_BT Clear

Jeugd en overlast

Inwoners klagen weleens over geluidsoverlast of ervaren hinder van hangjongeren. Wellicht ziet u ze ook in uw buurt; groepen jongeren die rondhangen. Niets nieuws en ook geen probleem als ze geen overlast veroorzaken of de veiligheid in gevaar brengen.

Aanpak overlast

Jongeren bij wie opgroeien en opvoeden minder vanzelfsprekend gaan en die voor overlast zorgen in de openbare ruimte, worden besproken tijdens het zogenaamde jeugdoverleg. Deelnemers aan dit overleg zijn onder andere jeugd- en jongerenwerk, buitengewoon opsporingsambtenaar (boa), politie en de gemeentelijke zorgpartners. Door vroegtijdig knelpunten te signaleren en daar passend op te reageren kunnen veel problemen voorkomen worden.

Zelf actie ondernemen

Ervaart u last van jongeren? Het werkt meestal averechts om direct te gaan schelden of de politie te bellen. Heeft u al eens geprobeerd met de jongeren te praten? Dat lijkt soms best eng, zeker als jongeren in een groepje bij elkaar staan. Of misschien denkt u juist ‘wat een soft gedoe’. Toch is het de beste methode. Spreek de jongeren respectvol aan en wees duidelijk over uw grenzen. Behandel de jongeren zoals u zelf behandeld wilt worden.

Ga niet schelden, foto’s maken of ballen leksteken. Dat is vragen om ruzie. Wacht niet tot u barst van frustraties. Jongeren zijn geen helderzienden en weten niet wat u ervaart of denkt. Als u niet zegt wat u dwarszit, kunnen zij zich niet aanpassen. Zeg waar u last van ervaart. Vraag om medewerking. Gebruik ik-taal: “Ik ervaar overlast”.

In onze gemeente zijn er opbouwwerkers om met jongeren en de buurt het gesprek te voeren en zo bij te dragen aan het voorkomen van problemen of het vinden van oplossingen. Bij overlast kunt u contact opnemen met de politie via: 0900-8844.

_BT Clear

Veilig wonen doen wij samen met u

Een veilig huis in een veilige wijk. Dat bieden we onze huurders graag. Maar dat kunnen én doen we niet alleen. Dat doen we allereerst in nauwe samenwerking met onze huurders. En daarnaast met gemeenten, politie, zorg- en welzijnsorganisaties. “Het zijn de bewoners die de wijk maken”, aldus Paul van der Velden, Manager Maatschappij & Innovatie bij Leystromen. “Een leefbare wijk staat of valt met de mensen die er wonen en de mate waarin zij betrokken zijn bij elkaar en bij de wijk. Ook waar het veiligheid aangaat, is dit van belang.”

Een veilig thuis

Voor Leystromen houdt veiligheid dus niet op bij de woning. “Maar natuurlijk is dit voor ons én onze huurders wel essentieel”, aldus Paul. “Hang- en sluitwerk bijvoorbeeld moet goed zijn. In de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen is dit prima in orde. We hebben hier de afgelopen jaren behoorlijk in geïnvesteerd.” Paul vervolgt: “Ook kijken we de komende jaren verder naar de veiligheid van woongebouwen. Naar duidelijke vluchtroutes, bewegwijzering en dergelijke. Dat is belangrijk voor hulpverlenende instanties bij calamiteiten. Daarom brengen we momenteel ook de brandveiligheid van woon-zorgcomplexen in beeld. Verder voeren we veiligheidsmaatregelen door bij werkzaamheden aan woningen. Denk hierbij aan saneringsmaatregelen en het aanbrengen van beveiliging ter voorkoming van vallen (bijvoorbeeld bij ramen).”

Een leefbare woonomgeving

Ook de woonomgeving draagt bij aan (een gevoel van) veiligheid.

‘Schoon, heel en veilig’ is al jaren een begrip voor gemeenten en corporaties. “Zo zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat de verlichting in achterpaden in orde is,” zegt Paul. “Tegelijkertijd stimuleren we bewoners om de openbare ruimte aantrekkelijk en schoon te houden. En ondersteunen we initiatieven die de leefbaarheid verbeteren, zoals deelname aan WhatsApp groepen en de inzet van buurtbemiddeling. Fijn dat ook woningeigenaren steeds vaker hierin optrekken met onze huurders. We kijken steeds naar behoeften van bewoners en leveren in samenwerking met hen, gemeenten en instanties maatwerk. In wijken waar veel kinderen wonen en behoorlijke verkeersdrukte is, plaatsen we bijvoorbeeld samen met de bewoners zogenaamde ‘Victor Veilig poppen’.”

Rookmelder voor huurders

Tot slot heeft Paul nog een tip voor huurders. Bent u huurder van Leystromen en heeft u nog geen rookmelder? Dan kunt u deze gratis halen bij één van de kantoren.

_BT Clear