_BT Clear

Nuttige adressen

_BT Clear

Algemeen

Sociaal Loket Houten

Voor informatie, advies, cliëntondersteuning en begeleiding rond wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen. Geopend op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur (inloopspreekuren).
Onderdoor 25, tel.: (030) 639 26 11,
e-mail: [email protected].
www.sociaallokethouten.nl

Sociaal Team Houten

Voor alle vragen waar uw omgeving geen oplossing voor heeft. Van opvoeden, wonen en financiën tot werk, gezin en relatie en voor vragen over ondersteuning en dagbesteding.
Tel.: (06) 29 45 84 69,
e-mail: [email protected],
www.sociaalteamhouten.nl

Het Infospreekuur

Deskundig, vertrouwelijk en kosteloos advies over sociale zaken, assistentie bij invullen van formulieren en bellen/schrijven met instanties.
Spreekuren elke woensdag van 19.00-20.30 uur en elke vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur.
Onderdoor 25, tel.: (030) 638 25 26,
e-mail: [email protected],
www.infospreekuurhouten.nl

Voedselbank

Stichting die zich inzet voor Houtenaren die tijdelijk niet in staat zijn om in hun eerste levensbehoeften te voorzien.
Tel.: (030) 737 06 26,
e-mail: [email protected],
www.voedselbankhouten.com

Meldpunt zorg&overlast

Maakt u zich zorgen om iemand die problemen heeft, in een zorgwekkende situatie verkeert en daar zelf geen geschikte hulp voor kan zoeken of kan vinden? Dan kunt u die persoon melden.
Tel.: (030) 630 54 80
(op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur),
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

Sportpunt Houten

Centraal punt voor iedereen in Houten die vragen heeft over sport en bewegen.
Tel.: (06) 10 36 26 96,
e-mail: [email protected],
www.sportpunthouten.nl


Zorg

Warande

Biedt wonen, service en zorg voor senioren in Houten en op de Heuvelrug.
Tel.: (030) 636 31 00,
e-mail: [email protected],
www.warandeweb.nl

Zorgspectrum

Organisatie die, veelal oudere, mensen ondersteunt die kampen met beperkingen in het dagelijks leven.
Tel.: (030) 657 50 45,
e-mail: [email protected],
www.zorgspectrum.nl

Handje helpen regio Utrecht

Vrijwillige thuishulp en mantelzorgondersteuning voor kinderen, volwassenen en ouderen met een handicap of chronische ziekte en hun mantelzorgers.
Regiocoördinator Tineke de Vink.
Tel.: (030) 263 29 50, e-mail: [email protected], www.hhru.nl,
www.handjehelpen.nl

Reinaerde

Zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Utrecht.
Europalaan 310, 3526 KS Utrecht.
Tel.: (030) 287 52 10, e-mail: [email protected],
www.reinaerde.nl

Vrijwillige thuishulp van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)

Thuishulp aanvullend op professionele hulp met als doel de taak van de mantelzorger te verlichten.
Tel.: (06) 30 53 15 49,
e-mail: [email protected],
www.npvzorg.nl

Stichting Saffier

Helpt psychisch kwetsbare mensen zelfstandig te functioneren en deel te nemen aan de samenleving.
Abrikozengaarde 7, tel.: (030) 638 16 04,
e-mail: [email protected]

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid Utrecht

Zie ook Stichting Hospice Kromme Rijnstreek. Ondersteunt familie en mantelzorgers bij de zorg voor een terminaal zieke door nachten te waken bij de zieke of paar keer per week de zorg tijdelijk van u over te nemen.
Tel.: (030) 600 00 17, e-mail: [email protected],
www.vptz.nl

Hospice Kromme Rijnstreek Houten

Biedt haar gasten tijdens de laatste fase van hun leven een plaats om in alle rust en veiligheid te verblijven en afscheid te kunnen nemen van het leven wanneer dit thuis niet meer mogelijk is.
Secretariaat: Snoeksloot 6, 3993 HL Houten.
Tel.: (030) 256 79 90,
e-mail: [email protected],
www.hospice-krommerijn.nl

Handen in huis

Biedt 24-uurs vervanging als vaste mantelzorgers op vakantie gaan.
Tel.: (030) 659 09 70, e-mail: [email protected],
www.handeninhuis.nl

Lister

Lister biedt begeleiding en huisvesting aan mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen.
Furkaplateau 15, 3524 ZH Utrecht.
Tel.: (030) 236 10 70, e-mail [email protected],
www.lister.nl


Ouderen

Ouderentelefoon

Hulplijn voor kwetsbare ouderen, dag en nacht bereikbaar.
Tel.: (0900) 608 01 00, www.ouderenfonds.nl

Samenwerkende Bonden voor Ouderen Houten (SBOH, koepelorganisatie)

Secretariaat: Saksenpoort 14, 3991 JN Houten.
Tel.: (030) 637 76 39.

Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO)

Secretariaat: De Fuik 12, 3995 BH Houten.
Tel.: (0348) 46 66 66, www.anbo.nl/afdelingen/houten.

Katholieke Bond voor en door Ouderen (KBO)

Secretariaat: Bosmeer 14, 3994 HE Houten.
Tel.: (030) 637 18 27.

Protestants-Christelijke Ouderenbond (PCOB)

Secretariaat: Saksenpoort 14, 3991 JN Houten.
Tel.: (030) 637 76 39, www.pcobhouten.nl

Algemene Seniorenvereniging Houten (ASWH)

Tel.: (030) 273 17 31, e-mail: [email protected],
www.asvhouten.nl


Welzijn

‘van Houten&co’

Welzijnsorganisatie voor jong en oud die projecten en diensten aanbiedt die de leefbaarheid in wijken vergroot en mensen met elkaar verbindt.
Tel.: (030) 700 15 00, e-mail: [email protected],
www.vanhoutenenco.nl

Mezzo

Landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander. Als familielid, buur, vriend of uit solidariteit. Als mantelzorger of zorgvrijwilliger.
Tel.: (0900) 202 04 96, e-mail: [email protected],
www.mezzo.nl

Stichting Gehandicaptenbelangen Houten

Behartigt de belangen van gehandicapten en chronisch zieken in Houten.
Tel.: (06) 13 01 70 85, e-mail: [email protected],
www.gehandicaptenbelangenhouten.nl

Sien

Sien komt op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving. Sien helpt adviseert en informeert bij belangrijke onderwerpen zoals, geld, zorg en participatie.
Tel.: (030) 236 37 38, e-mail: [email protected],
www.sien.nl

Het Nederlandse Rode Kruis,
afdeling Houten

O.a. voor bloeddonoravonden, huisbezoek, recreatieve activiteiten voor ouderen (60+), vakantie voor mensen die medische verzorging nodig hebben en bibliotheek-aan-huis.
Tel.: (030) 605 61 00,
www.rodekruis.nl/afdeling/houten

Stichting Present

Iedereen die zich een dag per jaar wil inzetten voor een medemens die hulp goed kan gebruiken, kan zich als groep of individueel opgeven. De stichting benadert dan een maatschappelijke organisatie met het aanbod van de groep.
Tel.: (06) 57 99 15 30,
e-mail: [email protected],
www.stichtingpresent-houten.nl

Alzheimer café Houten

Verzorgt bijeenkomsten voor iedereen die met
dementie te maken heeft. Elke tweede maandag van
de maand (met uitzondering van juli en augustus) van 19.00 – 21.30 in het Haltna Huis.
Het Kant 193, 3995 GZ Houten.
Tel.: (030) 635 09 22, www.alzheimer-nederland.nl

Wereldhuis Houten

Plek van ontmoeting en doorbreken van sociaal isolement van inwoners en Weggeefwinkel. Open inloop, iedereen is welkom. Lupine-oord 4 – 6 Houten
(in voormalige basisschool De Wegwijzer)

Sensoor

Voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, maar dan anoniem en op afstand.
Tel.: 0900 – 0767, www.sensoor.nl

Dit is een selectie van nuttige adressen voor inwoners van Houten. Staat wat u zoekt hier niet bij? Kijk dan op www.hulpwijzer.nl of neem contact op met het Sociaal Loket Houten.

Colofon

Uitgave van
Gemeente Houten
www.houten.nll
(030) 63 92 611

Verzorgd door
www.ettmedia.nl
050 313 76 00
@ETTMedia

Tekst- en beeldredactie
Gemeente Houten

Fotografie
Marjolein Thijse, Frank Muller en Nationale Beeldbank

Concept en vormgeving
ETT Media en Skitter

November 2015

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits de gemeente Houten hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media en de gemeente Houten zijn niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear

Informatiekrant Houten met elkaar | gemeente Houten

_BT Clear