Meldpunt drugsoverlast Zeeuws Vlaanderen

_BT Clear

Bureau Houdgreep

Het meldpunt drugsoverlast is een centraal meldpunt waar alle bewoners en instanties in Zeeuws-Vlaanderen terecht kunnen met klachten rond drugsoverlast. Het meldpunt is een onderdeel van het project Houdgreep. Dit project, met als doel bestrijding van drugsoverlast is een samenwerking tussen de politie Zeeuws-Vlaanderen, de Zeeuws-Vlaamse gemeenten, woningcorporaties en het Openbaar Ministerie.

Het Meldpunt Drugsoverlast (bureau Houdgreep) is in het leven geroepen om overlast door de handel en het gebruik van verdovende middelen terug te dringen. Doelstellingen zijn het algemeen leefgenot in ere te herstellen en het gevoel van veiligheidsbeleving op een aanvaardbaar niveau te krijgen en te houden.

Bij het Meldpunt Drugsoverlast komen alle meldingen van drugsoverlast in Zeeuws-Vlaanderen binnen. Deze meldingen worden onderzocht om tot onderzoeken te kunnen komen en om de illegale teelt van hennep aan te pakken en terug te dringen.

Voor het verrichten van onderzoeken maakt het Meldpunt Drugsoverlast gebruik van medewerkers uit diverse onderdelen van de politie. Zo is er nauwe samenwerking met de wijkagenten in geheel Zeeuws-Vlaanderen en wordt er bij de ingestelde onderzoeken vaak gebruik gemaakt van de expertise van hiervoor speciaal opgeleide politiemensen.

Melden drugsoverlast Zeeuws - Vlaanderen

Bij de bestrijding van drugsoverlast, in welke vorm dan ook, is uw melding van groot belang. U kunt de drugsoverlastlijn bellen via het gratis (en eventueel anonieme) telefoonnummer 0800 - 0225085. Voor het melden van drugsoverlast kunt u ook gebruik maken van het formulier op de site van de politie (www.politie.nl). Bent u van mening dat direct politieoptreden vereist is, bel dan 0900 - 8844. Het Meldpunt Drugsoverlast kan alle informatie goed gebruiken om deze mogelijk met andere gegevens te bundelen. Zo kunnen we daadwerkelijk optreden om overlast te doen stoppen.

Hoe herkent u een hennepkwekerij?

De volgende signalen kunnen wijzen op een hennepkwekerij:

 • geluidsoverlast door een afzuiginstallatie
 • bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen
 • stankoverlast
 • extra ontluchtingspijpen op het dak
 • kunstlicht, gloed van felle lampen
 • warme muren
 • condensvorming op de ramen
 • schommelingen in de stroomsterkte of haperingen in de straatverlichting
 • licht in een kamer dat altijd blijft branden
 • afgeplakte ramen, dichte gordijnen en ramen die nooit open gaan
 • bewoners die zelden op vaste uren thuis zijn.

Als u bovenstaande signalen herkent bij u in de buurt, neem dan contact op met bureau Houdgreep via het meldpunt drugsoverlast op het gratis nummer 0800-0225085.

 

 
_BT Clear
 
_BT Clear

Laat ze niet (ver)zuipen!

Alcohol en jongeren is geen goede combinatie!

Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Waar veel ouders niet bij stilstaan, is dat alcohol erg schadelijk is. Alcohol is vooral bij jongeren veel schadelijker voor ons lichaam dan we dachten. Daarnaast richt alcohol ook maatschappelijk veel schade aan. Denk aan agressie en vandalisme, risicovol gedrag in het verkeer of onveilige seks.

Regels stellen helpt echt!

Veel ouders denken dat het verbieden van alcohol toch geen zin heeft. Ouders hebben echter wel degelijk invloed op het drinkgedrag van hun kinderen. Er over praten en regels stellen werkt. De belangrijkste regel is: Géén alcohol onder de 18.

Maar ook boven de 18 is het oppassen geblazen met drank. De hersenen ontwikkelen zich tot ongeveer 24 jaar. Daarom is belangrijk dat u als ouder uw kind helpt met het stellen van duidelijke regels over alcohol. Daarnaast kunt u zelf het goede voorbeeld geven! Hier staan een aantal opvoedtips:

Opvoedtips bij alcoholvragen

Probeer zoveel mogelijk gezamenlijk afspraken te maken in plaats van eenzijdig regels op te leggen. Maar soms ontkomt u er als ouder niet aan om een grens te stellen. Alcoholgebruik is te risicovol om er niet serieus mee om te gaan.

Hieronder vijf stappen voor het stellen van regels

1. Bepaal uw standpunt
Het is belangrijk dat beide ouders op één lijn zitten. Hiermee voorkomt u dat u als ouders tegen elkaar wordt uitgespeeld. Bepaal samen ook wat de consequenties zijn als regels worden overtreden.
2. Stel regels in
Vertel uw kind hoe u over alcoholgebruik denkt en waarom u een regel wilt instellen. Geef aan dat u van uw kind verwacht dat het zich aan de gemaakte afspraak houdt.
3. Begin op tijd
Wacht niet met praten over alcohol tot het eerste feestje in de brugklas voor de deur staat. Veel kinderen hebben al voor hun 12e verjaardag een eerste slokje op!
4. Blijf op de hoogte en houd toezicht
In de puberteit is de invloed van vrienden op uw zoon of dochter erg groot. Het is dan ook belangrijk om te weten of uw kind zich aan de gemaakte afspraken houdt.
5. Handhaaf de regels
Regels werken alleen als er consequenties tegenover staan. Dit geldt voor zowel negatieve als positieve consequenties. Het is belangrijk dat een kind weet waarom het beter niet kan drinken en wat de consequenties zijn als het dat wel doet. Zo leert uw kind zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gedrag.

_BT Clear
Veilig Leven
_BT Clear