_BT Clear

Hoe het leven weer zinvol wordt

WELzijn voor elkaar

Ruim drie jaar geleden is ‘WELzijn voor Elkaar’ gestart. Hier werken de zorgverleners van de Medische Centra in Houten en Schalkwijk heel nauw samen met het welzijnswerk ‘van Houten&co’. Het doel is het welbevinden van Houtenaren te verbeteren door ondersteuning te bieden aan jongeren vanaf 9 jaar, volwassenen, ouderen en mantelzorgers. Veel klachten zoals slaapproblemen, piekeren, eenzaamheid belanden nu vaak als medische klacht in de spreekkamer van de huisarts. Maar het kan ook anders.

Huisarts Erna de Goede en consulent Welzijn bij ‘van Houten&co’ Sanne Huiden zijn vanaf het begin betrokken bij het ‘WELzijn voor Elkaar’. ‘Ik zie in mijn praktijk regelmatig mensen met klachten als hoofdpijn, gewichtsverlies of rugpijn zonder aanwijsbare oorzaak’, zegt Erna. ‘Als ik dan doorvraag, blijkt er iets anders aan de hand: iemand voelt zich eenzaam of heeft de zin in het leven verloren.’ Ze verwijst, als de patiënt het wil, door naar één van de consulenten Welzijn. Zij gaan op huisbezoek en houden wekelijks spreekuur in de vijf Medische Centra.

Sanne: ‘Consulenten Welzijn bieden informatie, advies, begeleiding en ondersteuning. Samen kijken we naar mogelijkheden en oplossingen. Wat kan iemand zelf oppakken en welke ondersteuning is hierbij nodig? Zoals een vitale oudere dame, die na het overlijden van haar echtgenoot erg eenzaam was. Via de Vrijwilligerscentrale doet ze nu werk waar ze gelukkig van wordt. Of de meneer die geen verjaardagsvisite kreeg. Hij gaat nu elke week een ochtend koffiedrinken met een groepje mensen. Een groot succes is dat wanneer mensen eenmaal ondersteuning hebben gekregen, ze minder aankloppen bij hun huisarts. Door ‘WELzijn voor Elkaar’ voelen mensen zich gezonder, hebben ze meer zelfvertrouwen en toekomstperspectief.’

Eerst waren het vooral 75-plussers die ondersteuning nodig hadden. Nu zien Erna en Sanne steeds meer jongeren en volwassenen met vragen op het gebied van welzijn, zorg en wonen. ‘Je ziet sowieso dat het voor steeds meer mensen normaler wordt om met iemand te praten over hoe je je leven zinvol kunt maken. Die drempel is niet meer zo hoog.’

“Het is mooi om mensen te zien opbloeien”

Wilt u meer weten over WELzijn voor elkaar of heeft u behoefte aan een gesprek? Neem dan contact op met de consulent Welzijn van ‘van Houten&co’ via telefoonnummer (030) 7001500.


‘Thuis hoor je wat er leeft’

Op huisbezoek bij ouderen

_BT Clear

In Houten wonen steeds meer senioren. Velen van hen staan midden in het leven. Maar er zijn ook mensen die merken dat hun wereld kleiner wordt. Ze worden minder mobiel, hebben daardoor minder aanspraak en zijn vaak lange tijd alleen. Een bezoekje van een vrijwilliger is dan welkom.

Anneke Verweij is secretaris van de katholieke ouderenbond KBO in Houten. ’Als een lid 80, 85, 90 of 95 wordt, brengt één van de bestuursleden een attentie. In de meeste gevallen komen we even binnen voor een praatje.’

Even hun verhaal doen

De bezoekjes aan huis zijn belangrijk, vindt Johan de Kruijf, KBO-voorzitter in Houten. ‘Mensen boven de 80 jaar komen steeds minder de deur uit. Ze voelen zich vaak afhankelijk van anderen: een kind, mantelzorger of buurvrouw. Maar die willen ze liever niet teveel tot last zijn. Dus zijn ze vaak alleen. Als wij er zijn, kunnen ze even hun verhaal doen.’

Signaleren

De gesprekjes gaan vaak over alledaagse zaken: ‘Over hoe handig een tablet is om bibliotheekboeken te bestellen, bijvoorbeeld. Soms signaleren we dingen waar we wat mee moeten. Dan schakelen we een vrijwillig ouderenadviseur in die hiervoor is opgeleid. Maar we hebben bijvoorbeeld ook vrijwilligers die mensen helpen met het invullen van de belastingaangifte.’

De afgebeelde personen komen niet voor in dit artikel.

Drempel over

Tijdens deze bezoekjes wordt geprobeerd om ouderen te stimuleren om eens een gezamenlijke activiteit te bezoeken. Anneke: ‘De ouderenbonden in Houten organiseren regelmatig bijeenkomsten, bijvoorbeeld over erfrecht of over hulpmiddelen in je huis. “Wat moet ik daar, dat is toch niets voor mij?”, horen we vaak. Maar als ze de drempel eenmaal over zijn, vinden ze het heel gezellig maar vooral ook informatief.’

‘Een luisterend oor bieden en weten op welke deuren je moet kloppen om iets gedaan te krijgen. Er zijn voor mensen. Dat is waar we als ouderenbonden naar streven’, zegt Johan.
‘Daarom zijn huisbezoeken zo belangrijk. Thuis bij de mensen hoor je wat er leeft.’

Klik hier voor de adresgegevens van de Houtense ouderenbonden. ‘van Houten&co’ heeft een ouderenbezoekdienst. Klik hier voor de adresgegevens van de welzijnsorganisatie

_BT Clear

Informatiekrant Houten met elkaar | gemeente Houten

_BT Clear