Samen werken aan een kansrijke omgeving voor jong en oud

Een samenleving waarin iedereen op eigen wijze kan meedoen, een kansrijke omgeving waar kinderen zich op een verantwoorde manier kunnen ontwikkelen, een gezonde leefstijl, een buurt waar uitval zoveel mogelijk wordt voorkomen en mensen hun betrokkenheid en solidariteit in de praktijk kunnen brengen. Dat vraagt om het leggen van de juiste verbindingen, tussen mensen met mensen én tussen mensen met instanties.

_BT Clear

Een goede basis leggen, begint al op jonge leeftijd. Veilig en gezond opgroeien is een belangrijke voorwaarde om als volwassene zelfstandig en actief te kunnen participeren in de samenleving. Het liefst zo lang mogelijk, in de eigen vertrouwde omgeving . Veel mensen lukt dit op eigen kracht, sommigen hebben advies of steun nodig en weer anderen hebben in meer of mindere mate met problemen te maken die om professionele inzet vraagt.

‘Elk kind verdient een gezonde start’

Steeds meer kinderopvangorganisatie hebben aandacht voor gezonde voeding en meer bewegen, zowel bij de opvang als thuis. Monique Snellings, manager van Spelenderwijs, licht hún ambitie toe: “In de gemeente Sittard-Geleen bezoeken honderden kinderen van 0 tot 13 jaar dagelijks onze peutercentra, KDV’s en BSO’s. Hier bieden we gezonde kinderopvang aan; we zorgen voor een uitdagende en veilige speel-leeromgeving en een veilig klimaat dat de kinderen stimuleert in hun sociaal- emotionele ontwikkeling. Onze medewerkers leveren een actieve bijdrage aan het welbevinden van het kind. Daarbij gaat extra aandacht uit naar het bevorderen van gezondheid door het aanleren van een gezonde leefstijl. De kinderen drinken water, eten gezond en bewegen regelmatig. Met name de peuterleeftijd is cruciaal voor de ontwikkeling van een gezonde leefstijl. Samen geven we het goede voorbeeld voor een goede basis. Daarom betrekken we opvoeders daar heel actief bij, bijvoorbeeld door workshops of speciale programma’s zoals SuperFIT.”

Bewegen tot meedoen

Sport, bewegen en cultuur inzetten als instrumenten om mee te kunnen doen. Het lijkt vanzelfsprekend, toch zijn er veel mensen, jong maar zeker ook oud, die onvoldoende bewegen. Daarvan ondervinden ze later hinder, zowel fysiek als sociaal. Angela van Dinther-Erkens, manager Ecsplore, benadrukt het belang van voldoende lichaamsbeweging: “De positieve invloed op de gezondheid en het verminderen van de kans op ziekten zoals obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes zijn inmiddels bekend. Daarnaast leidt sporten en bewegen tot meer zelfvertrouwen en geeft het ook sociale impulsen, een belangrijke factor vooral op latere leeftijd. Ons activiteitenprogramma is daarom afgestemd op jong én oud. We bieden samen met leerbedrijf Sprint van de Sportstichting programma’s aan voor bijvoorbeeld basisschoolkinderen maar ook voor volwassenen en senioren. Meer Bewegen voor Ouderen en healthyLIFE zijn succesvolle voorbeelden hiervan.”

Inzet van kennis, kunde én ervaring

Ondanks de vele goede programma’s en beschikbare interventies zijn er mensen die problemen ervaren in hun dagelijks leven. Vaak gaat het om hulpvragen op meerdere leefgebieden. Die vragen werken op elkaar in. Denk bijvoorbeeld aan werkloosheid, schulden, slechte gezondheid, mantelzorg, opvoedings- of relatieproblemen, burenruzie en huiselijk geweld. Het oplossen van het ene probleem heeft effect op het andere. Laagdrempelige toegang tot ondersteuning helpt burgers vaak al goed en eenvoudig weer zelf op weg. Is professionele hulp nodig, dan ligt een integrale werkwijze, waarin wijkteams (hulp)vragen in samenhang benaderen, meer voor de hand.

Lokaal en letterlijk dichtbij

In de gemeente Sittard-Geleen kunnen inwoners een beroep doen op professionals. Ze hebben veel kennis over de buurten waarin ze actief zijn, kennen de behoeften en problematieken per wijk, én ze kennen elkaar. Ze helpen vanuit een integrale aanpak, met aandacht voor alle problemen en de samenhang daartussen. “Door samen vanuit een gemeenschappelijke basis te werken, bieden we mensen optimaal ruimte voor ontwikkeling. Dat zorgt ervoor dat op een slechte dag niemand achterblijft en dat op een goede dag iedereen de kans krijgt om zijn hart te volgen”, aldus Natalie Bongers, Community Manager van Partners in Welzijn.

Meer informatie?

Informatie over kinderopvang en sociaal werk kunt u raadplegen via www.piwgroep.nl.

_BT Clear

Op wereldreis in eigen omgeving

_BT Clear

Generaties lang biedt MIK Kinderopvang liefdevolle en professionele kinderopvang voor elk kind van 0 tot 13 jaar in Maastricht, de Westelijke Mijnstreek en het Heuvelland. Sinds kort is MIK gestart met het project ‘BSO Boost’, waarmee de organisatie de kwaliteit van de buitenschoolse opvang verder wil ontwikkelen. Enerzijds door een uitgebreid spelaanbod te bieden voor de kinderen en de ontwikkeling op een speelse manier te stimuleren, en anderzijds door pedagogisch medewerkers te prikkelen om creatief aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door middels een app het gemakkelijker te maken om spelideeën uit te wisselen.

Onderdeel van het project ‘BSO Boost’ is de MIK Avonturenbus: een uniek project dat deze zomer zal worden gelanceerd. Een hedendaagse bestelbus is omgetoverd tot een fantasie paradijs voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. De bus is van het themafiguur Kris Kras. Kris heeft met de bus over de hele wereld gereisd en onderweg tal van avonturen beleefd. Nu hij in Nederland is wil hij zoveel mogelijk kinderen zijn avonturen laten herbeleven. In totaal zijn er 54 verschillende avonturen die zich ook in 54 verschillende landen afspelen. Hoewel de bus zich richt op (ouderwets) buitenspelen, worden in de bus moderne technieken gebruikt zoals een touchscreen scherm waarmee de kinderen zelfstandig hun avontuur kunnen starten door te navigeren langs de verschillende landen en spannende verhalen. Met het spelmateriaal dat in de bus te vinden is kunnen de kinderen vervolgens zelf op avontuur. Van een eigen raket bouwen en lanceren in Kazachstan, Aboriginal schilden maken in Australië, het Braziliaanse tik spel Bara Manteiga tot ontsnappen uit een échte escaperoom, gebouwd in de bus.

Naast gebruik binnen de eigen opvanglocaties zal MIK de Avonturenbus ook inzetten voor maatschappelijke doeleinden en tijdens publieke evenementen. Op zondag 30 juni kan iedereen de eerste keer kennis maken met de bus tijdens Kènjerfest in het centrum van Sittard.

Meer informatie?

Website: www.mik-kinderopvang.nl
Email: [email protected]

_BT Clear