In de gemeente Dronten

_BT Clear

Krachtige samenleving

Beste mensen, een krachtige samenleving. Het is één van de bouwstenen van het programma dat we vanuit de gemeente voor ogen hebben. Eén van de bouwstenen, want om te bouwen aan onze toekomst zijn er meerdere bouwstenen nodig. Een gezonde leefomgeving bijvoorbeeld.

_BT Clear

En waar ik schrijf dat we vanuit de ‘gemeente’ een krachtige samenleving voor ogen hebben, is ‘gemeente’ vooral ook een ander woord voor ‘onze gemeenschap’. Want juist voor onze gemeenschap voelen we ons als gemeente verantwoordelijk. Wanneer iemand ondersteuning nodig heeft, doen we ons uiterste best om die hulp te geven. Bijvoorbeeld door er te zijn voor onze mantelzorgers, mensen die zich eenzaam voelen en door maatschappelijke coalities te ondersteunen. Met het manifest MeerSamen in de hand zien we mensen vanuit burgerschap en gemeenschapszin omkijken naar elkaar. Dat geeft mij een warm gevoel. Dat brengt ons ook op de verantwoordelijkheid die wij hebben als het gaat om bijvoorbeeld energiearmoede. Via het energieloket proberen we iedereen zo goed mogelijk te informeren over het terugdringen van de energierekening.

Want we zijn ons ervan bewust dat we er met een eenmalige energietoeslag alleen niet zijn.

Bij een krachtige samenleving past ook dat wij ons met buurtsportcoaches, beweegroutes en beweegprojecten inzetten voor kwetsbare doelgroepen. Van een zogenoemde Gecombineerde Leefstijl Interventie voor jongeren met overgewicht, tot de Golden Sports voor ouderen. Bij een krachtige samenleving past ook dat we de handen ineenslaan en een gezamenlijk doel nastreven. Als het gaat om geldzaken en hoe om te gaan met schulden, als het gaat om opvoeden en opgroeien. Veel vrijwilligers zetten zich in om naast een gezin te staan. Niet om de taken van een gezin over te nemen, maar om een luisterend oor te bieden, een kopje koffie te drinken, of te ondersteunen.

Deskundigen die zorg thuis bieden, zorg in kleinschalige woongroepen voor behandeling, revalidatie, dagbesteding en ook dagactiviteiten. Het ondersteunen van de ouderen onder ons zodat zij kunnen leven zoals ze dat graag willen. Bij al die lokale zorgaanbieders past ook een goede aansluiting bij het onderwijs in Dronten. Dat maakt dat de maatschappelijke betrokkenheid ook voor de toekomst, dichtbij geborgen is. We kennen ‘wooncoaches’ om mensen te begeleiden. Op financieel gebied, om geldzaken weer op orde te krijgen, maar ook op sociaal gebied. Het bestrijden van armoede vraagt om maatwerk waar het nodig is, het liefst met maatschappelijke initiatiefnemers. In deze krant maakt u kennis een aantal van hen.

Peter Duvekot
Wethouder Maatschappelijke zorg

_BT Clear

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

December 2022

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear