Groente… zet je tanden erin!

De gemeente Venray heeft zich aangesloten bij het landelijke programma Jongeren op Gezond Gewicht. Venray zet hiermee actief in op een gezondere leefstijl bij de jeugd. De eerste campagne is inmiddels gestart: Groente, zet je tanden erin.

_BT Clear

In Nederland heeft één op de zeven jongeren overgewicht. Vanwege deze problematiek is er een landelijk programma gestart om dit probleem integraal aan te pakken: Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Inmiddels zijn meer dan honderd gemeenten aangesloten bij dit programma. De jongerenmonitor van de GGD heeft aangetoond dat in Noord-Limburg overgewicht bij jongeren een behoorlijk gezondheids-probleem is. Ook in Venray. “We willen dan ook een gezondere leefstijl voor de Venrayse jeugd”, zegt buurtsportcoach en JOGG-regisseur Hélène Troubleyn van Venray Beweegt. “Daar zetten we actief op in. Het maken van gezonde keuzes moet een normale zaak worden. Hierdoor kunnen op langere termijn chronische ziekten en daaruit volgende hoge zorgkosten teruggedrongen worden.”

Lekker en gezond eten

De JOGG-regisseur brengt bestaande initiatieven in kaart, jaagt in samenwerking met lokale bedrijven en publieke partijen nieuwe initiatieven aan en zorgt voor de verbinding tussen preventie en zorg. De eerste campagne van Jongeren op gezond gewicht is inmiddels gestart: Groente, zet je tanden erin. Bij de aftrap maakten kinderen van de Mukkenstal in Leunen en Spring-kinderdagverblijven de Circustent en de Tovertuin in Venray uitgebreid kennis met worteltjes, komkommer, paprika en radijsjes. Samen met ouders, kinderdagverblijven, basisscholen, consultatiebureaus, diëtisten, lokale ondernemers en vele anderen wordt de komende periode ingezet op het eten van groente.

Makkelijk maken

De overgewichtscijfers in de regio Noord-Limburg liegen er namelijk niet om. Bij één op de tien kinderen is er sprake van overgewicht. Uit cijfers van de GGD blijkt ook dat minder dan de helft van de Venrayse jongeren tussen de 12 en 18 jaar dagelijks groente eet. Of er een direct verband bestaat, is niet helemaal duidelijk. “Maar meer aandacht voor groente heeft hoe dan ook een positief effect op de gezondheid van onze kinderen”, zegt Hélène Troubleyn. “Met elkaar maken we het eten van groente makkelijker en aantrekkelijker voor jonge kinderen. Jong geleerd is immers oud gedaan. Alle ideeën en hulp zijn daarbij welkom.”

JOGG-estafette

Elke twee maanden zet een andere organisatie de spotlights op haar acties om jongeren op gezond gewicht te krijgen en houden. Denk daarbij het (meer) eten van groente, sport- en beweegactiviteiten, informatie-avonden en voorlichting met betrekking tot gezonde voeding. Ervaringen worden gedeeld door het bijhouden van een logboek waarin alle activiteiten en initiatieven opgenomen worden. Agrarische kinderopvang de Mukkenstal beet het spits af en besteedde de afgelopen maanden extra aandacht aan het eten van groenten. “We zijn aan de slag gegaan met groentespreads voor op de boterham. En we laten de kinderen met nog meer verschillende groente als tussendoortje kennismaken”, zegt eigenaresse Monique Litjens.

Ouders activeren

Eind november is het estafette-bordje overgedragen aan de volgende partner: GGD Limburg-Noord. Die legt in de komende maanden de nadruk op monitoring en evaluatie. “We gaan ouders van kinderen tot 6 jaar vragen om vragenlijsten in te vullen. Daaruit kunnen we straks onder meer aflezen hoeveel de kinderen in deze leeftijdsgroep bewegen, hoeveel groente ze eten en hoeveel fruit”, vertelt Hélènes collega Puck Rijs. “De GGD ondersteunt ons hierin. Ook gaan we onderzoeken hoe de participatie van ouders van kinderen in de leeftijd van vier maanden tot vier jaar binnen de gemeente Venray vergroot kan worden bij het behalen van de JOGG-gedragsdoelstellingen. Tijdens gesprekken wordt gevraagd hoe zij denken over ouderparticipatie en wat er wel of juist niet werkt voor hen. En wat ze doen om hun kinderen meer te laten bewegen en gezond te laten eten. Of wat hen daarvan weerhoudt. Met de informatie die we daaruit krijgen hopen we ouders nog beter te kunnen helpen bij het vinden van een gezonde leefstijl voor hun kinderen.”

Heb je een leuk idee om ouders en jongeren te helpen bij het vinden van een gezonde leefstijl, of wil je meer weten, neem dan contact op met Hélène Troubleyn:
[email protected]
of Puck Rijs, [email protected],
tel. (0478) 52 33 33 of kijk op
www.venraybeweegt.nl.

_BT Clear

_BT Clear