Larikslaan2: Voor iedereen

Larikslaan2 is er voor alle inwoners van de gemeente Leusden. Iedereen kan op een bepaald moment in zijn of haar leven contact met ons hebben. En steeds meer inwoners weten ons ook te vinden. Bijvoorbeeld omdat ze vragen hebben over de opvoeding van hun puber. Omdat ze na verlies van baan financieel niet meer rondkomen. Of als vrijwilliger aan de slag willen. Omdat ze zich zorgen maken over de toenemende vergeetachtigheid van hun partner. Of omdat de liefde plaats heeft gemaakt voor strijd en thuis geen veilige plek meer is. Elke voordeur heeft een ander verhaal.

In deze krant leest u meer over wat wij voor u kunnen betekenen. Soms is dat niet meer dan antwoord geven op een vraag, of is het voldoende om inwoners met elkaar of vrijwilligers in contact te brengen. Maar als het nodig is, bieden we ondersteuning of organiseren we hulp afgestemd op een specifieke situatie en werken we samen met inwoners aan oplossingen.

Ik wens u veel leesplezier!

Hester Frank
Directeur Larikslaan2 (vanaf september Lariks)

Contact met Larikslaan2?

U kunt ons bellen, mailen, een kijkje nemen op onze website www.sociaalplein-leusden.nl en natuurlijk bent u van harte welkom voor een persoonlijk gesprek. Dat kan op werkdagen tijdens het inloopspreekuur van 9.00 uur tot 12.30 uur en op afspraak.

Vanaf midden september een nieuw adres

Waar vind ik Larikslaan2? Die vraag is altijd gemakkelijk te beantwoorden: Larikslaan2 zit aan de Larikslaan op nummer 2. Maar dit gaat veranderen. Als de bouw volgens planning verloopt verhuizen we in september namelijk naar Huis van Leusden aan het Erf; het nieuwe gebouw waarin ook de gemeente en Voila gevestigd worden. Om verwarring te voorkomen, veranderen we dan ook onze naam.

Wandelt u even binnen?

We zijn blij met de verhuizing naar het centrum van Leusden. Lekker centraal zodat even binnenlopen met een vraag, zorg of idee nog gemakkelijker wordt. En net als op de Larikslaan ontvangen we u graag met een heerlijk kopje koffie of thee.

Meer over onze verhuizing en nieuwe naam leest u op pagina 7. 

COLOFON

Verzorgd door

I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

Tekst- en beeldredactie
Larikslaan2

Vormgeving:
Skitter, Groningen

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits de Larikslaan2 hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media en Larikslaan2 zijn niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Woont u in Achterveld?

Dan kunt u met uw vragen en ideeën op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien terecht bij het informatiepunt in Gezondheidscentrum De Heelkom. Het informatiepunt is er voor alle inwoners. Van 0 tot 100 jaar. U kunt zonder afspraak langskomen op maandag, woensdag en vrijdagochtend van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Walter van Amersfoortstraat 36,
3971 AR Achterveld
0342 45 13 33


Larikslaan2

Larikslaan 2 (tot medio september 2018, daarna in Huis van Leusden aan ’t Erf)
3833 AM Leusden
033 303 44 44
[email protected]
www.sociaalplein-leusden.nl

Uitleen van hulpmiddelen

Elke werkdag tussen 9.00 uur en 12.30 uur kunt u bij Larikslaan2 terecht voor de uitleen van hulpmiddelen. Wat moet u meenemen?
• Zorgverzekeringspas van de persoon die het hulpmiddel gaat gebruiken
• Identiteitsbewijs van de persoon die het hulpmiddel ophaalt
• Ledenpas van Hulpmiddelencentrum (als u die heeft).

Als inwoner van de gemeente Leusden bent u ook welkom in Amersfoort bij Hulpmiddelencentrum. De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Vanadiumweg 15, 3812 PX Amersfoort
033 - 461 91 91
[email protected] 

 

 

_BT Clear