Advertorial

_BT Clear

Contact met ons opnemen?
Bel 023-5767922


_BT Clear

Wie zijn wij?

Als snelst groeiend outplacement bureau voor politiek ambtsdragers weten wij dat er een loopbaan is na de politiek. In recente jaren hebben meerdere Wethouders, Burgemeesters, Gedeputeerden, Tweede Kamerleden en Waterschapsbestuurders na hun vertrek als bestuurder via ons een succesvolle doorstart van hun carrière gerealiseerd.

Programma

Een politiek bestuurder heeft door de vele werkzaamheden vaak onvoldoende tijd om met een toekomstige loopbaan bezig te zijn. Dit is erg jammer, omdat een baan in de politiek vaak onzeker is. Wekelijks lezen we dat lokale of landelijke politici stoppen. En na het politieke ambt liggen banen zeker niet voor het oprapen. U zult moeten investeren in uw loopbaan na politiek. Hoe eerder u hiermee begint, hoe beter u voorbereid bent op de toekomst!

Roeland Doornbosch (directeur van LoopbaanNaPolitiek): “Het gaat er dan ook om dat u in staat bent om goed te kunnen verwoorden wat uw politieke functie u gebracht heeft. Hoe heeft u zich als Wethouder, Gedeputeerde, Burgemeester, Tweede Kamerlid of Waterschapsbestuurder persoonlijk én professioneel ontwikkeld? Wat zijn uw huidige competenties, wat heeft u te bieden en waar wilt u dat inzetten in de komende jaren.”

Bestuurders die in een gemeente, provincie of waterschap actief zijn geweest, beschikken vaak over een goed lokaal of regionaal netwerk. Een groot deel van dat netwerk is echter sterk verbonden met de politieke functie. Daarbij is het zo dat in de politiek ontwikkelde competenties op de arbeidsmarkt en in het bedrijfsleven niet altijd (h)erkend worden: “Een goede herpositionering van u zelf, met een herkenbaar competentieprofiel voor de arbeidsmarkt, is daarom noodzakelijk”, aldus Roeland Doornbosch. “Wij helpen u om dit competentieprofiel scherp te krijgen en succesvol te presenteren.”

In dit proces begeleidt LoopbaanNaPolitiek u naar een succesvolle doorstart van uw loopbaan en carrière, van reflectie tot netwerken naar een concrete nieuwe functie. De APPA regeling biedt het wettelijk kader, dat wij samen met u invullen als het gaat om uw specifieke vragen en verwachtingen bij uw begeleidingstraject. Doornbosch: “Omdat onze trajecten individueel en volledig maatwerk zijn, halen wij een slagingspercentage van 65% binnen zes maanden en zelfs 90% binnen een jaar”.

De kosten van dit begeleidings- en outplacement traject vallen volledig onder de wettelijke Appa regeling. Wij hanteren geen open einde financiering zoals sommige bureaus, de kosten voor de gemeente blijven onder de 20% die in de APPA regeling wordt genoemd en er is geen individuele bijdrage noodzakelijk. Dit alles in volledige transparantie.

Regeren is vooruitzien

Voor bestuurders die nog niet zijn vertrokken, maar wel al gericht na willen denken over de periode na het politieke ambt, hebben wij een apart programma: Persoonlijk Leiderschap Na Politiek. Dit is een coachings- en trainingsprogramma waarin je als politiek bestuurder en volksvertegenwoordiger wordt uitgedaagd je comfortzone te verlaten en ontwikkelingsgericht aan de slag te gaan. Uitgangspunt is het maximaal benutten van de invloed die je hebt op je functioneren in je huidige politieke functie in relatie tot je toekomstige carrière. Dit helpt om na je politieke functie snel elders aan de slag te komen en zo kort mogelijk van de APPA uitkering gebruik te hoeven maken.

Persoonlijk Leiderschap Na Politiek is een Pre APPA traject, bedoeld voor ervaren bestuurders en politici, zowel landelijk als lokaal. Een programma waarin politici, in de tweede helft van hun ambtstermijn met nog een korte periode te gaan voor de verkiezingen, willen vooruitblikken op toekomstige veranderingen. Politici die daarbij verantwoordelijkheid nemen voor hun carrière, nieuwsgierig blijven, zelfvertrouwen ontwikkelen en willen nadenken over nieuwe mogelijkheden.

Dit Pre APPA traject is een individueel programma, aangevuld met groepsonderdelen dat valt onder de Functiegerichte Scholing en Loopbaan Oriëntatie die in 2015 in het Besluit Harmonisatie & Modernisering Rechtspositie Decentrale Politiek Ambtsdragers is beschreven in artikel 28. Voor Tweede Kamerleden valt de investering onder de voorwaarden die zijn gesteld aan het fractiebudget.

De investering voor het Pre Appa traject kan en mag uit het fractiebudget betaald worden. Niet-partijpolitiek georiënteerde functionele scholing kan zowel gericht zijn op het persoonlijk functioneren in het ambt als op het vlak van loopbaan oriëntatie.

Kennismaken met LoopbaanNaPolitiek?

Kom vrijblijvend naar één van onze netwerkbijeenkomsten. Op donderdag 23 juni 2016 zijn we van 14:00 tot 19:00 uur op het strand in Zandvoort en hebben we het over ‘reputatiemanagement’. Op dinsdag 13 september 2016 zijn we op dezelfde tijd in Nieuwspoort, Den Haag en hebben we het over hoe belangrijk het is op tijd te beginnen met zoeken naar een andere baan.

_BT Clear
_BT Clear