Wat kan Larikslaan2 voor u doen?

Heeft u vragen of problemen waar u zelf niet uitkomt? Bijvoorbeeld over het gedrag van uw puber, over de zorg voor uw zieke moeder, over het regelen van huishoudelijke hulp, over de opvang van uw zoon met een verstandelijke beperking of weet u niet hoe u de dag doorkomt? Larikslaan2 helpt bij vragen en zorgen.

We zijn er voor alle inwoners van Leusden. Van 0 tot 100 jaar. Denken met u mee over oplossingen en bieden professionele, concrete ondersteuning. Uitgangspunt is dat u de touwtjes in handen hebt. Tenzij er sprake is van een onveilige situatie voor kinderen in uw gezin. Veiligheid binnen een huishouden of gezin staat altijd voorop.

Hoe werkt Larikslaan2?

Bij ons werken consulenten met brede ervaring op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. Naast brede kennis hebben ze ook specialismen. Van maatschappelijk werk tot jeugd- en opvoedhulp, van geriatrie en geestelijke gezondheidszorg tot financiële hulpverlening en huiselijk geweld.

Samen werken aan oplossing

In een gesprek brengt de consulent samen met u uw situatie in kaart, helpt u om zelf uw problemen aan te pakken en bekijkt met u of daar ondersteuning bij nodig is. Wat kunt u zelf doen? Heeft u vrienden, buren of familie die u kunnen helpen? Is er specialistische hulp nodig? Kan die ondersteuning door Larikslaan2 worden geboden of is er hulp nodig vanuit een andere organisatie? Is dat laatste het geval dan schakelen we samen met u de juiste instantie in. Zijn er al verschillende professionals of vrijwilligers aanwezig binnen een gezin of huishouden, dan stemmen we in overleg met hen en u de hulp op elkaar af en kijken we of het met minder mensen kan.

Goed om te weten: Eigen bijdrage

Voor sommige vormen van hulp of ondersteuning betaalt u een eigen bijdrage. Hoeveel u zelf betaalt, hangt onder andere af van uw inkomen, spaargeld en de hulp die u krijgt. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent uw eigen bijdrage. Of bereken het zelf op de website van het CAK: www.hetcak.nl. Voor de ondersteuning door Larikslaan2 betaalt u geen eigen bijdrage.
 

Ook op school bent u welkom

Inloopspreekuur op scholen en bij kinderopvang

Hanneke is consulent bij Larikslaan2. Met een collega houdt ze spreekuur op een aantal basisscholen en kinderopvanglocaties. Zowel leerkrachten als ouders zijn welkom. “In 2017 zijn we gestart met deze inloopspreekuren en vanaf het begin is er veel belangstelling. Leerkrachten wijzen ouders op de mogelijkheid en komen zelf ook met vragen. Soms kan ik vragen ter plekke beantwoorden, of verwijs ik bijvoorbeeld door naar een training door Larikslaan2 zoals de sociale vaardigheidstraining ‘Hier ben ik’. Soms is er meer nodig en leidt het gesprek tot begeleiding door Larikslaan2 of tot de inzet van een zorgorganisatie. Je merkt dat de laagdrempeligheid werkt.”

Met welke vragen of zorgen komen ouders?

“Dat is heel divers. Denk aan: concentratieproblemen, thuis ander gedrag dan op school, moeite met vriendjes maken, echtscheiding en/of conflictueus ouderschap), pesten, onverklaarbare achterblijvende leerresultaten, overgang naar de basisschool of de brugklas, stress en spanning thuis, ziekte van kind of gezinslid, geen geld voor sport en activiteiten, regelmatig schoppen en slaan enzovoort. Alle vragen zijn welkom

Op welke scholen?

Op dit moment zijn er inloopspreekuren op de volgende basisscholen:
• De Hobbit
• Het Kompas
• Kla4
• De Bongerd
• De Heerd
• En op twee locaties van SKA Kinder-opvang

In de scholen en bij de kinderopvang hangen posters waarop u kunt zien wanneer u welkom bent.

Wijkteam, Sociaal Team, Larikslaan2…

In Leusden is Larikslaan2 de plek voor advies en ondersteuning. Wat in andere gemeenten wordt gedaan door bijvoorbeeld een gemeenteloket, wijkteam, buurtteam of sociaal wijkteam, wordt in Leusden gedaan door de consulenten van Larikslaan2.

Een dag bij Larikslaan2. Deze vragen komen binnen:

• Het huishouden lukt me niet meer. Kom ik in aanmerking voor huishoudelijke hulp?
• Onze kinderen lijden onder de ruzies thuis. Wat kunnen we doen?
• De vergeetachtigheid van mijn vader baart me zorgen.
•Ik wil graag Maatje worden.
• Ik ben op zoek naar een plek waar ik met anderen koffie kan drinken of kan creatief bezig kan zijn.
•Kan ik thuis blijven wonen nu mijn gezondheid achteruit gaat?
•Kom ik in aanmerking voor een Regiotaxi pas?
• Ik raak mijn baan kwijt en maak me zorgen over mijn toekomst.
• Ik heb een idee om het contact tussen de bewoners van ons appartementencomplex te vergroten.
• Hoe ga ik met mijn puberzoon het gesprek aan over zijn alcoholgebruik?
• De zorg voor mijn moeder wordt me te zwaar.
• We gaan verhuizen naar een seniorenwoning, maar overzien de verhuizing niet.
• Ik voel me niet veilig thuis door het gedrag van een wijkbewoner.

 

 

_BT Clear