_BT Clear

terug naar de prehistorie

Je zult het nauwelijks geloven, maar lang voordat de Zuiderzee er was woonden er al mensen in dit gebied. Ruim zesduizend jaar geleden was Flevoland een uitgestrekt kustmoeras. Op de oeverwallen langs de vele rivieren bouwden mensen hun nederzettingen. Rond Swifterbant zijn eind jaren zestig resten van zo’n nederzetting gevonden, waaronder zelfs een goed bewaard gebleven skelet. Daarom worden deze vroegere nederzettingen aangeduid als de Swifterbantcultuur. In Natuurpark Lelystad kun je zien hoe zo’n oud dorp er ongeveer uitzag. Natuurpark Lelystad, Vlotgrasweg 11, 8219 PP Lelystad

Weet je dat Flevoland één van de grootste droge scheepskerkhoven ter wereld is?

restauratie van de ijsselkogge

In februari 2016 is het scheepswrak van de IJsselkogge, een van de drie middeleeuwse schepen die de afgelopen maanden zijn onderzocht op de bodem van de IJssel bij Kampen, naar museum Nieuw Land gekomen. Op het terrein van Nieuw Land is een conserveringsstation gebouwd waar het wrak de komende jaren zal worden onderzocht en geconserveerd.  Bij museum Nieuw Land liggen ook andere scheepswrakken tentoongesteld die je kunt bezichtigen. Museum Nieuw Land, Oostvaardersdijk 13 Lelystad

Hoewel Flevoland de jongste provincie van Nederland is, heeft het al een rijke geschiedenis. Deze geschiedenis is eigenlijk overal, soms tastbaar, aanwezig.

ÉÉn groot scheepskerkhof

In de vroegere Zuiderzee voeren duizenden schepen af en aan en vonden vele scheepsrampen plaats. Al bij de eerste inpolderingswerkzaamheden werden dan ook vele scheepswrakken aangetroffen.  Flevoland is met maar liefst 435 scheepswrakken één van de grootste ‘droge’ scheepskerkhoven ter wereld. Wie Flevoland verkent, kan dat niet missen: overal in het landschap zie je palen met bovenop een bootje die deze scheepswrakken in de bodem markeren.

Meer informatie over de geschiedenis van Flevoland ookflevoland.nl/geschiedenis

droge voeten door zeven gemalen

Flevoland ligt als poldergebied lager dan het omringende water. De polder wordt vandaag de dag droog gehouden door zeven gemalen. Als je ze bezichtigt zie je het soms metershoge verschil in waterpeil aan beide kanten. Wanneer je de gemalen van Flevoland bezoekt, zullen je ook de watergedichten van Niels Blomberg opvallen. Elk gemaal heeft haar eigen gedicht gekregen, in grote witte letters te lezen op de buitenkant van de gebouwen. Inspirerend!

_BT Clear