_BT Clear

Wat doen buitengewoon opsporings- ambtenaren (boa’s)?

Veel inwoners vinden het belangrijk dat de gemeente optreedt bij onder meer rotzooi op straat, hondenpoep, asociale parkeerders en overlastgevende jeugd. Jaarlijks blijkt dat deze ergernissen hoog scoren op de lijst van irritaties die de kwaliteit van wonen en de veiligheidsbeleving negatief beïnvloeden. Gemeenten maken bij de uitvoering van het lokale veiligheidsbeleid al lang niet meer alleen gebruik van de politie. Ook de gemeente Baarle-Nassau zet voor de aanpak van dit soort ‘leefbaarheidsproblematiek’ boa’s in. Deze werken schouder aan schouder met de politie aan een schonere en veiligere openbare ruimte.

De boa’s houden onder andere toezicht op naleving van de voorschriften die in de openbare ruimte en in de Drank- en Horecawet gelden. De boa’s treden zo nodig handhavend en verbaliserend op. De boa’s kunnen ook advies geven over onwenselijke situaties in de openbare ruimte en samen met inwoners naar mogelijke oplossingen kijken. Hierbij maken ze gebruik van de bestaande instrumenten, zoals Buurtbemiddeling.

Hoe herkent u de boa’s?

De boa’s in Nederland hebben een eigen uniform. Ook onze gemeentelijke boa’s zijn herkenbaar aan dit landelijk uniform. Om de herkenbaarheid te vergroten hebben ze een dienstauto. De boa’s werken soms in burger, maar zullen zich vooraf altijd eerst legitimeren.

Veel te doen

Het werk van een boa is vooral erg leuk, aldus Twan Geerts

“Je spreekt veel mensen en maakt vaak onverwachte dingen mee. Wel moeten we voortdurend keuzes maken in wat we oppakken en wanneer. Het lastige is dat de meeste inwoners graag zien dat we bij een ander goed handhaven en die bekeuren, maar dat ze voor zichzelf graag begrip willen als ze iets verkeerd doen. Gelukkig blijven veel inwoners redelijk, maar er zijn er wel eens bij die over de schreef gaan”. De gemeente tolereert geen geweld en agressie tegen haar boa’s.

_BT Clear

Damoclesbeleid aangescherpt
Burgemeester treedt sneller en harder op tegen drugscriminaliteit

Politie, Openbaar Ministerie en gemeente werken nauw samen in de bestrijding van drugscriminaliteit. Is er sprake van drugs in woningen of panden, dan heeft de burgemeester de bevoegdheid om een bestuurlijke waarschuwing te geven of het pand of de woning te sluiten. De bevoegdheden van de burgemeester zijn vastgelegd in het zogenaamde Damoclesbeleid. Vanaf 1 september 2016 is dit beleid aangescherpt.

Burgemeester Marjon De Hoon - Veelenturf: ‘Drugs gaan gepaard met overlast en criminaliteit. De gemeente Baarle-Nassau en de politie gaan dit zoveel mogelijk tegen. Samen met politie en Openbaar Ministerie sta ik een strenge aanpak voor. Het Damoclesbeleid geeft aan hoe we als gemeente kunnen optreden in de strijd tegen drugscriminaliteit.’

Enkele aanscherpingen in het Damoclesbeleid voor de gemeente Baarle-Nassau zijn:
• Bestuurlijke waarschuwingen en eerdere sluitingen tellen vanaf nu vijf jaar mee als de burgemeester bij een nieuwe overtreding een besluit moet nemen. Dat was drie jaar.
• De burgemeester heeft de mogelijkheid om op te treden als er meer dan één tablet XTC of meer dan vijf milliliter GHB is aangetroffen. Dit is in lijn met de hoeveelheden die politie en Openbaar Ministerie hanteren. Voorheen was dit niet eenduidig vastgelegd.
• De burgemeester past het beleid toe als er minimaal 5 gram softdrugs is aangetroffen, dat was 30 gram. Dit is in lijn met de hoeveelheden die politie en openbaar ministerie hanteren.
• Treft de politie ook vuurwapens aan of was er sprake van een geweldsincident, dan heeft de burgemeester vanaf nu de mogelijkheid om een pand voor een langere termijn te sluiten.
• Bij zowel een waarschuwing als een besluit informeert de gemeente omwonenden met een brief over het besluit. Voorheen gebeurde dat alleen bij tijdelijke sluiting van het pand.

Buurtpreventie

In enkele buurten loopt het buurtpreventieproject. In dit project werken bewoners, gemeente en politie samen aan een veilige woon- en leefomgeving. In Ulicoten en in Baarle-Nassau zijn werkgroepen buurtpreventie opgericht. Vrijwilligers van het buurtpreventieteam zijn alert op bijzonderheden. Ook maken ze bewoners attent op onveilige situaties. Een nieuwe werkgroep aanmelden kan bij de coördinator Veiligheid van de gemeente. Mail naar [email protected].

_BT Clear