Digipesten?

Online pesten, cyberpesten, digipesten: het zijn allemaal termen die we gebruiken voor pestgedrag via sociale media. Beschermd door anonimiteit gaat digipesten veel verder dan andere vormen van pesten.

Wat is digipesten?

Digitaal pesten kan op veel manieren. Online pesten mensen, vooral scholieren, elkaar door misbruik van privégegevens (zoals het stelen van wachtwoorden of het aanmaken van nep-accounts), uitsluiting in WhatsAppgroepen, het verspreiden van beeldmateriaal (zoals intieme foto’s of filmpjes van mishandeling) en dreig­tweets en haatposts.

(digi)pesten voorkomen: dit kun je doen (of laten)

Het helpt om een kind weerbaar te maken. Praat met kind(eren) over wat hij/zij doen op internet en maak afspraken:
• Deel nooit privégegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer of de naam van je school
• Verzin (samen) een goede nickname (bijnaam)
• Scherm je profiel zoveel mogelijk af; ‘alleen voor vrienden’ is de beste optie
• Plaats alleen neutrale foto’s (geen sexy foto’s) of beter nog; helemaal geen foto’s waarop je gezicht herkenbaar is
• Wees selectief in het accepteren van een vriendschapsverzoek; doe dit alleen wanneer je iemand ooit in het echt hebt ontmoet
• Verwijder onbekende mensen uit je vriendenlijst
• Houd wachtwoorden en inloggegevens altijd geheim: ook voor je beste vriend(inn)en
• Niet schelden en geen mensen kwetsen, dat zou je in het echt ook niet doen
• Heb je iets vervelend gezien of meegemaakt? Vertel het aan iemand die je vertrouwt, bv. een ouder, buurvrouw of leerkracht.

Krijgt een kind toch te maken met online pesten, doe dan het volgende:

• Complimenteer dat het kind naar je is toegekomen
• Een kind dat wordt gepest, heeft in 1e instantie behoefte aan steun
• Luister naar hem/haar en neem zijn/haar verhaal serieus
• Onderneem niet meteen actie
• Bedenk eerst (samen met je kind) wat de beste aanpak is
• Stap pas (na overleg met het kind) naar school en/of ouders en/of andere partijen
• Pak internet (of computer of tablet) niet af. Het lijkt misschien een oplossing, maar het is oneerlijk om een kind zo’n zware straf te geven terwijl hij/zij eigenlijk slachtoffer is

Adviseer het kind om het volgende te doen:

• Reageer niet op de mails, berichtjes of filmpjes
• Bewaar alle mails, berichtjes of filmpjes. Sla ze op of maak er screenshots/foto’s van. Het kan dienen als bewijsmateriaal
• Aangifte doen? Kijk dan op www.vraaghetdepolitie.nl
• Blokkeer degene die je lastig valt
• Staan de filmpjes of berichten op een website? Benader de eigenaar en vraag om het materiaal te laten verwijderen (maak eerst foto’s als bewijsmateriaal) 


Overlast vuurwerk

De jaarwisseling gaat helaas gepaard met schade en overlast. De gemeente onderneemt daarom verschillende activiteiten om die te verminderen.
Te denken valt aan vuurwerklessen op de basisscholen, inzet van de jongerenwerkers en intensief toezicht door de politie en de gemeentelijke toezichthouders.

Vuurwerk afsteken

U mag vuurwerk afsteken op 31 december tussen 18:00 uur en 1 januari 02:00 uur. Op andere tijden en data is dit verboden.

Getuige van vuurwerkvandalisme? Wacht niet tot vijf voor twaalf. Bel 112! 

Voorbereiden op een ramp

Het is niet de bedoeling dat u 24 uur per dag alert bent op mogelijke rampen, want die gebeuren bijna nooit. Het is ook niet goed om te denken dat ons niets overkomt en te verwachten dat de overheid u 100% bescherming biedt. Veiligheid is een zaak van de overheid én van u. De overheid bereidt zich voor op rampen en grote ongevallen en u dus ook.

Wat kunt u nu al doen?
Ga voor uzelf en uw huisgenoten na welke risico’s er zijn en hoe u zich daarop kunt voorbereiden. Denk daarbij aan uw woonsituatie, gevaarlijke objecten in uw woon- en werkomgeving (verkeer, tankwagens, opslag van gas, ondergrondse leidingen, gevaarlijke opslag bij bedrijven, etc).
Bedenk wat u moet doen als zich een gevaarlijke situatie voordoet. Meestal is er geen specifiek advies en moet u volstaan met algemene maatregelen, zoals het hebben van reserve batterijen, accu’s en het maken van belangrijke afspraken met uw huisgenoten en collega’s. In sommige situaties kunt u wel maatregelen nemen, zoals nadenken over een vluchtroute bij brand of hoog water. Bespreek dit af en toe met je huisgenoten. Tijdens een ramp vallen verbindingen vaak uit of worden traag. Bespreek met elkaar wat je kunt en moet doen als de telefoonverbinding langdurig wegvalt.

Enkele tips
• Leg in de meterkast een zaklamp en extra batterijen voor als de stroom uitvalt
• Weet waar de rampenzender op uw radio en tv toestel te vinden is of maak een voorkeurinstelling
• Zorg voor een noodpakket voor een lang verblijf binnenshuis.
• Zorg dat je over de telefoonnummers beschikt van je huisgenoten ook op hun werk of school, vrienden, etc.

Informatie op internet
www.denkvooruit.nl Hier vindt u informatie hoe u zich kunt voorbereiden op elf verschillende rampen.
www.crisis.nl Wanneer er sprake is van een ramp, vindt u hier actuele informatie.
www.knmi.nl Hier vindt u actuele weers-informatie en indien van toepassing weerswaarschuwingen en weeralarmen. 

 

_BT Clear