ZORGKRANT GEMEENTE SITTARD-GELEEN


In Sittard-Geleen doet iedereen mee!

_BT Clear

Beste lezer,

We willen een gezonde, veilige en sociale gemeente zijn. Een gemeente waarin iedereen meetelt en meedoet. De één kan het helemaal zelf, de ander heeft daar wat hulp bij nodig. Die hulp biedt de gemeente niet alleen. Dat doen we samen met partners, vrijwilligers, mantelzorgers, ondernemers en vele anderen.

In Sittard-Geleen werken we aan één totaalaanpak. We breken graag onzichtbare ’muurtjes’ af tussen de verschillende loketten. Van de gemeente èn van de partners. Tegelijkertijd bouwen we aan een brede samenwerking en korte lijntjes tussen alle partijen. Zodat we op tijd de juiste hulp kunnen bieden. Liefst in de eigen omgeving. Tijdelijk als dat kan, maar uiteraard zo lang als nodig is.

In deze Zorgkrant brengen wij graag een aantal onderwerpen onder uw aandacht. Zo is meedoen niet altijd makkelijk voor gezinnen met een kleine beurs. Voor de toekomst van kinderen is het wel belangrijk om mee te kunnen doen. Op school, met sport, cultuur of sociale activiteiten. Hiervoor heeft de gemeente de regeling Kansen voor alle Kinderen.

Bijzonder is het voorbeeldproject rond Positieve Gezondheid van Huisartsenpraktijk Hartje Dorp in Munstergeleen. Gezondheid is namelijk zoveel meer dan niet ziek zijn. Het gaat erom dat u zich lekker in uw vel voelt, op verschillende onderdelen in uw dagelijkse leven.

Helaas zijn er kinderen die (tijdelijk) niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. Daarom is er altijd vraag naar goede pleeggezinnen. Twijfelt u of het iets voor u is? Lees dan eens het interview met Theo en Erica uit Sittard.

U vindt de pagina’s van de gemeente in het hart van deze krant, op pagina 10 en 11. Op de andere pagina’s leest u meer over het aanbod en van (welzijns-)organisaties uit onze regio. Sittard-Geleen heeft namelijk veel te bieden als het gaat om prettig en gezond wonen. Voor iedereen, jong en oud. Deze krant helpt u op weg met de juiste informatie.

In Sittard-Geleen doet iedereen mee!

Wethouders Sociaal Domein gemeente Sittard-Geleen: Berry van Rijswijk, Kim Schmitz, Leon Geilen en Felix van Ballegooij.

_BT Clear

Informatie of hulp nodig?

Hier kunt u in Sittard-Geleen terecht

U wilt graag zo lang mogelijk thuis wonen, zelf dingen regelen en meedoen. Soms lukt dat niet (meer) alleen. Vaak kunt u dan hulp van uw familie, vrienden of buren krijgen. Maar soms is wat extra hulp nodig. Voor u of voor uw mantelzorger. Wilt u graa g weten welke hulp er mogelijk is?

In Sittard-Geleen werken veel organisaties samen die u kunnen helpen met uw gezondheid, welzijn en ‘meedoen’. Dat kunnen organisaties zijn die deskundige hulp bieden, maar soms is de inzet van een vrijwilliger ook een prima oplossing. Er zijn veel voorzieningen (gratis) in uw eigen buurt. Is dat niet genoeg? Dan kunt u de gemeente vragen om u te helpen.

Het Sociaal Plein is er ook voor u

Kent u het Sociaal Plein in een aantal wijksteunpunten of buurtcentra van Sittard-Geleen bijvoorbeeld al? U kunt hier binnenlopen voor alle vragen over wonen, welzijn, opvoeding, leven, zorg, geld of vrijwilligerswerk. Voor u zelf of voor iemand in uw omgeving. Zelfs in uw eigen buurt! De locaties en openingstijden vindt u op www.partners-in-welzijn.nl/sociaal-plein

Altijd welkom in het Wmo-adviescentrum

Wilt u meer weten over hulp door de gemeente bij wonen, dagbesteding, begeleiding, vervoer, huishouden, zorg of meedoen? Dan kunt u altijd binnenlopen of contact opnemen met het Wmo-adviescentrum. Jong en oud is welkom met grote en kleine vragen.

Contactinformatie Wmo-adviescentrum

Openingstijden:
ma t/m vrij: 9.00 – 17.00 uur
Bezoekadres:
Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen (begane grond Oost)
Telefoon:
14 046 (of 046-477 7777)
E-mail:
[email protected]
Website:
www.sittard-geleen.nl

Colofon

Concept en realisatie:
www.ettmedia.nl
050 750 15 91
@ETTMedia

www.skitter.nl
050 313 76 00

Met medewerking van de
gemeente Sittard-Geleen

Teksten en redactie:
&Teksten in samenwerking met de
in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving: Skitter, Groningen

Juni 2019

Overname van artikelen is alleen toegestaan
mits ETT Media hier toestemming voor heeft
gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor
fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear