In de gemeente Dronten

_BT Clear

Opleiding Dienstverlening op maat in Dronten

Op het Perron in Dronten biedt Landstede mbo de opleiding Dienstverlening (niveau 2) aan in de BOL- en BBL-variant. Tijdens deze opleiding leer je alles over het bieden van persoonlijke zorg aan kinderen, volwassenen die wat extra hulp nodig hebben, mensen met een handicap of ouderen in een verpleeg- of verzorgingstehuis.

Els Koch is negen jaar werkzaam als docent en coach bij de opleiding Dienstverlening in Dronten. In die negen jaar heeft ze diverse studenten begeleid naar een baan in de zorg.

Landstede

Els zegt dat ze zo graag bij Landstede in Dronten werkt, omdat het een kleine locatie is waar iedereen elkaar bij naam kent. “Ik ben in 2013 binnengekomen als stagiaire bij Landstede in Dronten. Al gauw wist ik dat de doelgroep en de opleiding Dienstverlening bij mij pasten. Onze niveau 2-studenten werken graag in de praktijk en hebben hart voor de mensen waarmee ze aan het werk gaan.”

De opleiding

Op school gaan studenten aan de slag met Nederlands, rekenen, Leren Loopbaan en Burgerschap en theorie over de zorg. Daarnaast lopen ze twee dagen in de week stage bij een door hun gekozen werkplek. Dit kan een plek zijn in de ouderenzorg, maar ook op een basisschool, een zorgboerderij of in de gastouderopvang.

Persoonlijk onderwijs

“Er wordt persoonlijk onderwijs aangeboden voor alle studenten. Dit wil zeggen dat wij kijken naar wat een student nodig heeft en wat hij of zij al kan. Soms kan het zijn dat een student wat meer aandacht nodig heeft en dat de opleiding net wat langer duurt dan de twee jaar die ervoor staan. Dat kan bij ons. Samen met de student bepalen wij de route die hij of zij gaat volgen op school. Daartegenover staat dat een student met veel praktijkervaring de opleiding in een kortere tijd kan afronden, bijvoorbeeld in een jaar.”

Loopbaan

Els verliest de studenten niet uit het oog nadat zij een diploma hebben gehaald. “Regelmatig komen oud-studenten langs om te vertellen hoe het met ze gaat. Ze vertellen over hun vervolgopleiding of over hun baan in de zorg. Dit is waar ik het voor doe!”

Voor meer informatie over de opleiding Dienstverlening: www.landstedembo.nl/dronten/ of bel 0321-209010
en vraag naar Hester of Els.

Wat te doen na diagnose dementie?

Foto: Pim van der Maden

Er is lang van uitgegaan dat mensen met dementie geen goed besef meer hebben van wat er met hen gebeurt. Maar ook na het krijgen van een diagnose dementie kan men zich wel degelijk lang bewust zijn van de veranderingen in het hoofd en lichaam. Bijvoorbeeld op het gebied van onthouden, denken, vinden van goede woorden en daginvulling.

Gelukkig is er in de eerste fase van het dementieproces ruimte voor het aanpassen aan de situatie en het leren van nieuwe strategieën. De KOPgroep dementie van Coloriet gaat met bovenstaande via een (groeps)behandeling aan de slag.

Gelukkig is er in de eerste fase van het dementieproces ruimte voor het aanpassen aan de situatie en het leren van nieuwe strategieën. De KOPgroep dementie van Coloriet gaat met bovenstaande via een (groeps)behandeling aan de slag.

Lotgenoten

De KOPgroep is bedoeld voor mensen met een diagnose dementie die zich bewust zijn van de veranderingen in hun leven en die gemotiveerd zijn om deel te nemen aan een groepsbijeenkomst om ervaringen te delen met lotgenoten. “Die ziekte is misschien erg rot, maar we mogen wel vieren dat het ons bij elkaar brengt”, vertelt een van de deelnemers van de KOPgroep.

“Mooi om te zien hoe de groep zo hecht is geworden”, merkt één van de gespreksleiders op. “Deze groep is voor sommigen echt een houvast. En wanneer er hier en daar toch wat vergeten wordt is dat binnen deze groep totaal geen taboe. De diversiteit, zowel in leeftijd als ziektebeeld en manier van omgaan met de ziekte, zorgt ervoor dat geen enkele bijeenkomst hetzelfde is.”

De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats op woensdag van 14.30 tot 16.30 uur. Meer informatie over de KOPgroep dementie: coloriet.nl/behandeling-bij-beginnende-dementie.

Wonen met zorg

Soms is het voor mensen met dementie niet meer mogelijk om zelfstandig thuis te wonen. Dan is wonen met zorg bij Coloriet de Regenboog in Dronten een mogelijkheid. Vanaf januari 2024 kan dit ook bij Coloriet de Kroon in Dronten: coloriet.nl/dekroon.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear