_BT Clear

Krachten bundelen voor een veilig Baarle-Nassau

Ik ben nu ruim een jaar burgemeester van de gemeente Baarle-Nassau en heb me daarmee als nieuwe inwoner in deze mooie gemeente mogen vestigen. Vanaf het eerste moment is het voor mij plezierig wonen en leven in deze bijzondere gemeente. Ik besef ook dat dat niet vanzelfsprekend is.

De veiligheid in onze gemeente gaat ons allemaal aan. Samen met u kunnen hulpverleners, ondersteuners, woningbouwvereniging, politie en wij als gemeente zorgen dat de gemeente Baarle-Nassau de plek is waar u zich thuis voelt. Feit is dat we niets beginnen zonder u. De kleinschaligheid van de gemeente Baarle-Nassau is hierin onze grootste kracht. Het zorgt er voor dat we snel de krachten kunnen bundelen en met elkaar samenwerken.

Waar nodig treden we als gemeente samen met hulpdiensten op of kennen we lokale regels waar we op handhaven. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van drugsoverlast en –criminaliteit. Samen met politie en Openbaar Ministerie sta ik een strenge aanpak voor. Het Damoclesbeleid geeft aan hoe we als gemeente optreden in de strijd tegen drugscriminaliteit.

Dit is maar één van de thema’s waarmee we als gemeente bezig zijn voor uw veiligheid. We willen er ook met u voor zorgen dat u zich veilig voelt op straat of in uw eigen huis en dat u zich veilig kunt bewegen in het verkeer.

Wat kunt u doen om ons daarbij te helpen? Welke maatregelen kunt u nemen om een inbraak te voorkomen? Of wat te doen als u een vreemde auto of persoon opmerkt? U leest het in deze krant.

Ook vestig ik graag nog de aandacht op de kracht van de Buurt Whatsappgroepen. Ik ben er trots op dat we er in de gemeente Baarle-Nassau liefst 29 hebben. We zien dat deze groepen aantoonbaar bijdragen aan een veilige leefomgeving. Heeft uw buurt nog geen Whatsappgroep? Ik geef graag mee dat u in deze speciale uitgave leest hoe ook uw buurt met Buurt Whatsapp kan starten.

Ik hoop dat deze krant u inspireert om samen met elkaar de veiligheid in onze gemeente te vergroten.

Marjon de Hoon-Veelenturf
Burgemeester

COLOFON

Uitgave van
ABG-organisatie
Editie Alphen-Chaam
I: www.alphen-chaam.nl
T: 14 013

Verzorgd door
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

Tekst- en beeldredactie
ABG-organisatie, Erwin Goossens en archief van de gemeente

Concept en vormgeving
ETT Media en Skitter

November 2016

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits de ABG-organisatie hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media en de ABG-organisatie zijn niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear