Vizier op Werk

_BT Clear

Het aantal vacatures neemt toe. Toch lukt het mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt vaak niet om hiervan te profiteren. Met het programma Vizier op Werk wil de gemeente Leeuwarden deze groep toch aan een baan helpen. En het aantal bijstandsgerechtigden zo flink verlagen. De gemeente gaat duurzame partnerships aan met werkgevers binnen kanssectoren in Leeuwarden. Denk aan bouw, horeca, zorg, zakelijke dienstverlening en circulaire economie. Via acquisitiebeleid en relatiebeheer worden deze bedrijven gestimuleerd om zoveel mogelijk vacatures open te stellen. In samenwerking met onderwijsinstellingen ontstaan korte, intensieve voorbereidingstrajecten mét concreet perspectief op werk. Het programma Vizier op Werk biedt bijstandsgerechtigden dus een baan. Een voorbeeld uit de praktijk.

In 2016 kwam Khalil Ibrahim (34) vanuit Syrië naar Nederland. Hij voltooide de inburgeringscursus in twee maanden en werd beloond met een verblijfsvergunning. In mei 2017 kwam hij naar Leeuwarden en belandde daar in de bijstand. Khalil: “Ik heb overal en nergens naar werk gezocht, maar dat viel niet mee. Van oorsprong ben ik lasser, maar ik heb daar geen officieel certificaat van. Dat was in Syrië niet nodig, maar voor Nederlandse begrippen heb ik geen diploma’s en dus geen opleiding. Voor ongeschoolden liggen de banen niet voor het oprapen, maar van het niets doen werd ik hoogst ongelukkig. Ik wilde zelfs wel gratis werken, als ik maar iets om handen had.”

Cultuurschokje

Deze gezonde werklust werd ook opgemerkt door consulent werk Gea Keijser van de gemeente en Khalil kreeg een plaats aangeboden bij Vizier Op Werk. “Dat heeft me goed gedaan, want als je langere tijd werkloos bent geweest, word je toch automatisch wat gemakzuchtiger. Met de tijd hoef je het niet zo nauw te nemen en je wordt heel goed in dingen uitstellen. Het kan immers morgen ook nog wel. Bij Vizier Op Werk word je daarmee geconfronteerd

Je moet ineens alles strikt op tijd doen en dat was in het begin wel even een cultuurschokje, maar het went snel. Op de metaalafdeling heb ik meegeholpen bij allerlei projecten, want ik heb weliswaar geen officiële papieren, maar ik leer snel. Ik heb een traject van 8 weken doorlopen bij Vizier Op Werk en dat heeft mij weer op het juiste spoor gezet.”

Optimisme

De gemeente attendeerde hem op een vacature voor een afkitter van brandweerauto’s bij Visser Carrosserie te Leeuwarden. “Dat is natuurlijk prachtig en ik ben enthousiast het gesprek aangegaan. Dat is van beide kanten goed bevallen en ik kreeg een proefplaatsing voor twee maanden, met behoud van uitkering. Die periode is net afgelopen en per de eerste van deze maand werk ik op basis van een echt contract bij Visser. Mijn uitkering is gestopt en op de 25e heb ik mijn eerste zelfverdiende loon mogen ontvangen. Ik ben gelukkig om hier te zijn en blij om echt te mogen werken. De sfeer is hier geweldig, want we werken samen, we eten samen en we lachen samen. Het is precies zoals je verwacht dat het bij een familiebedrijf zou moeten zijn. Ik zie de toekomst weer met gepast optimisme tegemoet.”

Samen maken we er werk van

Werkzoekenden zoeken werkgevers en werkgevers zoeken nieuwe medewerkers. Vizier op Werk van de gemeente Leeuwarden brengt beide partijen bij elkaar. De gemeente kent veel mensen die een baan zoeken èn veel werkgevers. Vizier op Werk zorgt voor de juiste match tussen werkzoekenden en werkgevers.

In een gesprek met de ondernemer wordt in kaart gebracht waar een werknemer aan moet voldoen om in dienst te kunnen treden. Op basis daarvan wordt een voorbereidingstraject ontwikkeld voor werkzoekenden in de bijstand zodat hun ‘skills’ goed aansluiten bij de vraag. Het is voor een ondernemer dé mogelijkheid om direct een positieve bijdrage te leveren aan de Leeuwarder mienskip.

Kansen voor bijstandsgerechtigden
Er zijn volop kansen op de arbeidsmarkt, maar op dit moment heeft de gemeente Leeuwarden niet iedereen in de bijstand voldoende in beeld. Daarom is niet altijd goed te bepalen welke mogelijkheden een werkzoekende heeft op de arbeidsmarkt. Daarom gaat de komende twee jaar de gemeente opnieuw in gesprek met iedereen in de bijstand. Ook wordt een check gedaan of alle gegevens van iemand nog kloppen.

Samen met de werkzoekende kijkt de gemeente opnieuw naar de kansen die er zijn. Dit kan een baan zijn die aansluit bij wat een werkzoekende al kent en kan, maar er wordt ook gekeken naar de toekomstmogelijkheden in sectoren waar iemand nog geen werkervaring in heeft.

_BT Clear

_BT Clear