Duurzaam herstel door resultaatgerichte en integrale aanpak psychiatrische problematiek

Gezond zijn, zelfstandig wonen, naar je werk gaan, een stabiele financiële administratie hebben en afspreken met vrienden… Het klinkt vanzelfsprekend, maar voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening is het dat niet. “Wij helpen ze hun leven op orde te brengen door begeleiding en ondersteuning in een beschermde woonomgeving, zodat ze weer zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren”, aldus Carla Lasonder, voorzitter Raad van Bestuur RIBW Brabant.

“Het is belangrijk om cliënten te laten meedoen in de maatschappij. We laten ze betekenisvol bijdragen en betrekken hun omgeving daarbij, zodat ze goed integreren en geaccepteerd worden.”

Eigen kracht

Een duurzaam herstel kan worden bereikt door een resultaatgerichte en integrale aanpak van psychiatrische problematiek. RIBW Brabant gaat daarbij uit van de eigen kracht van mensen. Lasonder: “We staan naast de cliënt en bekijken wat hij of zij kan. De cliënt geeft zelf aan welke problemen prioriteit hebben.” Een goed voorbeeld is Angelie (55), die na een moeilijke periode weer zelfstandig woont. “Na een postnatale depressie werd ik psychotisch. Ik had veel ruzie thuis en was erg onrustig.” Angelie verbleef in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, maar heeft daar slechte herinneringen aan. “Ik ging zo veel mogelijk naar buiten om bij de gewone wereld te horen. Ook het begin bij RIBW Brabant was moeilijk, toen mijn man de scheiding doorzette.” Angelie wilde weer zelfstandig wonen. De begeleidster liet haar cliënt zo veel mogelijk zelf doen, maar hield het overzicht. Lasonder: “De wens van de cliënt vormde de leidraad bij de begeleiding. Dat pakte goed uit. Angelie vroeg zelf een uitkering aan, stapte naar de woningbouwvereniging en woont nu zelfstandig.”

Ervaringsdeskundigen

Lasonder merkt dat het betrekken van ervaringsdeskundigen in de cliëntondersteuning een grote meerwaarde heeft. “Een ervaringsdeskundige is vaak van ver gekomen, heeft bijvoorbeeld een verslaving of geldproblemen achter de rug en weet waar hij over praat. Dat betekent voor een cliënt meer dan hetzelfde verhaal uit de mond van een hulpverlener.”

Kijk voor meer informatie op www.ribwbrabant.nl

Werken aan herstel door jezelf te ontwikkelen

Mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom vangt de Stichting Maatschappelijk Opvang Traverse deze mensen op. “Wij willen een herstel ondersteunende omgeving bieden, waarin ze zich positief kunnen ontwikkelen,” zegt Maarten Heisen, die bij Traverse werkt als Teammanager Intramurale voorzieningen. “Het gaat om de mogelijkheden die mensen hebben.” Vandaar dat Traverse dagactiviteiten organiseert. Door hieraan mee te doen kunnen cliënten zich persoonlijk ontwikkelen.

Zinvol bezig zijn

Traverse biedt een groot aantal activiteiten aan als werk, vrijetijdsbesteding en educatie. Bij Eetcafé de Bron, Restaurant Waanzinnig en Biologische tuinderij Ut Rooie Bietje doen mensen werkervaring op. Bij Lokaal38 en LeS-lokaal gaat het vooral om educatie en vrijetijdsbesteding. “We zijn er trots op dat een zinvolle daginvulling meerwaarde geeft voor het hersteltraject van een cliënt,” vertelt Heisen. “Door zinvol bezig te zijn krijgt een cliënt meer eigenwaarde en een positiever zelfbeeld.” Zo zijn er bijvoorbeeld activiteiten waar cliënten samen gezellig iets kunnen doen of nieuwe dingen kunnen leren.

Samen met inwoners

Een belangrijk onderdeel van de dagactiviteiten is het contact met inwoners van Tilburg. LeS-lokaal is hier een goed voorbeeld van. “Dit is een project waarbij ook alle burgers van Tilburg welkom zijn om deel te nemen als student of als docent,” vertelt Heisen. De organisatie van LeS-lokaal is in handen van een groep vrijwilligers die bestaat uit inwoners van Tilburg en cliënten van Traverse. In het lesblok dat net is
gestart wordt gratis Spaanse les, gitaarles, Nederlandse les en geschiedenisles aangeboden. Per les doen er 10 tot 15 studenten mee. “Er zit veel enthousiasme en passie in. Dat is erg leuk om te zien en ook daar zijn we trots op.”

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Traverse via 013 - 464 50 99 of door een bericht te sturen naar [email protected].

Bezoek LeS-lokaal

Wilt u ook eens het LeS-lokaal bezoeken? Dan bent u elke dinsdag van harte welkom tussen 10.00 en 16.00 uur. U vindt LeS-lokaal aan de Haydnstraat 260 in Tilburg.

_BT Clear