deze informatiekrant vertellen we graag, waar we als gemeente en maatschappelijke partners in de stad mee bezig zijn, om u als inwoner te ondersteunen waar dat nodig is. Zo leest u meer over het Welzijnspunt Gorinchem, waarvoor u terecht kunt bij het Wmo-loket en hoe het Sociaal Team Gorinchem u kan ondersteunen.

Grip op geld

Helaas maken veel mensen zich in deze tijd zich zorgen om hun financiën. Je zorgen maken om geld heeft ook zijn weerslag op de gezondheid. Heeft u geldzorgen? Bijvoorbeeld omdat u moeite heeft met het invullen van formulieren, u kunt uw rekeningen niet op tijd betalen of misschien heeft u schulden? De gemeente en diverse instanties in de stad kunnen u helpen. Met elkaar zorgen we dat inwoners die dat nodig hebben meer rust en overzicht krijgen over financiën en schulden. U leest in deze krant meer over hoe we dat doen.

Tot slot

Gorinchem is een stad waar inwoners en de gemeente zich verantwoordelijk voelen voor elkaar.

Het is belangrijk dat iedereen In Gorinchem kan meedoen in de samenleving en we een helpende hand uitsteken naar elkaar als iemand dat nodig heeft. Daar blijven wij, alle medewerkers van de gemeente Gorinchem en betrokken maatschappelijke organisaties in Gorinchem ons hard voor inzetten. En dat doen we graag voor, maar vooral ook samen met u.

Hartelijke groet,

Eva Dansen & Marjo Molengraaf
Wethouders Sociaal Domein
gemeente Gorinchem

_BT Clear

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Gorinchem

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

November 2022

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear