_BT Clear

Leerwerkplek Brasserie Kasteel Wijnandsrade

Nathale de Rave van de LEVANTOgroep

“Met behulp van ons, maar vooral op eigen kracht vooruit!”

De LEVANTOgroep is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang in de regio’s Zuid- en Midden-Limburg. LEVANTO is afgeleid van LEven VAN TOp tot teen, want dat raakt aan de doelstelling van de organisatie. LEVANTO ondersteunt cliënten bij het herstel en laat ze los zodra het mogelijk is zodat men het heft in eigen hand kan nemen en weer op een goede manier kan deelnemen aan de samenleving. Daarbij wordt vooral uitgegaan van de eigen kracht van de cliënten.

LEVANTOgroep zorgt dat het werkt

Nathale de Rave is Manager Participatie bij de LEVANTOgroep. Zij vertelt: “Wij begeleiden in woonvormen of ambulant mensen met een psychische kwetsbaarheid. Belangrijk doel daarbij is meedoen in de maatschappij. Ons motto is dat iedereen talenten heeft die hij of zij zinvol kan inzetten. Zinvol bezig zijn zorgt voor regelmaat, meer zelfvertrouwen en plezier in het leven. Mensen komen uit een negatieve spiraal als ze iets kunnen betekenen voor anderen.”

Ontwikkelen

Voor veel cliënten van LEVANTO is de stap naar regulier betaald werk te groot. Daarom zoeken we binnen LEVANTO naar passende oplossingen. De Rave houdt zich hiermee bezig. “We werken aan verschillende projecten, bijvoorbeeld we helpen mee bij een kinderboerderij, een buurtcentrum, een speeltuin, in het groen, houtbewerking tot aan ondersteunende (opruim) werkzaamheden bij Fortuna. Iedereen doet naar vermogen mee en kan doorstromen en zich verder ontwikkelen.”

Opstap naar betaald werk

Sinds twee jaar kunnen cliënten van LEVANTO ervaring opdoen in de brasserie van Kasteel Wijnandsrade. “Het is een prachtig project,” zegt De Rave. “In de horeca heb je allerlei vaardigheden nodig die we onze cliënten hier kunnen aanreiken. Niet alleen vaardigheden in de keuken of de bediening, maar ook werknemersvaardigheden en sociale vaardigheden. Dat is een hele effectieve opstap richting betaald werk, maar ook richting vrijwilligerswerk.” We verzorgen binnen de Brasserie namelijk ook een opleiding tot Vrijwilliger Informele zorg.

Meer informatie?

Ga dan naar www.levantogroep.nl en www.brasseriewijnandsrade.nl

“Ik help jongeren een leuk leven opbouwen, ondanks een slechte start”

Soms gaat het even niet goed met een jongere. In eerste instantie krijgen gezinnen vaak een ‘steuntje in de rug’ van de omgeving, zoals de vrijwilligers of professionals van school of de sportclub. Meestal is het daarmee opgelost.

Maar wat als dat niet voldoende is? Wat als u zich geen raad meer weet met het gedrag van uw kind en u telkens te horen krijgt dat zijn of haar problematiek te zwaar is voor de reguliere jeugdzorg? Dan is Via Jeugd Ambulant er. Wij bieden ambulante begeleiding aan jongeren en jongvolwassen in Limburg die tussen wal en schip dreigen te vallen, omdat ze complexe gedragsproblemen hebben. Saskia is één van de medewerkers van Via Jeugd Ambulant.

Omgaan met de problemen

“Ik kom bij gezinnen thuis om te kijken wat de problemen zijn. Daar geef ik dan sturing en begeleiding aan. Er zijn jongeren met verslavingen bij wie ik de ouders help om daar goed mee om te gaan. Bij andere jongeren help ik een sociaal netwerk op te bouwen of zorg ik dat ze weer naar school gaan. Sommigen hebben in de gesloten jeugdzorg gezeten en krijgen nazorg, bij anderen kom ik om te voorkomen dat ze uit huis moeten worden geplaatst” legt Saskia uit.

Leren incasseren

Saskia: “Een van de jongeren die me is bijgebleven, is een jongen die in de gesloten jeugdzorg had gezeten. Hij schaamde zich daar heel erg voor en dacht dat niemand hem zou aannemen. Ik leerde hem te incasseren, niet zijn kop te laten hangen als het tegenzat. Uiteindelijk ging hij studeren. Hij had zijn verleden helemaal achter zich gelaten. Dat is waar je het voor doet, dat je ziet dat ze goed terechtkomen en ondanks hun slechte start een heel leuk leven opbouwen.”

Wilt u meer weten over Via Jeugd Ambulant? Neem contact op met de gemeente of kijk op onze website: www.viajeugd.nl/jeugdzorg/ambulant.

_BT Clear