Grandslam Heren:

vanaf nu de
Frans Breek Bokaal!

_BT Clear

Al enkele jaren wordt er door de grote wedstrijdorganisaties samengewerkt. Omdat 2016 een lustrumjaar was, Muiden-Pampus-Muiden vierde haar 25e editie, en de Grachtenrace Amsterdam werd voor de 30e keer georganiseerd,  kwamen Frans Breek (HT) en Ulco Proost (MPM) op het idee om een prijs in het leven te roepen voor het dames- en herenteam. Uitgangspunt is dat op basis van de uitslagen van de drie grote wedstrijden, Harlingen-Terschelling, Amsterdamse Grachtenrace en Muiden-Pampus-Muiden,  het beste gezamenlijke resultaat wordt bepaald. Hierbij is het wel een voorwaarde dat aan alle 3 races wordt deelgenomen, waarna de organisaties gezamenlijk bepalen wie tot winnaar bij de dames en heren wordt uitgeroepen.

In de zomer van 2021 hebben we helaas afscheid moeten nemen van Frans Breek. Op de zonnige zaterdag 3 juli heeft Frans in zijn voormalige sloep Orkaan nog een rondje door het Schuitengat gevaren onder begeleiding van een groot aantal Terschellinger sloepen. Op 22 juli jl. vond in Marsum het verdrietige definitieve afscheid van Frans plaats.

Omdat 2021 voor een groot deel in het teken van Covid19 stond, en de HT dat jaar niet is geroeid kon de Grandslam in dat jaar niet worden uitgereikt. Toch is tijdens MPM in november aandacht besteed aan de Grandslam bij de heren. Om Frans Breek te eren voor zijn jarenlange inzet voor het sloeproeien waren namens de wedstrijdorganisaties Ulco Proost, Cor Portengen en Simon Klinkenberg aanwezig.

Danny, de vrouw van Frans, nam in aanwezigheid van De Heeren XIV de Grandslam Bokaal in ontvangst nadat Ulco had toegelicht dat die prijs vanaf dat moment door het leven gaat als de “Frans Breek Bokaal”. We hopen dat dit eerbetoon aan Frans zal bijdragen aan een mooie competitie, en in november zal duidelijk zijn wie met deze felbegeerde prijs naar huis gaat.

_BT Clear

_BT Clear