Partij aan het woord

Goede zorg voor jong en oud

_BT Clear

Progressief Hoeksche Waard is een nieuwe partij die staat voor een eerlijk beleid, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De partij maakt zich sterk voor goede zorg voor jong en oud, waarbij de mensen centraal staan en die niet gebaseerd is op tarieven en minuten. Mensen die het tijdelijk of langer tegenzit, verdienen aandacht en ondersteuning vanuit hun directe omgeving en vanuit een gemeente die voorwaarden schept om volwaardig deel te kunnen nemen aan de veranderende samenleving. Dat kan alleen in goed overleg met de belanghebbenden zelf.

Kernen behouden eigen karakter
In de visie van Progressief Hoeksche Waard behouden de kernen in de Hoeksche Waard hun eigen karakter. Een goede infrastructuur en goed openbaar vervoer zorgen voor een goede bereikbaarheid van die kernen. Binnen die kernen en de rest van de Hoeksche Waard is het goed en plezierig wonen en werken in een rustige, duurzame, schone en veilige omgeving.

www.prohw.nl

Onze standpunten

Goede zorg
Mensen centraal
Eerlijk beleid
Karakteristieke kernen
Schoon en veilig

_BT Clear

De Hoeksche Waardse Senioren Partij
is een partij voor iedereen

_BT Clear

Ons hoofdthema is gratis openbaar vervoer voor alle AOW-ers en minima. Het groeiend aantal ouderen moet meer aandacht krijgen om de eenzaamheid te verdringen.  

Er moeten snel voldoende woningen komen voor jonge gezinnen én alleenstaand en, om de jongeren te behouden in de Hoeksche Waard. Voor de ouderen dienen er appartementen te komen met diverse zorgmogelijkheden en ondersteuning. In alle dorpen is de aanwezigheid van voldoende sport- en ontspanningsmogelijkheden voor jongeren belangrijk. Bewegen dient sterk gestimuleerd te worden en verenigingen hierin ondersteund. De bereikbaarheid van de dorpen zal verder moeten worden verbeterd. De nieuwe gemeente moet de regie nemen in de aanpak van de verkeersproblemen op de A29 en in de discussie over de aanleg van de verlengde A4. De nieuwe partij HWSP is er voor allemaal met aandacht voor elk individu. Doe mee en stem op een mooiere toekomst!

www.hwsp.nl

Onze standpunten

Gratis ov minima
Meer doelgroepwoningen
Ondersteuning verenigingen
Voortbestaan dorpscultuur
Bevorderen werkgelegenheid

_BT Clear

Verkiezingskrant gemeente Hoeksche Waard

_BT Clear