_BT Clear

Adviesraad Sociaal Domein

Inwoners adviseren over gemeentelijk beleid

_BT Clear

Met de komst van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet is er veel veranderd voor inwoners van Houten. Om hen, en vooral de mensen die in aanraking komen met deze wetten, invloed te geven op het gemeentebeleid is de Adviesraad Sociaal Domein opgericht. Voorzitter Geert Gerritse licht toe wat de Adviesraad gaat doen.

‘De Adviesraad gaat de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over alle beleidsvoorstellen rond de drie genoemde wetten. Denk aan voorstellen over jeugdhulp, werk en inkomen, Wmo, volwassenenzorg en mantelzorg. De raad bestaat uit een kernraad en satellieten. Dat zijn werkgroepen van inwoners die per thema advies uitbrengen.’

Invloed

‘Die betrokkenheid van inwoners is de kracht van de Adviesraad, zegt Gerritse’. ‘Via de satellieten hebben Houtenaren echt invloed op gemeentelijke voorstellen. Hun kennis is nodig, omdat zij ervaring hebben met kwetsbare groepen en weten wat er leeft.

Je moet de Adviesraad zien als een bundeling van krachten uit de Houtense samenleving. Als wij vinden: “Die kant moet het op”, dan moet je als gemeente wel met een heel sterk verhaal komen om juist de andere kant op te gaan.’

Gerritse benadrukt dat de Adviesraad niet is bedacht door de gemeente. ‘Het is ontstaan uit de Houtense samenleving. We krijgen alle ruimte om onze kracht te bewijzen. Ik weet zeker dat we met goede adviezen concreet gaan bijdragen aan zorgvuldig sociaal beleid in Houten.’

Interesse?

Wilt u in een werkgroep (satelliet) meedenken over onderwerpen als Wmo, jeugdhulp, jeugdbetrokkenheid, werk & inkomen, volwassenenzorg en mantelzorg? Neem dan contact op met de secretaris van de Adviesraad Ingrid van der Vorst, tel. 06 – 55 82 13 27, e-mail [email protected]. Of kijk op www.adviesraadhouten.nl.

_BT Clear

_BT Clear

Sportfit 50+

Naar een gevarieerd sportaanbod voor vijftigplussers

Bewegen is gezond en in groepsverband is het nog gezellig ook. Veel vijftigplussers willen graag sporten, maar vinden de drempel om écht de stap te zetten te hoog. Daarom start Sportpunt Houten in 2016 met iets nieuws: Sportfit 50+. Jolijn Hoek-van de Giessen van het Sportpunt vertelt er meer over.

‘Je kunt Sportfit 50+ vergelijken met de Jeugdsportpas die we in Houten al kennen’, vertelt Jolijn. ‘Met de Jeugdsportpas kunnen kinderen van groep 3 t/m 8 op een laagdrempelige manier kennismaken met verschillende sporten. Dat hebben we ook voor ogen met Sportfit 50+. Het idee is dat vijftigplussers gaan sporten, zonder meteen allerlei verplichtingen aan te moeten gaan. Ze kunnen tegen aantrekkelijke tarieven verschillende cursussen volgen, variërend van 4 tot 12 lessen.’

Vraag en aanbod bij elkaar

Door voor een gevarieerd aanbod van kortlopende cursussen te zorgen, worden mensen gestimuleerd verschillende sporten te proberen. Jolijn hoopt daarbij op de medewerking van zoveel mogelijk Houtense sportaanbieders: ‘Het huidige sportaanbod in Houten is nog onvoldoende afgestemd op de behoefte van vijftigplussers’, stelt Jolijn vast. ‘Wij willen vraag en aanbod bij elkaar brengen, zonder dat mensen meteen langdurig aan één sportaanbieder verbonden moeten zijn.’

Bewegen is zinvol

Jolijn stelt vast dat veel vijftigplussers nog wel wat meer beweging kunnen hebben. Zij blijven onder de zogenoemde Nederlandse Norm Gezond Bewegen, die voorschrijft dat je ten minste dertig minuten per dag gematigd intensief moet bewegen, en dat dan ten minste vijf dagen per week. ‘Een actieve leefstijl is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat je jezelf ook op latere leeftijd kunt redden in het dagelijks leven, zoals traplopen en boodschappen doen. Veel onderzoeken tonen aan dat bewegingsprogramma’s zinvol zijn: mensen krijgen meer spierkracht, zijn beweeglijker en hebben meer uithoudingsvermogen. Ook lopen mensen minder kans om te vallen en iets te breken. Daarbij komt dat samen sporten ook om andere redenen zinvol is: je hebt plezier met elkaar, doet nieuwe contacten op en loopt niet het risico te vereenzamen.’

Neem voor meer informatie contact op met het Sportpunt Houten, via tel. (06) 236 20 480 of mail naar [email protected].

Houten kent nu al diverse
sportactiviteiten voor ouderen:

  • Judovereniging Groot Houten geeft lessen Fit Veilig en Valtechnieken
  • Honkbal- en softbalvereniging HSV Houten Dragons heeft een vijftigplusteam dat speelt volgens aangepaste regels (slowpitch)
  • Bij tafeltennisvereniging HTTC kunnen senioren op maandagavond vrij spelen
  • Wielertoerclub Houten heeft een recreantengroep van 55-plussers
  • Diverse fysiotherapeuten bieden fysio fit-programma’s aan voor ouderen ‘van Houten&co’ biedt sportcursussen voor ouderen aan

 

_BT Clear

Informatiekrant Houten met elkaar | gemeente Houten

_BT Clear