Interview met Wilma de Mooij lijsttrekker SP Woerden!

Wat heeft jou er toe gebracht om uitgerekend voor de SP actief te worden?

Tijdens de financiële crisis heb ik mensen hun baan zien verliezen, mensen van de werkvloer maar ook mensen hoger in organisaties en ondernemers. Velen kwamen door de aanhoudende crisis en doordenderende bezuinigingsdrift van het Kabinet diep in de ellende terecht. Hardwerkende mensen. Zij verdienden dat niet.

Ook sprak ik mensen die tot meer dan de helft van hun zorguren moesten inleveren, of door zorgkosten geen oplossingen meer zagen. Verdrietige, maar soms ook opstandige mensen. De verhalen raakten me en lieten mij niet los. Dat het leven van de mens zo kan veranderen door omstandigheden die je niet zelf in de hand hebt. Hoe is het mogelijk dacht ik dat de Nederlandse overheid zijn burgers zo in de kou zet en laat staan. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van goed landsbestuur. Met hart en verstand werd ik lid van de SP omdat dit de enige partij is die oprecht begrip op weet te brengen voor mensen. Voor echte mensen, in plaats van voor papieren cijfers. De SP wijst niet met een opgeheven vinger naar de mensen, maar laat een menselijk gezicht zien en heeft haalbare oplossingen. Ik ben elke dag blij en trots voor allen die in de buurten en landelijk met de SP knokken voor elkaar. Ik zou zeggen, Woerdenaren help mee! Met elkaar, voor elkaar.

Kun jij jezelf in 5 steekwoorden beschrijven?

Ik ben vooral overal en altijd dezelfde, no-nonsense, recht-door-zee, betrokken en strijdlustig en bovenal een optimist.

Wat is het belangrijkste punt op jouw agenda dat je wil verwezenlijken wanneer de SP in de gemeenteraad komt? Een Woerdens energiebedrijf dat zorgdraagt voor de uitrol van innovatieve initiatieven en een sociale energietransitie. Dat alle inwoners solidair kunnen profiteren van de middelen die door het Rijk worden vrijgemaakt. Niet dat subsidies alleen gebruikt worden door mensen met een goed inkomen die het zich eenvoudig kunnen veroorloven om aanpassingen in en aan hun huis te doen en profiteren terwijl anderen nog lang gas moeten blijven gebruiken, dat bovendien steeds duurder wordt. Ik wil daarom een transitieteam dat één gemeentelijk plan uitrolt voor een solidair energieneutraal zelfvoorzienend Woerden, een ‘Energiebedrijf’ zonder winstoogmerk. Zo kunnen we ervoor zorgen dat ook de lagere en middeninkomens en gezinnen met een krappere beurs en ondernemers volop kunnen meedoen in de energietransitie.

Van welke acties zullen de Woerdenaren jou kennen?

Van acties voor een eerlijker verdeling van de welvaart en tegen de woningnood. Tegen leegstaande kantoorpanden, tegen huurverhoging en een woninguitzetting. Voor goedkopere en schone energie. Tegen de olie- en gaswinning onder de Woerdense bodem, zoals de ludieke actie bij het boorterrein Papekop waar onze spandoeken vanaf de A12 nog lang te zien waren. De Valentijnmanifestatie in de stad zal ook niemand zijn ontgaan. Verder voerde ik actie voor behoud van SEH, HAP en Streekziekenhuis en tegen onveilige verkeerssituaties voor de Woerdense scholieren en voor een betere doorstroom van het verkeer.

De kracht van de SP

Waar het lukt om samen te werken met mensen, partijen of organisaties blijken acties altijd succesvol. We boekten al diverse successen voor de Woerdenaren en willen hier graag mee doorgaan. We zijn een actieve partij, samen met inwoners. We zijn regelmatig in de wijk en houden in ons honk een inloopspreekuur waar we graag luisteren naar ervaringen en wensen voor verbeteringen in de gemeente bijvoorbeeld over de wijk, wonen, werk en gezondheidszorg. Ook is er de SP-hulpdienst.

We zijn een sterke partij met een stevige achterban, we schakelen snel in korte lijnen. In de strijd tegen gaswinning bijvoorbeeld, zijn dankzij een uitstekende SP-lobby, met succes diverse moties ingediend en acties gevoerd. In onze samenwerking met de Tweede Kamer, Provincies Zuid Holland en Utrecht en met Gouda, Utrecht en Alphen ad Rijn is een sterk verbond tegen gaswinning in Het Groene Hart ontstaan waar de minister niet omheen kan.


Verkiezingskrant Gemeente Woerden

_BT Clear