(advertorial)

De perfecte match is meer dan alleen de juiste papieren

Het is de juiste persoon in de juiste context

_BT Clear

Bij het zoeken naar de juiste kandidaat zijn ervaring, kwaliteiten en competenties natuurlijk van belang, maar soms kan een kandidaat alle juiste papieren in handen hebben, maar toch niet de aansluiting vinden in een organisatie. De perfecte match is namelijk veel meer dan alleen de beste kwalificaties en de meeste ervaring. Het gaat ook om de context waar je iemand in plaatst, de werkcultuur, de mens en de werkwijze. Sluiten drijfveren, ambities, gedachtengoed en waarden bij elkaar aan? Je zoekt namelijk niet alleen de juiste kandidaat, maar ook een duurzame relatie.

De duurzame match

Dit vraagt ook om een andere benadering bij het wervings- en selectieproces. “Geen snelle procedures, maar dieper gaan, met zowel de kandidaat als de organisatie. Niks is plat, alles heeft meerdere lagen, mensen en organisaties, die moet je allemaal meenemen”, aldus Cees Zeelenberg, Directeur bij Zeelenberg. “Wij werken veelal in de publieke sector en hebben inmiddels jarenlange expertise in dit proces en bekijken het traject vanuit een ander perspectief. Gericht op een duurzame match. Met oog voor de mens, de context en de persoonlijkheid van de organisatie.”

“Niks is plat, alles heeft meerdere lagen, mensen en organisaties, die moet je allemaal meenemen”

Persoonlijke benadering

“Wat wij vaak zien gebeuren, vooral in de topfuncties in de publieke sector, is dat de persoon zeer gekwalificeerd is voor het werk waarvoor ze aangesteld zijn. Zelfs zeer gekwalificeerd voor de opgave, maar dat het toch misgaat. En dan gaat het vaak mis op de context, dat kan een politieke context zijn, of de context van de fase waarin de organisatie zich bevindt. We zijn de afgelopen jaren dus veel meer gaan zitten op de persoonlijke benadering en de context die aan beide kanten moet kloppen. Kijk, een heleboel dingen rond geschiktheid kan je wel checken, bijvoorbeeld op een cv of de werkervaring, maar het gaat er vooral om dat die ‘fit’ tussen de kandidaat en de organisatie en haar omgeving goed is. Die ‘fit’ zit ook op persoonlijk niveau.”

“Geen ballotagecommissie aan zakelijke tafels, maar echt een ontmoeting met als thema ‘de mens centraal”

Wouter Nijland, psycholoog bij Zeelenberg vult aan: “Wij gaan een stapje verder door te kijken naar de persoonlijkheid van een kandidaat. Hoe zit iemand in elkaar als mens. Wat zijn haar of zijn drijfveren, persoonlijke ambities, het gedachtengoed, de waarde die iemand bij zich draagt. En past dat dan ook bij de context en werkcultuur van die betreffende organisatie en de opgave?”

Diep de organisatie in

“Dit proberen we op een aantal manieren te borgen”, vervolgt Wouter. “Enerzijds door aan de voorkant van de opdracht, de organisatie en de context van die organisatie goed te doorgronden. Door diep in de organisatie te duiken, mensen te spreken en binnen te wandelen. Echt ophalen wat er nou leeft en speelt en wat de mores is. We kijken naar hoe men met elkaar omgaat, hoe men werkt. En anderzijds doen we dat ook aan de kant van de kandidaat. Als we daar een match zien, kunnen we voor een ontmoeting zorgen. Ook dat doen we op een ander manier. Bij de eerste ontmoeting zorgen we niet voor een soort ballotagecommissie aan zakelijke tafels, waar men vragen op elkaar kan afvuren, maar echt een ontmoeting met als thema ‘de mens centraal’.” “Ontmoetingen waarin het nog niet gaat om de inhoud, de opgave of waar de crux van de functie zit”, vult Cees aan. “Zowel de opdrachtgever als de kandidaten kunnen dan aftasten of een verdiepingsgesprek interessant is.”

“Onze kwaliteit zit ook echt in die duurzame match en dat kunnen we staven met resultaten”

Een goede fit betaalt zich uit

Cees: “Wij gaan echt voor de duurzame relatie. We zullen dan ook niet halverwege een selectieproces instappen en alleen een aantal cv’s aanleveren. Daarvoor is het hele proces van groot belang. Wij zien ook dat in de matches die wij in de afgelopen jaren hebben gemaakt, veelal de mensen langdurig in die functies zijn gebleven. Dat zegt iets over de juiste match en duurzaamheid van de relatie. Zoiets kan niet even snel, daarvoor moet alle informatie, de context en de mens boven tafel.” “Ik kan daar alleen maar op aansluiten”, haakt Wouter aan. “Onze kwaliteit zit ook echt in die duurzame match en dat kunnen we staven met resultaten. Dat succes heeft ook te maken met oprechte geïnteresseerdheid in mensen. Het gaat namelijk om mensen, niet om functie, organisaties, functionarissen of plaatsingen.”

VNG Jaarbeurs

Hoe kom je in gesprek met de juiste kandidaten voor een specifieke opgave of vacature? En waar vind je deze kandidaten? Levert een advertentie voldoende en de juiste respons op? Deze vragen en meer, beantwoorden wij graag. Loop gerust eens langs onze stand op de VNG Jaarbeurs. Standnummer 110.

www.zeelenberg.nl

Cees Zeelenberg

Wouter Nijland

_BT Clear

_BT Clear