“MAAR WAT ALS ALLES LUKT?”

Voordat ik zelf in de psychiatrie belandde zag ik dit als een doodlopende weg. Inmiddels weet ik dat een behandeling een hoopgevend proces is.

‘‘Na mijn echtscheiding ben ik in een psychose beland, waardoor ik ook mijn baan verloor. Hierdoor ontstonden er, naast de psychische klachten, ook veel financiële problemen. Ik voelde mij op alle terreinen mislukt. Met behulp van medicatie en gesprekken heb ik de psychische klachten overwonnen. Ik vond het fijn te leren dat ik niet de enige was met deze klachten en dat er een goede kans op herstel mogelijk is. Ook op andere leefgebieden heb ik veel steun ontvangen. Mijn financiële problemen zijn aangepakt en via dagbesteding bij Mediant ben ik weer doorgestroomd naar werken voor verschillende organisaties in Hengelo.’’

Binnen de GGZ ligt het accent tegenwoordig op herstel, het opnieuw invulling geven aan de diverse rollen die je hebt. Hiervoor is Bureau Herstel opgestart. Je kunt er terecht voor informatie over diverse cursussen die de eigen regie bevorderen, of een inspirerend gesprek met een ervaringsdeskundige. Je staat niet overal alleen voor. Anderen hebben soortgelijke gebeurtenissen meegemaakt en herkenning vinden kan versterkend werken. De belangrijkste boodschap is: je bent veel meer dan een diagnose. Je kunt op allerlei gebieden je talenten weer hervinden en ontwikkelen. Samen mogelijkheden onderzoeken geeft weer kracht. Ook is er aandacht voor het stigma, wat nog altijd heerst over de psychiatrie.

“Maar wat als alles lukt?” Deze uitspraak hing in de hal van het ziekenhuis en zag ik voor het eerst toen het erg slecht met mij ging. Ik heb vanaf dat moment deze uitspraak als leidraad gekozen om opnieuw richting te geven aan mijn leven.

Zes jaar later kan ik concluderen dat inderdaad alles gelukt is! Ik heb zinvol werk, een goede relatie met mijn familie en een fijne woonplek. Hulp zoeken en steun ontvangen is geen teken van zwakte. Met de juiste begeleiding die bij jouw persoonlijkheid past kun je veel overwinnen en weer positief in het leven komen te staan.

Bureau Herstel bevindt zich in Enschede (locatie Helmerzijde) en Hengelo (de Opmaat). Telefoon: 053-475 53 99 , mail: [email protected]. www.herstelintwente.nl


Familie de Vries:

“Door gebruik te maken van ambulante gezinshulpverlening

Ambulante gezinshulpverlening, ook wel Hulp aan Huis genoemd, is onderdeel van een samenwerkingsverband van verschillende zorgaanbieders in Overijssel, waaronder De Twentse Zorgcentra.

Een gezin dat worstelt met opvoedingsvraagstukken kan de hulp inschakelen van onze gezinshulpverleners. Het gaat om gezinnen waarbij één van de ouders en/of een kind een (licht) verstandelijke beperking heeft. Een ouder kan bij ons terecht als het gezin er op eigen kracht niet meer uitkomt of zich zorgen maakt over de opvoeding en ontwikkeling van het kind.

Als het gezin weer op eigen kracht verder kan, eindigt de hulp aan huis. Indien aanvullende begeleiding nodig of gewenst is, geeft de gezinshulpverlener hiervoor een passend advies aan de instantie waarbij het gezin is aangemeld.

Familie De Vries is één van de gezinnen waar Hulp aan Huis van De Twentse Zorgcentra betrokken is. Ze hebben een dochter met een verstandelijke beperking die nog thuis woont. Dat biedt af en toe de nodige problemen binnen het gezin. Ouders komen er niet altijd uit; ze hebben woorden over hoe om te gaan met de opvoeding. Vader: “Na een gesprek met de gezinshulpverlener zitten mijn vrouw en ik vaak veel meer op één lijn. En dat is belangrijk, zeker voor onze dochter. We weten steeds beter om te gaan met onze dochter waardoor het in huis een stuk gezelliger is.”

De Twentse Zorgcentra biedt drie varianten gezinshulpverlening:
• Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG)
• Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling Baby (IOG-Baby)
• Langdurig Orthopedagogische Gezinsbehandeling (LOG)

Zie voor meer informatie ook www.detwentsezorgcentra.nl

 


 
_BT Clear
_BT Clear